Sverige

Trots Sveriges lilla befolkning, har landet en stark exportindustri och ett gott rykte i den globala ekonomiska miljön. Microsoft Dynamics har blivit en stark aktör på den svenska ERP-marknaden under åren. Inte bara på grund av de språkmöjligheter det ger, men även på grund av de integrerade lokala funktionerna som gäller för över 40 länder.

COSMO CONSULT grundades i Sverige 2006 och har vuxit till en av de ledande Microsoft Dynamics Business Central partners. Vårt fokus ligger på att erbjuda branschlösningar till medelstora företag och stora företag. Den internationella närvaron av vårt företag gör det möjligt för oss att följa våra kunder till den globala scenen.

Vi välkomnar dig till ett av våra kontor!