Blogg, Digitalisering, ERP

Skala din verksamhet som du vill - med affärssystemet i molnet

Gustav Ängermark13/05/2024

Ska ditt företag kunna växa snabbt och digitalisera i en takt som tillåter tillväxt behöver ni arbeta i skalbara[1] lösningar. Ett affärssystem som inte hänger med i verksamhetens snabba förändringar blir en bromskloss snarare än ett effektivitetsverktyg. Genom att använda molnbaserade lösningar och SaaS (Software as a Service) blir affärssystemet just det - skalbara och rappa verktyg som låter din verksamhet utvecklas i sin takt. Med bonusen att systemet alltid är uppdaterat och tillgängligt. Så här kan du arbeta flexibelt i en skalbar SaaS-lösning.

Varför har vi ett större behov av flexibilitet i dag?

Flexibilitet är vid det här laget ett så välanvänt begrepp att det nästan börjar kännas som en floskel, men det innebär faktiskt någonting mycket vitalt för dagens företag. Dagens marknad kännetecknas av blixtsnabba förändringar. Nya lösningar, nya möjligheter och inte minst nya köpbeteenden gör att företag behöver vara redo att snabbt kunna anpassa sig efter alla förändringar och möta de nya behoven.

Det här har blivit ännu tydligare nu under pandemin. Nästan alla företag har snabbt fått tänka om, anpassa sig efter den nya situationen och formulera om sina affärsmodeller och mål. Och det snabbt. Vi gick från en verklighet till en helt annan på bara några veckor.

De verksamheter som sitter med lokala system, fast implementerade processer och hårdvara och mjukvara som börjar bli föråldrad har inte den flexibilitet som krävs för att kunna möta de här snabba förändringarna. Även när pandemin är över så kvarstår behoven av att snabbt kunna ändra kapaciteten, implementera nya innovativa teknologier och stänga av föråldrade applikationer och processer. Inte minst kommer funktioner som utvärdering av logistikdata, bearbetning av produktionsdata och analys av försäljningsmål att bli allt viktigare. För det behövs det system som tillåter snabba uppgraderingar och moderniseringar.

De här behoven går att möta med SaaS. I korthet innebär SaaS att mjukvara och data hanteras av tjänsteleverantören i stället för i företagets lokala IT-infrastruktur (on-prem). Det betyder att du som användare av systemet kan lägga till nya funktioner, mer kapacitet, fler användare m.m. med ett musklick istället för att börja göra förändringar i den fast installerade lösningen.

Skalbarhet – vad händer när ett företag växer?

En skalbar lösning kan alltså följa med i kapacitet när företaget växer, men vad betyder det här rent konkret? Vad händer när ett företag växer, och hur kan ett system som Business Central SaaS öka sin kapacitet utan att du som användare behöver göra någonting?

När ditt företag växer sker i regel följande:

  • Fler personer börjar arbeta i organisationen och det betyder fler användare (UI-sessioner) i systemet.
  • Fler användare skapar fler API-anrop för att överföra information i systemet.
  • Det sparas mer data i databasen.
  • Det sker en ökning av till exempel antalet säljorder per dag, antal rader på varje säljorder, antal jobbköer etc.

När ditt företag växer och blir större på det här sättet kan det uppstå flaskhalsar. Men det här löser Microsoft genom att övervaka alla system med Telemetri och tilldelar automatiskt de resurser som behövs för optimal prestanda. Här är några exempel på hur.

  • Fler UI-sessioner och API-anrop innebär att beräkningsnivån behöver hantera en tyngre databelastning. Därför används en lastbalanserare för att distribuera trafik över ett antal virtuella maskiner (VM). Om belastningsutjämnaren märker en CPU-överbelastning skickar den inga nya sessioner på denna nod. Löser inte det problemet kan fler virtuella datorer läggas till. Den här lastbalanseringen och den automatiska skalningen gör alltså att systemets kapacitet anpassas efter belastningen.
  • Om databasnivån utsätts för en tung belastning har Microsoft en process på plats för att allokera rätt kapacitet till databaserna. En annan automatiserad process upptäcker överbelastade databaser och lägger till mer kapacitet till dem.
  • Programmeringsspråkskoden (AL-koden) i beräkningsnivån kan få problem när fler användare gör så att det blir fler frågor, att frågor blockerar varandra, att frågor blir långvariga och det uppstår för många korta frågor. Det här har Microsoft löst med en felsökning på plats som hanterar de här problem i BC SaaS.

De här funktionerna i Business Central SaaS gör att lösningen kan hantera växande kunder eftersom den är designad för skala. Både beräknings- och databaskapacitet skalas upp automatiskt. Det finns inga gränser för antal användare, antal sessioner, antal transaktioner, storlek på databasen m.m. Ditt företag kan växa utan att tekniken blir ett hinder.

Business Central – en molnbaserad helhetslösning

Molntjänster erbjuder alltså mycket flexibilitet och skalbarhet och spelar därför en viktig roll i den digitala omvandlingen. Microsoft erbjuder många tjänster som en SaaS-tjänst och just ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 Business Central är en av dem.

Det ger dig en kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker, skalbar och mobil. Säkerheten för din data har högsta prioritet eftersom Microsoft datacenter är certifierade enligt EU:s strikta dataskyddsstandarder. Sen november 2021 finns det även lokala svenska Azure datacenter med avancerad datasäkerhet, integritet och möjligheten för dig som kund att behålla din data i Sverige. Business Central i Svenska Datacenter är ännu inte lanserat, men kommer troligen under året.

Med Microsoft affärssystem i molnet och COSMO CONSULT kan du modernisera och digitalisera som du vill utan att begränsas av gammal teknik.

Hör av dig till mig så berättar jag mer!

Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden

Liten ordlista

[1] *skalbarhet - (scalability) – utbyggbarhet utan allvarlig försämring av prestanda. Man säger att något ”skalar bra” om det är kan expandera utan att därför fungera sämre. – Horisontell skalbarhet är när något går att bygga ut på bredden – man lägger till fler av samma slag, till exempel fler persondatorer i ett lokalt nätverk (horizontal scalability); vertikal skalbarhet är att lägga till mer resurser eller fler funktioner per ansluten enhet. Till exempel att förse datorerna med mer utrustning eller fler program som körs samtidigt (vertical scalability). (Source: https://it-ord.idg.se/ord/skalbarhet/)

API:er (Application Programming Interfaces) är ett gränssnitt mellan olika programvaror. Det betyder att de tillåter olika applikationer att prata med varandra och utbyta information eller funktionalitet. Detta gör det möjligt för företag att få tillgång till ett annat företags data, kod, programvara eller tjänster för att utöka funktionaliteten hos sina egna produkter. Vilket sparar tid och pengar.

En lastbalanserare är en enhet som fungerar som en omvänd proxy och distribuerar nätverks- eller programtrafik över ett antal servrar. Lastbalanserare används för att öka kapaciteten och tillförlitligheten hos applikationer.

VM (virtuella maskiner). Medan delarna som utgör din dator (det vill säga hårdvaran) är fysiska betraktas virtuella datorer ofta som mjukvarudefinierade datorer inom fysiska servrar, och existerar bara som kod.

Dela