Blogg, Industri 4.0 & IoT, Digitalisering, ERP

Få en högre lönsamhet i din produktion med kostnadstransparens

Gustav Ängermark19/01/2022

Hur bra koll har du på vinstmarginalerna i din produktion? Kostnadstransparens brukar ses som den främsta framgångsfaktorn när det kommer till att göra noggranna kostnadsberäkningar mellan de olika avdelningarna och se var det går att förbättra marginalerna. Men många tillverkande företag, inte minst de som specialiserar sig på projektbaserad tillverkning, har problem med den transparensen. Har du ingen klar översikt över kostnaderna i de olika delarna av produktionskedjan, kan du heller inte göra några förbättringar.

Men det går att få en bättre översikt. Så här ökar du transparensen och din lönsamhet.

Varför är det så svårt att göra tydliga kostnadsberäkningar?

Den här bristen på kostnadstransparens beror oftast på några samverkande faktorer och förutsättningar:

  • De olika avdelningarna arbetar i olika system och med olika format
  • Den information som används i verksamheten ligger inte i ett gemensamt system utan ligger utspridd och fragmenterad.
  • Det finns lösningar för att samordna data och få en bättre transparens, men de som arbetar i systemen känner inte till hur de kan nyttjas eller har svårt för att frångå sina gamla rutiner.

Till att börja med så föredrar de olika avdelningarna sina lösningar. De som jobbar med design använder CAD-program. Många andra, till exempel försäljning, utgår från Excel. Projektledarna använder gärna särskilda projektledningsverktyg. Det här gör att informationen i produktionskedjan används på olika sätt och i olika format. Stycklistor, materialbekräftelser, projekttider, tillverkningskostnader m.m. utgår inte från samma grund och det är svårt att använda informationen till att ta fram en kostnadsberäkning som tar hänsyn till helheten. Framför allt om informationen inte ligger på en och samma plats.

Dessutom tillkommer att de flesta avdelningar är så inkörda i sina gamla rutiner att de inte vet hur de kan konsolidera och analysera data även om förutsättningarna finns. Förmodligen saknas det också en gemensam strategi och insikt i hur mycket som går att förbättra om alla jobbade i samma system. Allt det här ligger bakom varför det är så svårt att skapa kostnadstransparens och förbättra marginalerna.

Integrering leder till optimering och transparens

Med dagens moderna affärssystem är det enklare än någonsin att integrera de olika verktyg och lösningar som förhindrar kostnadstransparens. När kostnadsförteckningar för offerter och beställningar, designdata, kostnadsredovisningar och liknande information överförs snabbt och automatiskt till affärssystemet har vi tagit ett stort och viktigt steg mot bättre transparens. Alla berörda avdelningar representeras i systemet och använder samma system.

Dessutom är dagens ERP-lösningar så pass användarvänliga att det inte längre känns som en tröskel att lämna sina gamla inkörda rutiner. Det går snabbt att se vilka effektiviseringar och förbättringar en gemensam lösning för med sig, även för de som arbetar i lösningen. I de flesta fall kan de olika avdelningarna fortsätta att använda sina verktyg, med skillnaden att de är integrerade i affärssystemet så att processer, kostnader och transparens optimeras. Inte minst går det att få ut exakta kostnadsberäkningar som kan användas till förbättringar av vinstmarginalerna.

BI för bättre dataanalys

Ett annat verktyg som är väldigt användbart för att nyttja den data som finns i systemet, inte bara för att skapa kostnadstransparens, är BI – Business Intelligence. BI kan samla in, strukturera och inte minst analysera data på en helt annan nivå än tidigare. Tack vare AI-underbyggda insikter går det att ta mer proaktiva och smarta datadrivna beslut. Med BI som har åtkomst till en mängd olika datakällor i realtid går det att generera dynamiska rapporter som är lätta att filtrera efter olika kriterier. Den detaljerade analysen av grunddata lyfter också fram exakt information som går att använda till förbättringar.

Med BI går det också att förutsäga efterfrågan utifrån tidigare data och mönster så att rätt resurser är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det gör det ännu enklare att effektivisera produktionen och marginalerna. Inte minst optimerar det hela tillverkningsprocessen och ger en större planeringsflexibilitet.

Branschlösningar för en effektiv tillverkning

Nyckeln till en lönsam tillverkning är att förbättra det som går att optimera och att effektivisera de delar som går att trimma. Det ger inte bara bättre marginaler och mer flexibilitet, det blir också en process som hela tiden letar efter förbättringar inför framtida projekt. Det här är någonting som vi på COSMO CONSULT känner till väl. Det är också en av orsakerna till att vi har tagit fram och paketerat branschorienterade produktionslösningar för tillverkande företag baserade på Microsofts Dynamics affärssystem.

Här får du, till att börja med, en lösning som kan samla in och hantera information för bättre kostnadsberäkningar och en effektivare produktionsplanering. När ni går från att jobba separat i olika dataöar och samlar er data i ERP-systemet får ni full transparens över vad som händer i produktionen.

Produktionsmodulen i ERP-systemet Business Central kan dessutom hjälpa till att beräkna och optimera tillverkningskapaciteten. Du får alltså inte bara en lösning som ger dig den transparens du behöver för att göra kostnadsberäkningar och effektiviseringar, du får även verktyg för att göra produktionsplaneringen mycket mer effektiv. Till det tillkommer anpassade verktyg för att utföra kapacitetsplanering, optimera lagernivåer, beräkna och korta ledtider, se hur efterfrågan ser ut m.m. Det finns även BI-verktyg för dataanalys och rapporter för datadrivna beslut. Du får inte bara full översikt av produktionen och kostnaderna i den, du får mycket mer kontroll över din tillverkning, så att du kan öka din lönsamhet.

Vill du veta mer? Hör av dig till mig:

Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden

Dela