Data och analyser, Digitalisering, ERP

Därför ska du koppla ihop PDM och ERP vid tillverkning

COSMO CONSULT18/05/2021

För dig som jobbar med tillverkning är produktdata livsnerven i din tillverkningsprocess. Hanteringen av produktdata (PDM – product data management) gör att du effektivt kan skapa, lagra och använda all data kring en produkt. Den informationen är nödvändig för att alla delar av din verksamhet ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt och göra kunderna nöjda. Oavsett om det handlar om att använda informationen till försäljning och inköp eller för produktion och underhåll.

Att låta den här viktiga informationen hanteras separat från ditt affärssystem leder till tidsödande dubbelarbete, risk för misstag och massor med missade möjligheter. Vill du verkligen få en smart tillverkning där alla delar samverkar så effektivt som möjligt, då ska du koppla ihop PDM med ERP. Här är några viktiga orsaker varför.

Kraften i information och i resurser kan samverka

PDM handlar om att dra nytta av information. I PDM-systemet bryts varje produkt ned i dess komponenter. Men systemet hanterar även relationen mellan komponenterna. Informationen i PDM kan handla om allt från egenskaper, ritningar och produktstrukturer till användarinformation och källkod. Det här ger din tillverkningsverksamhet verktygen för att effektivt kunna skapa, lagra, hämta, ändra och visualisera produktdata. PDM stöttar alla från säljare och inköpare till designers och de som utför själva produktionen i sitt arbete. Inte bara under själva tillverkningen, utan även när produkten väl är i drift.

ERP handlar om att dra nytta av verksamhetens resurser (ERP står ju trots allt för Enterprise Resource Planning). Affärssystemet samlar och effektiviserar alla resurser i verksamheten. Från redovisning, projektledning och produktion till prognoser och budgetar. En ERP-lösning samlar alla affärsprocesser och datan i dem så att verksamheten kan jobba smartare utifrån samma information. Det är ett oumbärligt verktyg för att göra det komplexa enkelt och det tröga effektivt.

Varför missa möjligheterna i att göra den värdefulla informationen i PDM till en viktig resurs i ERP?

Jobba mer effektivt med gemensam data

När PDM och ERP inte är integrerade med varandra blir produktinformationen svårare att komma åt. Det är lika ologiskt som att inte ha verksamhetens datorer ihopkopplade i ett nätverk så att du måste hoppa mellan olika datorer beroende på vilken information du behöver.

Översatt till tillverkningsprocesser innebär det här att alla i produktionsledet måste gå till PDM för att ta reda på vad som gäller. Den som jobbar med inköp måste gå till konstruktören för att få information om mått, material etc. Samma för de som behöver titta på konstruktionsunderlag, se vilken version som är den senaste etc.

När produktinformationen i PDM är integrerad med affärssystemet kan alla gå till samma gemensamma källa för att ta del av den senaste informationen och versionen. Eventuella ändringar uppdateras i realtid, och ingen behöver mejla eller ringa för att kolla av vad som har hänt sedan sist. Det här skapar ett effektivt flöde genom hela tillverkningsprocessen. Ovissheten försvinner och det går fortare att producera rätt produkt i rätt tid.

Undvik dubbelarbete och misstag

En av de främsta vinsterna med ett affärssystem är att informationen i det bara behöver läggas in en gång. Därefter har alla användare som behöver datan tillgång till den senaste versionen av den. Den här effektiviseringen är sedan länge oerhört värdefull för affärsprocesser som ekonomi, projektledning, rapportering, prognoser och beslut etc. ERP eliminerar repetitiva processer och gör det enklare och mer effektivt för företag att samla in och använda data.

En annan viktig bonus med att bara behöva lägga in informationen en gång är att det avsevärt minskar risken för fel och misstag. Dubbelarbete med datainmatning är lite som viskningsleken – informationen förvrängs mer och mer ju oftare den behöver matas in igen. Något som leder till irriterande och kostsamma misstag. Med en ERP-lösning blir det rätt från början.

Att det går snabbt och blir korrekt är oerhört viktigt för dig som sysslar med tillverkning. Om produktdata blir felaktig kan det leda till förseningar, felaktiga produkter som måste kasseras, svårare att kunna ge bra support m.m. I korthet, tillverkningsprocessen blir långsammare och dyrare och kunden blir missnöjd. Det här problemet försvinner när PDM och ERP jobbar ihop och delar samma information.

Nöjdare anställda

Ett av de största stress- och irritationsmomenten på en arbetsplats är att behöva jaga efter information. Du har duktiga medarbetare, och de vill inget annat än att snabbt få veta vad de behöver så att de kan göra sitt jobb. Samlar du all produktdata på ett och samma ställe via integration mellan PDM och ERP kan de göra sitt jobb med engagemang och motivation.

Inte minst slipper du se duktiga designers och konstruktörer sitta och mata in data manuellt. Istället kan de göra vad de gör bäst: utveckla och förbättra produkter som ger er mer framgång och nöjdare kunder.

Det är enklare än du tror att koppla ihop PDM med ERP

På COSMO CONSULT drivs vi av att kunna förenkla och förbättra våra kunders vardag. Vi förstår tillverkningsbranschen och vilka lösningar den behöver för att kunna jobba lättare och smartare. Som experter på affärssystem vet vi hur viktigt det är att data är både korrekt och lättillgänglig. Därför har vi utvecklat en egen lösning för det.

Med lösningen cc|produktdatahantering blir hanteringen av produktdata i Microsoft Dynamics mycket enklare och mer effektiv. Lösningen låter dig hantera tekniska dokument inom flera områden på ett enhetligt sätt inom hela verksamheten. Alla ritningar och dokument förvaltas på en plats och följer automatiskt tillverknings-, inköps- eller serviceprocesserna. Sker det några förändringar registrerar lösningen varje liten produktändring och ser till att samtliga avdelningar, medarbetare och berörda processer arbetar utifrån den uppdaterade informationen.

COSMOs lösning för produktdatahantering går att ansluta till fler än 20 system för PDM, samt för PLM och CAD. Det låter alla era system inom tillverkning att samverka för en smartare produktion. Det är när du låter informationen flöda och bli till nytta som det går att ta nya steg och fokusera på bättre produkter snarare än att mata in eller jaga produktdata. Ta det steget. Vi kan berätta hur.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail

Dela