Blogg

En graf säger mer än 1000 ord

by Per Bay on 14/10/2017

En av de viktigaste uppgifterna för affärssystemet är att ge dig information om hur verksamheten går. Med Business Intelligens (BI) ges nya möjligheter att få insikt, i visuell form.

Categories:
Data och analyser