Blogg, ERP

Microsoft lanserar nya Copilot AI-funktioner för ERP plattformen

lästid: 3 minuter26/07/2023
Microsoft lanza nuevas funciones de IA Copilot para su portfolio de soluciones ERP

Artificiell intelligens (AI) har revolutionerat hur företag arbetar och hanterar sina resurser. Allt fler organisationer använder AI-lösningar för att optimera sina processer och öka effektiviteten. I detta sammanhang har Microsoft tagit ett steg framåt genom att introducera sin Next Generation AI och de nya funktionerna i Microsoft Dynamics 365 Copilot for Business Central.

Affärsvärlden utvecklas ständigt och företag behöver verktyg som gör att de snabbt kan anpassa sig till förändringar och dra nytta av nya möjligheter. AI har visat sig vara ett ovärderligt verktyg i detta avseende, eftersom det kan analysera stora datamängder och leverera aktuella insikter i realtid. Genom att integrera AI i Microsoft Dynamics 365 Copilot kan företag förvänta sig betydande förbättringar i beslutsfattande, operativ effektivitet och kundnöjdhet.

Copilots viktiga funktioner

En av Copilots viktigaste funktioner är maskininlärningen. Genom att analysera historiska data används informationen för att förutsäga framtida trender och fatta beslut. Om ett företag till exempel upplever en ökad efterfrågan på vissa produkter, kan AI identifiera denna trend och rekommendera åtgärder för att optimera leveranskedjan och möta efterfrågan mer effektivt.

En annan framträdande funktion är NLP-funktionen (Natural Language Processing). Detta gör det möjligt för användare att interagera med systemet via röstkommandon eller text på naturligt språk. En försäljningschef kan till exempel fråga: "Vad är försäljningsprognosen för nästa kvartal?" och få ett korrekt och detaljerat svar baserat på tillgängliga data. Detta effektiviserar informationsinsamlingsprocessen och gör det möjligt för medarbetarna att fatta välgrundade beslut snabbare och mer effektivt.

Ytligare fördelar med AI-integrationen

Integrering av AI i Microsoft Dynamics 365 Copilot förbättrar också effektiviteten i projekthanteringen. Systemet kan analysera data som rör projektförlopp, tidslinjer och tilldelade resurser och ge rekommendationer för att optimera resursfördelningen och säkerställa ett framgångsrikt projektavslut. Dessutom kan AI identifiera potentiella problem eller risker och varna cheferna så att de omedelbart kan vidta korrigerande åtgärder.

En annan viktig fördel med AI i Microsoft Dynamics 365 Copilot är dess förmåga att förbättra kundupplevelsen. Systemet kan analysera data från tidigare kundinteraktioner och använda den informationen för att ge personliga rekommendationer och lösa problem mer effektivt. Om en kund till exempel har en specifik fråga eller ett problem kan systemet automatiskt tillhandahålla relevant information eller hänvisa frågan till rätt servicemedarbetare.

Förutom AI-funktioner erbjuder Microsoft Dynamics 365 Copilot också ett antal avancerade verktyg och funktioner för företagsledning. Dessa inkluderar ekonomisk förvaltning, produktion och supply chain management, projektledning och kundtjänsthantering. Alla dessa områden drar nytta av AI genom att tillhandahålla realtidsanalyser, intelligenta rekommendationer och automatisering av uppgifter.

Upptäck framtiden för ditt företag med Microsoft Copilot och COSMO CONSULT! Titta på vårt senaste webinar ”Copilot – AI i ditt ERP och CRM”:

TITTA PÅ videon 

Microsoft Copilot och COSMO CONSULT

Genom ett nära samarbete med Microsoft har COSMO CONSULT tillgång till den senaste tekniken och de senaste produktuppdateringarna, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda innovativa lösningar som är skräddarsydda för varje kunds specifika behov. Med Dynamics 365 Copilot i vår lösningsportfölj kan vi hjälpa er att optimera processer och förbättra ert sätt att arbeta.

AI-baserad prediktiv kontroll

Som experter på tillverkning använder COSMO CONSULT AI för produktionsrelaterade frågor, t.ex. realtidsprognoser för produktionskvalitet. Baserat på de uppskattningar som erhålls föreslås specifika åtgärder för maskinoperatörer för att uppnå bästa möjliga produktion. Detta gäller t.ex. temperatursänkning av maskiner för att upprätthålla en kontinuerlig produktionskvalitet. Prediktion ger således ett tidigt varningssystem som möjliggör en ekonomisk användning av resurser, tillsammans med en betydande minskning av avfall. Under en inlärningsperiod förvärvar AI kunskap som den sedan använder för att tidigt förutsäga minskad produktionskvalitet orsakad av förändringar i maskinparametrar. Denna metod kallas prediktiv kontroll.

Förutom projektledning, produktion och kundupplevelse använder COSMO CONSULT Microsoft Dynamics 365 Copilot för att förbättra andra viktiga aspekter av sina kunders verksamhet. Inom supply chain management kan Copilot till exempel analysera lagerdata, efterfrågan och marknadstrender för att hjälpa företag att optimera sin verksamhet och säkerställa en effektiv leveranskedja. Resultatet blir bättre lagerhantering, minskade kostnader och bättre förmåga att hålla leveranstider.

Som Microsoft-partner har COSMO CONSULT en unik position för att hjälpa kunderna att få ut mesta möjliga av Microsoft Dynamics 365 Copilot. Genom att använda Copilots AI-funktioner kan vi hjälpa dig att förbättra projektledning, ekonomistyrning, kundupplevelse och andra viktiga områden i din verksamhet. Med COSMO CONSULT som en pålitlig partner kan företag ta steget mot ett mer effektivt, intelligent och kundcentrerat arbetssätt, som drivs av den kraftfulla kombinationen av Microsoft Dynamics 365 och Copilots AI.

Vill du veta mer, hör av dig till mig:

Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden

Dela