Pressreleaser, Nyheter, Utmärkelser

COSMO CONSULT utsågs återigen till en av Microsofts cirka 70 närmaste partners i världen

Katharina Ehrnsperger30/08/2022

Att för 10:ende gången i rad vara en del av Microsofts Inner Circle for Business Applications innebär en stark allians för COSMO:s kunder

För företag är det viktigt att ha en nära kontakt med tillverkaren av den programvara de använder. Det är det enda sättet för dem att påverka programvarans färdriktning, ha inflytande över utvecklingen och ge synpunkter på den framtida omfattningen av programvarans funktioner. COSMO CONSULT-koncernens kunder befinner sig i ett mycket bra läge i detta avseende. Som specialist på digital transformation har COSMO CONSULT under många år varit representerad i Microsofts Inner Circle for Business Applications. Microsoft har just utsett COSMO CONSULT till medlem i det högsta organet för Microsoftpartners för tionde gången i rad.

 

 

Alla företag som vill bli medlemmar i den inre cirkeln måste bevisa sig själva på ett antal sätt, bland annat genom att visa att de är framgångsrika i affärsverksamheten och att de har kompetens inom Microsofts affärsprogram som ingår i produktfamiljen Dynamics 365. Ett företags egna idéer både om digital transformation och Microsofts digitala framtidsstrategi är också välkomna. Medlemskap i Inner Circle är därför också ett slags utmärkelse: det visar kunderna att det företaget de samarbetar med behärskar hela spektrumet av Microsofts lösningar, kan genomföra internationella projekt, har bred branschkunskap och har ett nära samarbete med Microsoft på strategisk nivå.

COSMO:s kunders intressen tas tillvara

Det nära samarbetet mellan Microsoft och Inner Circle-partnerna är särskilt fördelaktigt för COSMO CONSULT-gruppens kunder. De har en virtuell plats vid bordet när idéer och erfarenheter av projekt delas vid de regelbundna virtuella mötena eller vid det årliga toppmötet inom den inre cirkeln. "I Inner Circle är vi inte bara Microsoft-partners, vi företräder framför allt våra kunders intressen. Vi kan till exempel uppmärksamma Microsoft på nya marknadskrav för att påverka Microsofts väg framåt i våra kunders intresse i viss mån", säger Uwe Bergmann, CEO för COSMO CONSULT Group. Detta ökar chanserna för att företag och användare snabbt ska kunna dra nytta av framtida teknik. Om till exempel affärslösningarnas standardomfång utvidgas på rätt ställen, kommer den ansträngning och de kostnader som dessa utvidgningar kräver att minska och processerna kommer att löpa effektivare.

Medlemskap i den inre cirkeln gör också att COSMO CONSULT snabbare får tillgång till tekniska innovationer. Den moderna tekniken kommer då in i projekten i ett ännu tidigare skede. Som ett resultat av detta får programvaru- och konsultföretagets kunder åtminstone en tillfällig konkurrensfördel i sina respektive branscher.

Utmärkelsen visar hur nära vi samarbetar med Microsoft

Dessa positiva effekter för kunderna är ett incitament för COSMO CONSULT, som specialist på digital transformation, att fortsätta att uppfylla de höga kraven för medlemskap år efter år. COSMO CONSULT-koncernen kommer därför även 2022 att vara medlem i den exklusiva gruppen av företag i Inner Circle for Microsoft Business Applications. "Vi är stolta över att återigen få vara en del av Inner Circle. Utmärkelsen är ett erkännande av vårt traditionellt nära och förtroendefulla partnerskap med våra kunder och Microsoft. Det bekräftar också att vi strävar efter företagsmål som ligger i linje med Microsoft - vårt fokus på och vår investering i människor är ett av våra kärnvärden", säger Bergmann. 

Dela