Victor Milveden | Team Lead & Senior Developer

Victor Milveden ansvarar för ett team av konsulter och utvecklare samt för projekt och leveranser till befintliga och nya kunder.