Digitalisering, ERP

Planera och effektivisera din tillverkning med en produktkonfigurator

COSMO CONSULT01/06/2021

Marknadstrenderna går allt mer mot en kundanpassad produktion. Det var inte så länge sedan produkter som hus eller bilar bara fanns i ett fast standardutförande som kunderna inte kunde påverka. Nu är standarden snarare att kunderna förväntar sig att kunna göra personliga val i de produkter de köper. När tillverkningen blir allt mer unik och specialiserad ställs det också mycket högre krav på en flexibel produktionsprocess. En produktkonfigurator hjälper dig att möta de kraven.

När du snabbt kan offerera och producera variabla artiklar kan du göra dina kunder nöjda. Samtidigt får du ett verktyg för en effektivare och smartare produktion. Så här fungerar en produktkonfigurator och det här är vinsterna med att använda den.

Vad är en produktkonfigurator?

En produktkonfigurator hjälper dig som vill automatisera processerna med att offerera, planera och genomföra tillverkning. Den ger dig en översikt över alla komponenter i en produkt så att du enklare kan göra ändringar i den. Eftersom du direkt kan se vad som behövs blir det också lättare att planera beställningar och leveranser. Inte minst kan du snabbt och enkelt ta fram exakta offerter för unika beställningar eftersom konfiguratorn räknar ut tillverkningskostnaden.

Produktkonfiguratorn är därför ett oumbärligt verktyg om du håller på med kundanpassad beställning. Till att börja med kan du direkt se hur en anpassad produkt ser ut och vad den kostar att tillverka. Du kan ge dina kunder snabba svar på vad de kan få och hur mycket det kostar. Eftersom du får bättre insikt i din produktion hjälper konfiguratorn dig också att spara resurser och få en bättre tillverkningskapacitet.

När en produktkonfigurator integreras som en del av ett affärssystem ger den dig inte bara relevant grunddata för de produkter du tillverkar; du får också konfigurationsgrupper där alternativ och regler för produktvarianterna kan specificeras. Det ger dig möjligheten att direkt kunna ta fram en plan och en offert för en kundanpassad produkt. Du får också en mer dynamisk tillverkningsprocess där separata artiklar inte behöver skapas varje gång.

Vad är fördelarna med en produktkonfigurator?

En direkt vinst med en produktkonfigurator är att du får möjlighet att snabbt och korrekt ge dina kunder vad de vill ha. Den ger dig även stora effektiviseringar i hela din produktionskedja. Från första kundmötet till färdig produkt och underlag för en mer strategisk marknadsföring. Här är några av de sätt som produktkonfiguratorn kan förbättra och effektivisera dina processer.

  • Bättre kundservice. Du får möjlighet att serva dina kunder på ett bättre sätt under hela deras kundresa. När de kommer med sina unika önskemål kan du direkt visa dem vad som är möjligt att göra, vad det kommer att kosta och när du kan leverera. Produktkonfiguratorn ger dig full översikt över vilka komponenter som behövs för de olika produktvarianterna. Du vet vad du behöver för att kunna tillverka den unika varan, ser om du har allt hemma och hur lång tid processen tar enligt ditt produktionsschema. Du kan ge dina kunder snabba och korrekta svar på sina önskemål. De blir även mer engagerade när de får vara med i processen och påverka produkten. Konfiguratorn ser till att varje unik produkt finns kvar i systemet efter leverans. Det gör att du kan ge kunderna en bättre eftervård, till exempel vad det gäller underhåll, reservdelar och garanti.
  • Du får ett bättre samspel mellan försäljning och tillverkning. Produktkonfiguratorn visar inte bara vad som är möjligt redan när du träffar kunden. (Vilket gör att säljarna aldrig kan lova mer än vad produktionsavdelningen kan hålla). Den gör det även enklare att omvandla en försäljningsorder till en tillverkningsorder. När den här processen sköts manuellt är det mycket som kan missas eller hamna mellan stolarna. Här kan säljarna lägga in specifikationerna direkt i beställningen. Den automatiserade processen ger en mycket smidigare övergång mellan de olika avdelningarna så att underlaget blir rätt och riktigt genom hela flödet.
  • Produktionsavdelningen kan jobba smartare. Att hantera unika tillverkningsordrar kan skapa mycket extraarbete om det sköts manuellt. Hanteras den processen automatiskt kan den besparade tiden användas till mer värdeskapande arbete, till exempel förebyggande arbete som gör produktionskedjan mer effektiv och felfri. Inte minst får den avdelningen roligare på jobbet när de får arbeta med det de kan bäst.
  • Inget dubbelarbete. Produktkonfiguratorn hanterar all information så att den följer med i hela kedjan. Den kundanpassade konfigureringen hänger med från order till tillverkning och i fakturan. Det blir rätt hela vägen, på ett smidigare sätt.
  • Det går att kapa kostnader och förbättra marginaler. När informationen hanteras i ett och samma system minskar risken för att det blir fel i produktionsunderlaget. Det blir rätt från början och kostnaderna för felaktiga artiklar och kvalitetsbrister minskar. I en rapport från The Aberdeen Group visade det sig att de företag som använder sig av produkt- och tillverkningskonfiguratorer uppvisar en förbättring på upp till 80 procent i sina produktmarginaler jämfört med företag som inte använder en konfigurator. Rapporten kom också fram till att de mest framgångsrika tillverkarna använde produktkonfiguratorn för att kunna erbjuda anpassade produkter och därmed få fler och nöjdare kunder.
  • Det ger ett försprång. Samma rapport visade att de företag som använder automatiseringsteknik i form av konfiguratorer är bättre på att ta fram ny design och kundanpassade lösningar utifrån designregler och konfigurationer. 75 procent av de främsta beställningstillverkarna använder den här typen av designautomation, jämfört med endast 17 procent av branschgenomsnittet.
  • Marknadsföringen blir mer träffsäker och personlig. Den data som hanteras i produktkonfiguratorn går att analysera och utvärdera. Är det något som ERP-lösningar är bra på så är det att använda information på ett strategiskt sätt som leder till bättre beslut. I det här fallet kan du med hjälp av konfiguratorn analysera dina tidigare beställningar för att hitta trender i förfrågningarna, se vilka funktioner som är populära, vilka variationer och material som kunderna föredrar etc. Med de här insikterna kan du möta kunderna med en mer målinriktad marknadsföring. Istället för att blir överrumplad av alla nya krav kan ni mötas på samma sida. En bonus med de här insikterna är att de också går att använda till att tänka mer strategiskt kring tillverkningen, till exempel vilka maskiner och material som används mest.

Branschspecifika lösningar för tillverkning

På COSMO CONSULT förstår vi varje branschs unika utmaningar. Framför allt för de företag som jobbar med tillverkning. Utifrån våra branschkunskaper och vår erfarenhet har vi utvecklat certifierade bransch- och tilläggslösningar som hjälper dig att möta nya krav på kundanpassning och unika produkter. Vi vill göra det komplexa enklare för dig, till exempel med anpassade lösningar och möjligheterna med en produktkonfigurator. Hör av dig till oss om du vill veta mer!

Relevanta länkar:

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail

Dela