Pressreleaser, Utmärkelser

Tobias Fenster utsedd till medlem i Microsofts program Regional Director

COSMO CONSULT13/08/2020

För Tobias Fenster, Chief Technical Officer på COSMO CONSULT Group och specialist inom digital transformation, kommer julen redan i juli det här året. Microsoft har ännu en gång utsett Tobias till Most Valuable Professional (MVP) inom Business Applications och Microsoft Azure, dessutom blev han kort därefter en av 205 personer i hela världen som specialiserat sig på hela Microsofts portfolio som tilldelades titeln Regional Director (RD). Medan titeln som MVP i huvudsak handlar om djupgående teknisk expertis kräver titeln som RD breda kunskaper om teknologi och strategikompetenser. Båda titlarna är giltiga under en begränsad tidsperiod och delas regelbundet ut på nytt.

I början på juli tilldelade Microsoft honom ännu en gång titeln Most Valuable Professional (MVP) inom Business Applications och Microsoft Azure. Det innebär att han är en av 30 personer i hela världen som Microsoft har utsett till MVP inom Business Applications med en bakgrund inom Business Central. I Tyskland är han ensam MVP inom det området och endast 21 specialister i Tyskland har titeln MVP för Microsoft Azure. Endast 3 människor i världen har mottagit de båda utmärkelserna tillsammans.

Sammankopplar teknologi och strategi i rollen som Regional Director

Tobias Fenster har nu mottagit nästa titel: Microsoft utser honom till en av sina Regional Directors (RD). Precis som för titeln MVP kan man inte ansöka om att bli Regional Director. Istället måste man nomineras av Microsoft eller av andra Directors. Medan titeln MVP fokuserar på djupgående teknisk expertis kombinerar en RD bred kunskap om fältet – inte bara begränsat till Microsoftportfolion – med en strategisk orientering och företagsledande. De som har den här titeln kan inte bara programmering och utveckling, de kan också på ett tillförlitligt sätt utvärdera marknadsbehov för att sedan strategiskt positionera produkter och företag på marknaden. "MVP-programmen handlar om att stötta den teknologiska communityn. En Regional Directors uppgift är att främja ett konstruktivt utbyte av idéer mellan Microsoft och communityn – särskilt vad gäller strategiska frågor,” säger Fenster när han förklarar skillnaden mellan de två programmen. “Medlemmar i programmet Microsoft Regional Director är av Microsoft erkända som kompetenta experter och tankeväckande rådgivare. Microsoft förlitar sig på fortsatt engagemang från sina Regional Directors (RDs) vad gäller ledningen av både Microsoft och den teknologiska communityn för att hjälpa oss bygga, leverera och promota lösningar som kunderna älskar. Standarden för antagning till programmet är hög och varje kandidat granskas noggrant, vilket resulterat i endast 200 antagna i hela världen 2020.  När vi utser någon till RD är det en hyllning till deras breda kunskap om teknologi och företagande, community-ledarskap, samt förmåga att få kontakt med Microsoft-kunder, partners och sakkunniga inom olika produktgrupper”, förklarade Mary Kate Sincero, Regional Director Program Manager på Microsoft.

En direktlänk till Microsoft

För COSMO CONSULT är direktlänken till Microsoft extremt värdefull. Den tillåter oss inte bara att ta emot information om trender och diskussioner i ett tidigt stadie, vi kan också påverka dem i ett tidigt skede. Det innebär att våra kunder är bättre informerade och kan anpassa sina lång- och medellångsiktiga IT-strategier så att de passar framtida utvecklingar. Det säkerställer också att Microsofts strategi är formad efter deras behov redan från början. Precis som MVP-titeln är utmärkelsen Regional Director tidsbegränsad och delas ut på nytt vartannat år. De avgörande faktorerna här är framförallt omfattningen och betydelsen av de bidrag som dels tillhandahålls utan kostnad av experterna, dels stöder framsteg i communityn och som får effekter för allmänheten.

Ansvarig för framtiden på COSMO

Som CTO på COSMO CONSULT driver Tobias Fenster teknologisk förändring inom koncernen. Han introducerar agila arbetsmetoder, flyttar målmedvetet produktportfolion mot molnet och promotar kundorienterad, kreativ produktutveckling. Med sin expertis och sitt nätverk till förfogande är han en stor anledning till att COSMO CONSULT, som specialiserar sig på digital transformation, även i framtiden kommer att fortsätta producera imponerande, innovativa lösningar baserade på de senaste teknologierna.

Dela