Women working in customer relation with Microsoft Dynamics CRM - COSMO CONSULT

Förbättrad kommunikation och interaktion med hjälp av CRM-lösningar

Kommunikation, informationsutbyte och interaktion i den dagliga verksamheten går allt snabbare. Detta gör det mycket mer komplicerat att hantera kundrelationer - inte minst på grund av det stora antalet kommunikationskanaler som man använder idag. Programvara för hantering av kundrelationer hjälper till att förbättra informationsutbytet mellan människor i den dagliga verksamheten, optimera processer och visualisera data i ett kundorienterat system.

Införandet av ett CRM-system är ett tydigt tecken att ditt företag är konsekvent inriktat på sina kunder. Samspelet mellan marknadsföring, service och försäljning harmoniserar alla kundkontaktpunkter och visar dina kunder och potentiella kunder rätt innehåll vid rätt tidpunkt.

Fem bra anledningar till att välja en Microsoft Dynamics CRM-lösning

1. Fastknyta befintliga samt hitta nya kunder
CRM-system stöder både befintliga kundrelationer och hantering av leads. Med hjälp av en högkvalitativ CRM-databas kan du smidigt knyta an till den senaste kundkontakten och på så sätt stärka relationen till dina kunder. Microsoft Dynamics CRM-programvaran rymmer även aktuella försäljningsmöjligheter. Samt att du kan få en statusuppdatering om respektive prospekt - när du behöver det.

2. Strukturera försäljningsprocesserna
Din säljpersonals magkänsla är viktig, men en objektiv bedömning av sannolikheten att avsluta en affär är oumbärlig för försäljningsplaneringen. CRM-lösningar ger dig en översikt över försäljningsmöjligheternas potential och deras förväntade avslutningsdatum. På så sätt kan din säljpersonal fokusera på rätt affärer.

3. Service på högsta nivå
Samspelet mellan produkt, tjänst, personal och reaktionshastighet är det som utgör den perfekta servicekvaliteten ur kundens synvinkel. För att kunna agera snabbt eller till och med innan ett problem uppstår behöver du programvara som sammanför alla produkt- och kunddata. Det kommer att underlättar arbetet för servicepersonalen - oavsett om det gäller arbeten in-house eller direkt hos kunden.

4. Individuellt bemötande av olika målgrupper
Bryt med massmarknadsföringskampanjer, vilket leder till personlig, tvåvägsbaserad kommunikation med kunder och potentiella kunder: Automatiseringen av marknadsföringsaktiviteter i kombination med kunskap om målgruppens intressen möjliggör ett effektivt och individuellt bemötande. Bli relevant för din målgrupp - den kommer att tacka dig med lojalitet och stigande försäljningssiffror.

5. Centralisera och använda datainsikter
De flesta företag tycker inte att det är svårt att samla in data; att samla dem på ett ställe och generera relevanta insikter från dem är dock mycket mer sofistikerat. Företagets CRM-system centraliserar alla data, och de kan ses och analyseras av respektive medarbetare beroende på deras roll. Det är detta som ger dataflödet den nödvändiga genomslagskraften för försäljning och marknadsföring.

Mer om CRM

Guide: Seven Success Factors for CRM Projects 
Gör ditt CRM-projekt till en framgångshistoria.

Självtest: Which Project Approach is Right for your Project? 
Gör självtestet! Vattenfall vs. agila projektmetoder

Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM)

Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement är din gateway till professionell kundhantering. Från förfrågan till försäljning och kundtjänst kan du flexibelt kartlägga alla arbetsprocesser, analysera dem på ett omfattande sätt och styra dem individuellt.

Arbeta som med Microsoft Office

Liksom alla Microsoft-baserade lösningar är även Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement nära kopplat till Microsoft Office-systemet. Integreringen av CRM-programvaran i en välbekant arbetsmiljö säkerställer följande

  • Korta inlärningstider,

  • hög acceptans hos de anställda och
  • hög produktivitet.

Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement är en fristående CRM-lösning som kan användas direkt från Microsoft Outlook, så att din personal inom marknadsföring, försäljning och service inte behöver växla mellan olika affärsprogram.

Fullständig kontroll över dina marknadsföringskampanjer

Marknadsföringsmodulen i Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement hjälper dig att samla all din kundinformation och effektivt genomföra och utvärdera marknadsföringskampanjer. Med hjälp av analys- och rapportfunktioner kan du mäta framgången med tidigare marknadsföringsaktiviteter, bedöma kundernas preferenser, planera och inleda nya kampanjer. Med hjälp av bulkimport av data, automatisk borttagning av dubbletter och spårning av opt-ins/opt-outs kan du öka effektiviteten i dina kampanjer markant. Med den här modulen kan du mäta marknadsföringsresultatet samt minimera kampanjkostnaderna.

Att styra försäljningsprocessen

Försäljningsmodulen Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement är avsedd för optimering och automatisering av försäljningsprocesser. Din säljpersonal har tillgång till alla data online och offline, vilket gör att de kan arbeta effektivare och få mer tid för sina försäljningsuppgifter. Genom att registrera kundernas preferenser och aktiviteter samt skapa uppföljningsaktiviteter kan din säljpersonal hålla ett öga på alla potentiella kunder och kontrollera försäljningsprocessen. Utvärderingen av försäljningsmöjligheter genom tilläggsmodulen cc|crm salesup möjliggör en förbättrad prioritering av försäljningsprojekt. Samtidigt stöder modulen, tillsammans med Microsoft SharePoint, även hanteringen av alla viktiga dokument - från offerter och beställningar till kontrakt och förnyelsebesked.

Perfekt stöd för din servicepersonal

För alla företag som vill skilja sig från sina konkurrenter genom utmärkt service är Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement med modulerna Customer Service och Field Service det perfekta programvarustödet. Med Microsoft Dynamics 365 för Field Service / Customer Service kan du bland annat framkalla alla kunddata, ärendeinformation, servicehistorik och supportkunskaper på kundtjänstrepresentanternas och arbetsledarnas skrivbord. Tillgång till servicenivåavtal och användning av en automatisk samtalshanteringstjänst innebär att medarbetarna får optimalt stöd och att en stabil service garanteras. Dessutom kan handläggningstiden för serviceförfrågningar minskas avsevärt genom automatisk tilldelning, routning och automatiska svarsmeddelanden.

Vill du veta mer om våra CRM-lösningarna? Hör gärna av dig till:

Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden