Blogg, Customer Success Management, Digitalisering

Process Benchmark: Din färdplan för framtiden

Mari Forsberg25/05/2023
Ihr Reiseplan für die Zukunft

Har du hört uttrycket ”Vi har alltid gjort så här!”?

De flesta företag jag har träffat under de senaste åren har använt samma processer under en lång tid, med endast små justeringar här och där.

Tidigare var förändringar förutsägbara och enkla att hantera, men de senaste 5 åren har vi fått uppleva omfattande förändringar på alla nivåer (sociala, ekonomiska och miljömässiga) vilket tyder på att permanenta förändringar kan bli den nya normen.

Vägen till en framgångsrik digitalisering

I dag måste man vara redo att snabbt anpassa sig till kommande förändringar och våga tänka på nya sätt. Tänk vad som är bäst för ditt företag och dina kunder och se förändringar som en möjlighet att förbättra din verksamhet.

  • Hur kan du säkerställa att dina kunder är nöjda med din tjänst eller produkt?
  • Vilka värdefulla egenskaper kan du erbjuda till dina kunder som dina konkurrenter inte kan?
  • Vilka initiativ kan du ta för att skapa en lojal kundbas som stannar hos dig på lång sikt?

Till en början låter detta självklart ”Vi har alltid gjort så här!”. Men hur många av dina processer är faktiskt 100 % utformade för att dina kunder ska lyckas? För att utvärdera detta kan du ställa kontrollfrågor som ”Skulle du vilja vara kund till ditt företag?” eller ”Om du var en kund till ditt företag, vad skulle du vara missnöjd över?” och ”Vad skulle du vilja ha som kund?”. Dina svar på dessa frågor är en tydlig indikation på var du egentligen står.

I dag vill kunder ha snabb service och respons och genom att ha rätt IT -strategi kan du bemöta deras behov.

Vi kan tillsammans med Er skapa ett plan med realiserbara och konkreta åtgärder för att göra din digitala upplevelse bättre för dina kunder.

Figur 1: "The Iceberg of Ignorance" – en visuell sammanfattning av resultaten från Sidney Yoshidas forskning.

Isberg metod är ett effektivt sätt att visualisera frågor som rör det ”okända”. Sidney Yoshida genomförde en stor studie 1989 och figur 1 visar de viktigaste resultaten av denna metod. I figuren som kallas ”Okundskapens isberg” kan man se att det finns betydande bristande kommunikation mellan högsta ledningen och anställda och att högsta ledningen endast hade kännedom om 4 % av företags problem.

Digital transformation innebär många uppenbara utmaningar, men det kan också finnas problem som inte syns på ytan och som kräver en expert (t.ex. i form av vår COSMO Customer Strategy Manager) för att bedöma omfattningen av dem.

Grundläggande arbete som bas för den digitala transformationen

För att uppnå framgång behöver man ha ett tydligt mål som är begripligt för alla inblandade. Målet tas fram tillsammans och kommuniceras sedan till alla. Vi tar hänsyn till eventuella hinder och motstånd och arbetar tillsammans med er för att hitta värdefulla lösningar för Er. Det är viktigt att involvera alla berörda parter för att uppnå en lyckad förändring. Vi lyssnar på era idéer och hjälper er att sortera, prioritera och genomföra dem på ett praktiskt sätt. Vi har inget färdigt koncept som vi påtvingar er - Ni är experten på er verksamhet!

För att hitta nya och bättre sätt att göra saker behöver man tänka utanför boxen och vara kreativ. Vi tror att de bästa idéerna redan finns i ditt företag, men det är viktigt att alla förstår vilka problem behöver lösas och att man hittar lösningar tillsammans. Genom att använda tekniker från designtänkande och med hjälp av erfarna workshopledare skapar vi en produktiv miljö där vi kan göra snabba framsteg och få stöd från personalen. Vårt workshopsramverk består av många olika element som vi kan anpassa för att passa just din situation.

Ring oss för en gratisstatus quo bedömning och ta det första steget mot att hitta en ny väg för din verksamhet.

 

Vill du veta mer? Hör av dig till mig:

Mari Forsberg
Team Lead Customer Service

Dela