Truckförare i lagerlokal - Lagerhantering med Microsoft Dynamics NAV

Lagerhantering med Microsoft Dynamics NAV

Lagerhanteringen är både en av de viktigaste och en av de mest kostsamma delarna av ett företag. Att minska lagerkostnaderna men samtidigt behålla lagernivåer har därför en betydande effekt på ett företags lönsamhet och konkurrenskraft. Dessutom kan ett bra lagerhanteringssystem förbättra interna processer eftersom det möjliggör att produktionsmaterial finns tillgängligt enligt efterfrågan. Med Microsoft Dynamics NAV, kan du integrera er lagerhantering i alla era affärsprocesser och du kan ha full överblick av era lagerställen och leveranser. Systemet erbjuder följande funktionaliteter:

Strukturerad hantering av artiklars masterdata (inklusive artikelvarianter)
Lagerspecifika inköpspriser, schemametoder och lagerinformation
Artikelreservationer och lagerflytt
Inventering av samtliga lager eller per lagerlokal
Differentierade inköps- och försäljningspriser
Lagerfilialer och multipla lagerlokaler
Lagertransfer, inklusive transitlager
Parti- och serienummerhantering

Optimera din distributionskedja

Med lagerhantering i Microsoft Dynamics NAV är ert lager fullt integrerat med ert företags distributionskedja: Affärssystemet hanterar inköp, försäljning, lager och logistik ända fram till produktion, vilket betyder att du får en överblick av era kostnader och planer närhelst du behöver. Access i Realtid ger dig exakt lagerinformation och data så att er lagerpersonal snabbt kan plocka alla artiklar i lagret och sköta inventeringar. 

Bättre användning av lagerutrymmet

Affärssystemet tillhandahåller en mängd olika möjligheter att förbättra er lagerhantering och utnyttjande av lagerplatser. Spåra parti- eller serienummer för att snabbt fastställa var artiklar har köpts, bearbetats eller sålts och minska spillet samt begränsa lagerhållning av utgångna artiklar med exempelvis FEFO (First-Expired-First-Out).

Multipla lagerlokaler, ett system

Lagertransfer är enkelt att spåra och kan till exempel lagras som varor i ett transitlager. Att hantera lagerhållningen i flertalet lagerlokaler är också enkelt: Oavsett om det handlar om produktionsenheter, distributionscentraler, lagerlokaler, utställningslokaler, outlets eller servicefordon kan du med lagerhanteringsfunktionen i Microsoft Dynamics NAV, hålla reda på allt hela tiden.

Intresserad av att veta mer om Lagerhantering i Microsoft Dynamics NAV? Kontakta oss! Vi ser fram emot att diskutera era behov och kravställning.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail