Vitis

På 1700- och 1800-talet var Vitis en av de viktigaste marknaderna i Waldviertel i Österrike. Deras boskaps- och hästmarknad var av interregional betydelse. Även den så kallade "Kneiperlmarkt" där tjänstefolk, främst från grannlandet Böhmen, förmedlades fram till första världskriget. Vitis var också ett centrum för den textila publikationsindustrin under denna period.

De ekonomiska strukturerna har snabbt förändrats under de senaste decennierna, särskilt i marknadsstaden Vitis. Arbetstillfällena ökade inom affärs- och tjänstesektorn.

Vårt team i Vitis stöder genomförandet av alla processer i din ERP-lösning - kundspecifik, behovsorienterad och holistisk. 

Kunskapen om komplexa affärsprocesser och erfarenheten av många framgångsrikt genomförda projekt med tusentals användare är receptet för framgång.

COSMO CONSULT SI GmbH
Titus-Appel-Straße 3
3902 Vitis
Österrike 

Tel: +43 50551 0
E-Mail: contact(at)cosmoconsult.com

General Manager: Patrick Weilch, Dietmar Winterleitner, Head Office: Steyr, Commercial Register: FN 243542a, VAT Reg. No.: ATU58038233.