Det kompletta digitala systemet för färg- och lackindustrin

Precis som många andra sektorer av den kemiska industrin, står färg- och lackindustrin inför stora utmaningar: stigande energi- och råvarukostnader, komplexa miljöregler, flytt av produktion och forskning till Asien, omfattande marknadsmättnad i västliga industrinationer - dessa är de svåra förhållanden som färg- och lacktillverkare måste övervinna. Innovativa processlösningar och teknik ger upphov till nya möjligheter för miljövänliga produktionsprocesser. I framtiden kommer det också att bli allt viktigare för färg- och lacktillverkningsföretag att framgångsrikt positionera sig på tillväxtmarknader och utöka den befintliga kundbasen med moderna försäljnings- och tjänstekoncept. Progressiv digitalisering i alla områden i livet driver dessa utmaningar och är nyckeln till din lösning: Den accelererar affärsprocesser, revolutionerar marknadsaktiviteter och möjliggör ett ofattbart antal kreativa möjligheter.

State-of-the-art mjukvara för digital affärsinformation

Under lång tid har moderna affärsprocesser understötts av ett överflöd av digitala verktyg: Från telekommunikation, dagliga kontorsprocesser, ekonomisk förvaltning, kundrelationer, lagerhantering och logistik för att utföra strategiska affärsbeslut. Det finns inget område kvar som inte drar nytta av högspecialiserade mjukvarulösningar. Det är viktigt att alla dessa lösningar är optimalt inriktade för att arbeta tillsammans och skapa mervärde genom intelligentare bearbetning av information. COSMO CONSULT utvecklar intelligenta mjukvarulösningar för att digitalt stödja alla aspekter av din verksamhet. Våra kompletta lösningar är baserade på state-of-the-art teknik från Microsoft. 

Detta gör att du kan dra nytta av följande fördelar:

  • Beprövade Microsoft Dynamics affärsfunktioner
  • Ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive sömlös integration av Office
  • Rörlighet: PC / MAC / surfplatta / smartphone
  • Modernt och användarvänligt gränssnitt
  • Hög grad av flexibilitet och skalbarhet
  • Utformad för internationella krav
  • Stort utbud av licens- och hyresmodeller

Alla funktioner är baserade på beprövade affärslösningen Microsoft Dynamics NAV och dokumenthanteringssystemet Microsoft Sharepoint. Tillsammans utgör dessa system ett helt integrerat, omfattande och framtidssäkert digitalt ekosystem för ditt företag. De senaste Business Intelligence verktygen som Microsoft Power BI hjälper dig att upprätthålla en tydlig överblick, även i en ålder av "big data".

Din kompletta lösning för färg- och lackindustrin

Företag i färg- och lackindustrin gör affärer med kunder från en mängd olika områden, såsom fordonsindustrin, byggkemi, maskinteknik, flyg- och varvsindustrin. Deras krav är lika komplexa och varierande som de funktionella kraven i ett affärssystem. Informationsteknik måste kunna hjälpa färg- och lacktillverkarna koncentrera sig på innovativa produkter och servicekoncept genom en effektiv användning av kapital och produktionsmetoder, samtidigt som de ger en solid bas av information för strategiska affärsbeslut. COSMO CONSULT erbjuder en omfattande portfölj av helt integrerade industri- och speciallösningar för företag inom färg- och lackindustrin. Dessa lösningar stöder alla branschspecifika produktionsprocesser från recepthantering, schemaläggning och kapacitetsplanering genom detaljerad batchhantering och farligt gods hantering och att integrera dessa processer i det kommersiella affärsflödet. Vårt kvalitetsledningssystem stödjer dig i ditt dagliga kvalitetssäkringsarbete och optimering av dina leverantörsrelationer. Vår EDI-lösning är ett verktyg som stöder elektronisk datautbyte med dina kunder, leverantörer, transportörer och onlinebutiker baserade på alla standardformat.

Utforma din digitala omvandling

Med den ökande digitaliseringen av vår vardag och den dagliga verksamheten, är det viktiga inte bara att delta i denna digitalisering, utan framförallt att bidra till att forma den. Förändringen som sker påverkar hur vi använder mjukvara. Framförallt förändras och expanderas upplevelsen av hela företaget, vars framtid är "digital". För COSMO CONSULT är det digitala företaget inte längre bara en vision. Vi erbjuder redan nätverkslösningar för alla delar av din verksamhet, inklusive infrastrukturen för innovativa koncept baserat på Industri 4.0. Dessa kommer att ge dig en överblick i realtid över produktionsutrustning, maskiner, verktyg och partier eller förpackningsenheter. De ger digital stöd genom hela värdekedjan, från utveckling, virtuell och faktisk produktion, till tjänster.

Nya idéer för framtidens arbetsplats

Idag, brukar företag ha ett brett spektrum av olika system, men saknar ofta integrerad informationshantering. Ett centralt problem är isolering: De olika systemen fungerar separat och utan direkt hänvisning till det sammanhang där de används. Men för att hålla jämna steg med utvecklingen inom digital omvandling, måste en modern arbetsmiljö inte bara ge relevant information för viktiga beslut, men också aktivt och direkt stödja uppgifter och arbetsflöden - både på kontoret eller på resande fot. COSMO CONSULT erbjuder lösningar för den digitala arbetsplatsen som stödjer ”Teamwork” på ditt företag och tillhandahåller personliga produktivitetsverktyg som förenklar processautomation och främja kollektiv kunskap . Detta gör arbetsplatsen till navet i ditt digitala företag, som tillhandahåller optimalt stöd för varje enskild anställd med avseende på deras respektive uppgifter.

Enkelheten i digitala affärslösningar

Digitaliseringen av verksamheten är i full gång. Molnet är ett väletablerat, enkelt, tillförlitligt och säkert koncept som gör det möjligt för företag att öka sin digitalisering utan att behöva tänka på infrastruktur, hårdvara, servrar och databassystem. Beroende på krav, kan COSMO CONSULTs digitala lösningsportfölj läggas ut helt eller delvis med hjälp av Microsofts molnteknik. Detta frigör värdefulla affärsresurser och sparar kostnaden för genomförandet, servicen, underhållet och drift av företagets IT, och låter dig fokusera på utvecklingen av kärnverksamheten.

Fråga våra experter

COSMO CONSULT har många års erfarenhet av digitala lösningar för färg- och lackindustrin. Våra produkter är baserade på tydliga förfaranden, ingående kunskap om affärsprocesser i många branscher och på utmärkta produktkunskaper. Våra experter ger dig gärna råd om de exceptionella möjligheter som blir följden av användning av modern programvaruteknik. Kontakta oss för att diskutera dina behov. Vi ser fram emot att diskutera hur ditt företag kan ansluta den digitala eran.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail