Eva Lotta Curtis | Financial Manager/Ekonomichef

Eva Lotta Curtis är Ekonomichef och har ansvar för de finansiella och administrativa funktionerna hos COSMO CONSULT AB.