Pressreleaser, Utmärkelser, Produkter

COSMO CONSULT CfMD-certifierade

COSMO CONSULT20/04/2017

COSMO CONSULTs affärssystemslösningar åter blivit certifierade för Microsoft Dynamics

Fyra av COSMO CONSULTs branschlösningar och flera tilläggslösningar har återigen klarat de hårt ställa kraven och blivit certifierade för Microsoft Dynamics (CfMD). Förutom att certifikatet säkerställer produktkvaliteten innebär det också Microsoft garanterar att lösningen är fullt kompatibel med Dynamics-portföljen, kan användas operativt och har branschspecifik funktionalitet. 

Certifieringen gäller för COSMO CONSULTs branschlösningar för kundorderstyrd tillverkning, processtillverkning, projektorienterade tjänster och för e-handelsbranschen. Utöver branschlösningarna har tilläggslösningarna för intercompany, hantering av farligt gods och dokumenthantering också certifierats med CfMD. Tillsammans med tidigare produktcertifieringar har COMSO CONSULT nu en stor portfölj med integrerade Microsoft-certifierade bransch- och tilläggslösningar som täcker de flesta verksamhetsområden.

Företagslösningar har blivit en väsentlig del av värdeskapande i ett bolag. Därför är det allt viktigare med framtidssäkrade lösningar som är uppdaterade med den senaste tekniken och som fungerar smidigt med den utvecklade infrastrukturen. För att säkerställa detta för ERP-lösningarna startade Microsoft CfMD-programmet. Programmet består av en rad tester som utförs på tilläggslösningen av den oberoende certifieringstjänsten VeriTest utifrån strikta internationella standarder. 

Under certifieringstestningen går VeriTest in på djupet. Alla aspekter av lösningen som är relevanta för en smidig integrering och användarvänlighet ses över. Det rör sig om allt från Microsoft-kompatibel programmering till rätt användargränssnitt, manualer och hjälpfunktioner. Den praktiska användningen av lösningen är minst lika viktig som den rent tekniska delen och VeriTest mäter användarnöjdheten genom djupgående enkäter. Endast lösningar som får positiva omdömen från åtminstone tio referenskunder blir godkända och får prydas CfMD-logotypen.

”Du ska inte kompromissa när du väljer verksamhetskritiska applikationer”, säger Uwe Bergmann, VD för COSMO CONSULT-gruppen. ”Microsoft-kunder som ser till CfMD-certifieringen kan vara säkra på att de har valt en lösning som är uppdaterad med den senaste teknologin, som smidigt integreras med Microsoft-plattformen i övrigt och som dessutom har visit sig fungera väl i den dagliga användningen. Sist men inte minst, CfMD-certifikatet betyder också att de valt en lösning som är framtidssäkrad och garanterat kan utvecklas vidare enligt de höga krav som Microsoft-användare ställer.” 

 

Dela