Digitalisering, ERP

5 stora fördelar med CAD-integration

COSMO CONSULT07/05/2021

Bland de trender som verkligen tillför nytta inom tillverkningsindustrin är CAD-integration en av de främsta. Om du jobbar inom tillverkning och använder dig av datorstödd konstruktion och design kan en integration mellan CAD och ERP verkligen effektivisera dina processer.

Vill du veta hur du kan börja tillverka smartare? Här är de fem främsta fördelarna med att koppla ihop din CAD-lösning med affärssystemet!

1. Tillverkningsprocessen går snabbare

Dagens kunder förväntar sig att det ska gå fort. De vill ha snabba offerter, kunna göra snabba ändringar och de vill få sin beställning levererad så fort som möjligt. Av dig som tillverkare kräver det att alla delar av processen flyter på så snabbt som det bara går. Säljarna behöver ha koll på vad som går att göra med produkten, ingenjörerna behöver få veta vad det är de ska designa, och tillverkningen behöver få sin order och materiallista så att de kan sätta igång. Ligger din CAD-lösning separat från ditt affärssystem är det här en bromskloss. Data mellan sälj, design och tillverkning måste förmedlas manuellt, och det tar tid. Massor med tid. Det uppskattas att bara materiallistorna (BoM) kan ta så mycket som 20 procent av den totala tillverkningstiden när de förmedlas manuellt.

När CAD integreras med ERP går den färdiga designen direkt till tillverkningen. Samtidigt kan säljarna se vad som händer i processen och uppdatera kunderna. Alla sparar tid när systemen samverkar och dina kunder får det de vill ha när de förväntar sig att få det.

2. Dubbelarbetet försvinner och alla kan jobba effektivare

När CAD- och ERP-systemen är integrerade försvinner två irriterande saker. Det ena är dubbelarbetet när designdatan ska matas in så att tillverkningen får veta vad de ska tillverka och vilka material som behövs. Ett dubbelriktat datautbyte mellan ERP och CAD gör att konstruktionsdatan automatiskt går vidare till tillverkningen.

Det andra som försvinner är separata informationssilos där värdefull data ligger utspridd som svåråtkomliga öar. När alla i verksamheten utgår från samma data i realtid kan de jobba mer effektivt. Säljarna får full koll på produktions- och leveransstatus samt kan se alla offerter och andra handlingar för att hålla kunden uppdaterad med korrekta uppgifter. Tillverkningsavdelningen kan se vad som har konstruerats genom att alltid ha aktuella materiallistor, fakturor, designdokument m.m. tillgängliga. De som jobbar med maskinerna har tillgång till aktuella ritningar och arbetsinstruktioner.

Gladast är nog de som designar produkterna eftersom de slipper mata sin data manuellt till tillverkningen. Istället kan de lägga sin tid och kompetens på att designa bättre produkter. Sammantaget så leder integrationen av systemen till att ovisshet, flaskhalsar, missuppfattningar och förseningar elimineras.

3. Det blir färre fel

Manuell inmatning av data går inte bara långsamt. Det har en förmåga att bli fel också. Fel som hänger med hela vägen och ställer till det. När systemen är integrerade med varandra är all data identisk i alla system. Du får full koll på de olika komponenterna och versionerna av en produkt. Behöver ni ändra eller uppdatera en komponent i en komplex produkt sker det på alla ställen i systemet när den informationen lagras i CAD. Det blir rätt och riktigt hela vägen när alla data ligger i samma system.

4. Det blir lättare att göra ändringar

Med separata system som kräver manuella processer är varje ändring ett evighetsarbete. När kunderna inser att någonting behöver justeras (och det behovet dyker upp allt oftare i takt med att dagens produktion blir alltmer anpassad och unik) går hela tillverkningsprocessen tillbaka till konstruktionsfasen. Med CAD integrerat med ditt ERP-system blir det här en mycket smidigare upplevelse. Designavdelningen gör de önskade ändringarna i CAD-filen. Sedan uppdateras automatiskt de ändringarna i hela tillverkningsprocessen. Vad som än justeras eller ändras hänger med i hela kedjan och alla har full kontroll.

5. Kunderna blir nöjdare

Snabba, felfria och flexibla tillverkningsprocesser får kunderna att dra på smilbanden. De har en (hyfsat) klar idé om vad de vill ha och när de vill ha det. Om de möts av dröjande svar, luddiga uppskattningar, brist på uppdateringar, missade leveransdatum och kvalitetsproblem kommer de däremot att vända på klacken och gå till någon annan tillverkare.

När ni har era CAD- och ERP-system integrerade går det snabbt att ta fram det som kunderna önskar. Både vad det gäller korrekt information och själva produkten i sig. Lika snabbt går det att justera den önskade produkten under tillverkningsprocessen. När all data finns tillgänglig för alla går det att ge snabba och korrekta uppgifter till kunden. Oavsett om du jobbar med sälj, design eller support. Det skapar nöjda och lojala kunder.

Vi kan enkelt integrera din CAD och ERP med vår lösning

Traditionellt sett har CAD och ERP varit separata funktioner som inte haft så mycket med varandra att göra. Som vi har sett här är det här ett misstag och ett slöseri med möjligheter. På COSMO CONSULT vet vi hur viktigt det är att alla dina processer samverkar för att du ska få en effektiv och flexibel tillverkning.

I vår lösning för produktdatahantering finns en smidig CAD-anslutning som kopplar ihop Microsoft Dynamics 365 Business Central med alla vanliga CAD-, PLM- och PDM-system. Integrationen och processerna anpassas efter din verksamhet, och du kan få ut alla de här fördelarna. Säg farväl till segt dubbelarbete, onödiga misstag och långsamma processer. Vill du veta mer om vinsterna med att integrera CAD och ERP (det finns långt mer än bara fem fördelar) berättar vi gärna hur du kan få en smartare produktion.

 

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail

Dela