Atila Puhava | Chief Digital Officer

Atila Puhava | CDO

Digitalisering handlar om mer än bara teknik. Detta manifesterar sig dock på unika sätt i varje enskilt företag - lika unikt som de människor som upplever digitaliseringen och driver den framåt. Atila Puhava är en av dessa drivkrafter. Hans roll är avgörande till oss: Som COSMO CONSULTs Chief Digital Officer är han den som för samman teknik och människor.

Det handlar om att känna människorna på företaget och samtidigt förstå hur man förbereder sin egen verksamhet för framtiden med hjälp av digitala innovationer. Atila kan den här verksamheten: Han har arbetat för COSMO CONSULT i 20 år i olika positioner - som konsult och projektledare för kundprojekt, som verksamhetschef och som verkställande direktör.

Atila har bevittnat digitaliseringens framgångssaga på nära håll. Han har hjälpt till att forma den. Just därför har han en djup förståelse för hur viktiga digitala innovationer är för varje företags framtid - och att de människor som är involverade i dem spelar en helt avgörande roll. Han har ett öga för talanger: han inspirerar andra, motiverar dem och uppmuntrar dem att förverkliga sin unika potential.

Som CDO har Atila en nyckelposition på COSMO CONSULT. Han representerar företagets digitala vision för framtiden, främjar nya affärsidéer och knyter samman de olika affärsavdelningarna. Tack vare sin erfarenhet och expertis, sitt mod och sin mänsklighet visar Atila Puhava vad det innebär när digitaliseringen går längre än bara teknik och vilken skillnad detta verkligen gör.