Blogg, Digitalisering

AI bidrar till ökad affärseffektivitet

Gustav Ängermark- 4 min läsning21/02/2024
"Impulsando la eficiencia empresarial con IA

Självstyrande kundvagnar som följer kunderna i snabbköpet eller robotar som plockar grönsaker snabbare än människor kan skapa löpsedlar, imponerande men i själva verket finns de mest övertygande tillämpningarna av AI och maskininlärningsteknik bakom kulisserna. Företagen förbättrar effektiviteten genom att använda AI- och maskininlärningsdrivna verktyg för vardagliga processer som dokumenthantering, datainmatning, introduktion av nya medarbetare och automatisering av arbetsflöden.

Automatiseringens förmåga att öka produktiviteten i verksamheten har varit uppenbar i årtionden, men den senaste tidens framväxt av avancerad AI och verktyg för maskininlärning innebär en betydande förändring av vad automatisering kan åstadkomma, även inom starkt reglerade sektorer som hälso- och sjukvård.

Tidigare betraktades AI som en komplex och dyr teknik som bara var tillgänglig för stora företag med djupa fickor. Men utvecklingen av lättanvända generativa AI-verktyg har gjort det möjligt för företag i alla storlekar att experimentera med AI och se hur det kan gynna deras verksamhet.

Har ni ett projekt i åtanke?

KONTAKTA OSS

Microsoft gör AI tillgängligt för små och medelstora företag

Microsoft tillgängliga avancerade AI-funktioner för små och medelstora företag i både Microsoft 365 (tidigare Office) och Dynamics 365, inklusive molnplattformen Azure och Power Platforms applikationer för business intelligence och applikationsutveckling.

Microsofts inställning till AI bygger på övertygelsen att AI ska vara inkluderande, respektfull och transparent. Företaget strävar efter att skapa AI-lösningar som är tillgängliga för alla, oavsett teknisk expertis, och som man kan lita på fattar etiska och ansvarsfulla beslut. För att uppnå detta investerar Microsoft kraftigt i forskning och utveckling av AI, samarbetar med organisationer för att främja ansvarsfull AI och integrerar AI-lösningar i sina produkter och tjänster.

AI i praktiken

McKinseys Global AI Report visar att användningen av AI har mer än fördubblats sedan 2017, med 50% av de tillfrågade som har använt AI inom minst ett affärsområde, en ökning från 20% 2017. Den ökade användningen beror på att allt fler organisationer måste åstadkomma mer med färre resurser, särskilt på grund av tuffa ekonomiska villkor och ökade kundförväntningar.

Rapporten visar också att organisationer gör större investeringar i AI, använder sig av mer avancerade metoder och visar tecken på att förbättra sina resultat på den konkurrensutsatta kompetensmarknaden för AI. Trots det stabila införandet av AI visar rapporten att användningen av generativa AI-verktyg sprider sig snabbt, med en tredjedel av företagen som rapporterar regelbunden användning av dessa verktyg. Den totala användningen av AI-verktyg har dock förblivit stabil, och användningen är koncentrerad till ett litet antal affärsfunktioner.

Som tur är kan AI- och ML-lösningar (Machine Learning) hjälpa till att överbrygga detta gap för en mängd olika branscher genom att automatisera och optimera uppgifter och processer i verksamheten. En återförsäljare kan till exempel använda AI-drivna chatbots för att hantera rutinmässiga kundfrågor, spåra beställningar och svara på begäran om återbetalning, vilket förbättrar svarstiderna, förbättrar kundupplevelsen och frigör kontaktcenterhandläggare. Samtidigt upptäcker finansinstituten att ML kan användas för att identifiera avvikelser i stora datamängder som kan tyda på bedrägerier, ett tidigt varningssystem mot ekonomiska förluster. Företag i alla branscher kan använda AI- och ML-verktyg för att extrahera och analysera information från dokument, till exempel fakturor, avtal och rapporter, och minska bördan av manuell datainmatning samtidigt som de påskyndar behandlingstiderna och minimerar mänskliga fel.

Effektivitet leder till framgång på arbetsplatsen, och teknologi för artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) framstår som kraftfulla redskap i jakten på denna eftertraktade framgång. Bland de mest framträdande fördelarna med dessa tekniker är deras förmåga att automatisera uppgifter som kräver omfattande manuellt arbete. Dessutom optimerar de resursfördelningen på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad.

Verktyg som bygger på omfattande språkmodeller kan assimilera stora dokumentarkiv och skapa centraliserade kunskapsbaser, och sedan använda dem i realtid för att hantera konversationsfrågor. Denna kapacitet förbättrar medarbetarnas förmåga att sammanfatta och syntetisera data, samt att skapa anpassade svar eller skräddarsydda rapporter.

Kort sagt, nya trender inom AI skapar en mer effektiv och berikande arbetsmiljö, där tekniken blir en viktig katalysator för att förbättra medarbetarupplevelsen.

Kostnadseffektiv AI med Microsoft Copilot

Många tror förstås att de här framstegen handlar om science fiction, men det stämmer allt mindre. Avancerad AI-funktionalitet för företagsanvändning är nu snabbt och enkelt tillgänglig för alla företag. Det är bara att prenumerera på en av molnapplikationerna med Microsoft Copilot och börja använda den inom kundhantering, ekonomi, upphandling eller något annat område i verksamheten.

Enligt Microsoft förändrar deras växande utbud av generativa AI "Copilots" arbetsplatsen. Dessa AI-verktyg gör det möjligt för teamen att ta fram insikter från data, automatisera repetitiva uppgifter och optimera processer.

Fler än 130 000 organisationer har redan dragit nytta av Copilot för Dynamics 365:s funktioner i kontaktcenter- och säljmiljöer. Enligt Microsofts forskning anser 70% av dessa användare att AI gör deras team mer produktiva, och 68% anser att det förbättrar kvaliteten på deras arbete.

 

Vill du också dra nytta av kostnadseffektiv AI och förbättra produktiviteten i ditt företag? Kontakta oss på Cosmo Consult idag för att utforska hur Microsoft Copilot kan anpassas för att möta dina specifika behov och utmana din verksamhet till nästa nivå!

Kontakta mig

Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden

Dela