Blogg, Data och analyser, Industri 4.0 & IoT

Telemetri för Business Central - insikt och visualisering med Power BI: 15 exempel på insikt i prestanda, användning och fel.

Christophe Courvoisier15/02/2023

Med Business Central Power BI-rapporter kan du spåra, visualisera och mäta viktiga händelser i affärssystemet. Fler och fler företag använder sig av dessa moderna verktyg för Business Intelligence och datavisualisering, utöver Business Central-telemetri, för att optimera IT-avdelningens proaktivitet, minska akuta ärenden och på så sätt göra det möjligt för dem att tillhandahålla tjänster med högt tillgänglighet. 

Microsoft Dynamics 365 Business Central och Power BI: Automatisering för proaktivitet och sinnesro. 

Under de senaste åren har Microsoft utvecklat många lösningar för att öka automatiseringen av uppgifter, funktionsomfattningen och smidigheten i alla affärsprocesser som stöds av Business Central affärssystem. Den tid som sparas gör det möjligt för slutanvändarna (från ekonomi, försäljning, inköp, projekt- och produktionsledning etc.) att fokusera på uppgifter med stort mervärde. 

Hur är det med interna IT-tjänster? Vilka automatiska verktyg erbjuder funktionell eller teknisk support för att optimera deras användning av affärssystem och informationssystem? Vi kommer att visa dessa nedan. 

Power BI Business Central rapporterar i tre kategorier: prestanda, användning och fel. 

I Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP finns det en "lite mer dold" del där du kan konfigurera Power BI-rapporter för att mäta flera mätvärden för informationssystemet. Den är indelad i tre kategorier: 

 • Prestanda: för att få en uttömmande insikt på systemets svarstider. 

 • Användning: för att utvärdera hur mycket klienterna används och upptäcka de mest använda funktionerna. Detta ger en exakt bild av de kritiska flödena och mäter nyttan på de utvecklade funktionerna. 

 • Fel: Att i realtid bli varnad för fel som användare stöter på. Dessa rapporter hjälper till att öka supportteamens proaktivitet och att förstå behoven av utbildning. 

15 exempel på Power BI-vyer

Prestanda

Rapports Power BI Business Central Performance
 • Vy 1: Översikt 
 • Mervärdet: sammanfattning av systemets prestanda 
Rapports Power BI Business Central Performance
 • Vy 2: mest besökta klienter med genomsnittlig visningstid 

 • Mervärdet: de mest använda klineterna måste vara snabba och optimerade, så att vi vet vilka vi ska arbeta med. 

Rapports Power BI Business Central Performance
 • Vy 3: volym av långsamma databasfrågor  
 • Mervärdet: Långsamma sökningar kommer sannolikt att blockera användarna. Innan blockeringar uppstår kan man därför förutse vilka optimeringar som bör göras. 

Användning

Rapports Power BI Business Central Usage
 • Vy 4: Analys av användarsessioner 

 • Mervärdet: för att veta hur många aktiva användare som finns i systemet, vilket gör det möjligt att fastställa belastningstoppar under veckan.

Rapports Power BI Business Central Usage
 • Vy 5: sidvisningar 

 • Mervärdet: att känna till de mest använda klineterna för att kunna dra slutsatser om de kritiska flödena. 

Rapports Power BI Business Central Usage
 • Vy 6: användning av rapporter 

 • Mervärdet: att veta vilka rapporter som är mest använda och vilka som inte är det.

Rapports Power BI Business Central Usage
 • Vy 7: användning av funktioner 

 • Mervärdet: Att känna till vilka funktioner/moduler som används i ERP; detta är ett argument för att prioritera investeringar (vid en begäran om uppgradering) och en möjlighet att upptäcka funktioner som inte används fullt ut. 

Rapports Power BI Business Central Usage
 • Vy 8: användarens plats 

 • Mervärdet: analysera var användarna befinner sig och vilka språk som används i systemet. 

Fel

Rapports Power BI Business Central Erreurs
 • Vy 9: Dashboard 

 • Mervärdet: Översikt över de fel som uppstått i de olika tekniska flödena (användare, system2system, rapporter, installation av uppdateringar). 

Rapports Power BI Business Central Erreurs
 • Vy 10: Användarfel 

 • Mervärdet: att vara medveten om fel som användarna stöter på, att vara proaktiv när det gäller att lösa deras problem ("Ska jag justera konfigurationen?", "Planera utbildning?"). 

Rapports Power BI Business Central Erreurs
 • Vy 11: Utvärdering av felmeddelanden 

 • Mervärdet: visa feedback om fel som användarna tycker är användbara. 

Rapports Power BI Business Central Errors
 • Vy 12: Fel vid skicka e-post 

 • Mervärdet: för att upptäcka externa kommunikationsproblem; detta undviker en situation där en anställd tror att hen har skickat ett e-postmeddelande till den externa parten, men det fungerar inte. 

Rapports Power BI Business Central Erreurs
 • Vy 13: Övervakning av fel i automatiserade processer 

 • Mervärdet: Nu finns det ett verktyg för att övervaka det på ett enkelt sätt. 

Rapports Power BI Business Central Erreurs
 • Vy 14: övervakning av inkommande flöden 

 • Mervärdet: Övervaka externa anslutningar till Business Central och varna externa partner vid problem. 

Rapports Power BI Business Central Erreurs
 • Vy 15: övervakning av utgående flöden 

 • Mervärdet: Övervaka utgående gränssnitt och varna proaktivt externa partner vid problem. 

Dessa verktyg underlättar IT-avdelningarnas vardag. De arbetar på ett pålitligt sätt, sparar tid på att analysera problem och förbättrar utan tvekan din proaktivitet gentemot alla avdelningar. 

Denna tid är värdefull eftersom IT-personal kan investera den i att optimera informationssystemet istället. Med Business Central Cloud är det möjligt att bygga IT-processer med högt mervärde för verksamheten med hjälp av Power Automate, Power Apps, Power BI och Azure-plattformen. 

Vill du veta mer? Hör av dig till mig:

Per Bay
Product Lead Sweden

Dela