Pressreleaser, Nyheter

COSMO CONSULT med i Microsofts Inner Circle för nionde gången

COSMO CONSULT13/08/2021
Auszeichnung Inncer Circle 2021/2022 for Microsoft Business Applications

Microsofts årliga partnerkonferens “Inspire” gick av stapeln i mitten av juli. Det är ett viktigt evenemang för Microsoft Dynamics partners, eftersom det är då som Microsoft meddelar vilka partners som kommer att vara del av den prestigefyllda gruppen ”Inner Circle” inom Microsoft Business Applications under kommande period. I Inner Circle ingår Microsofts viktigaste partners inom digital transformation från världen över, och de representerar det aktuella toppskiktet inom Microsofts partnernätverk. För nionde gången i rad kommer COSMO CONSULT Group, Europas ledande expert på Microsoft Dynamics 365 och digital transformation, att vara en del av Inner Circle.

Kraven för att bli inbjuden till Inner Circle är höga: för att bli upptagen i gruppen måste du kunna uppvisa inte bara affärsframgångar, utan också expertis inom till exempel Microsoft Dynamics 365 standardprodukter och moderna plattformsteknologier. Du bör också bidra till Microsofts digitala framtidsstrategi. Den digitala transformationen, som nu är i full gång inom många företag och områden, spelar en nyckelroll i sammanhanget. Toppartners inom Inner Circle förväntas tillföra drivkraft och inspiration med egna innovationer, produkter och tjänster. De bör hjälpa företag att nå större framgångar, bättre resultat och att driva på och vara ledande inom digital transformation. För att göra det behövs en bred kunskap om till exempel företagslösningar och digitala plattformsteknologier samt aktuella trender som ”Internet of Things” (IoT), artificiell intelligens, molntjänster och dataanalys. Fördelar för kunden och kundtillfredsställelse är alltid avgörande faktorer, endast partners som får toppbetyg för sitt praktiska arbete och som tydligt tillför värde genom att använda Microsofts tekniska lösningar bjuds in till Inner Circle.

Det är inte förvånande att detta främst innefattar alla specialister som har lärt sig att använda Microsofts hela spektrum av lösningar, som genomför internationella projekt, som erbjuder ett brett utbud av industriell expertis och som dessutom samarbetar tätt ihop med Microsoft på det strategiska planet. ”Särskilt i år, när djupgående affärsförändringar påverkade nästan alla världens företag och industrier, är fokus speciellt på Microsofts Business Applications partners i världens alla hörn. De har ökat takten på den digitala transformationen hos våra gemensamma kunder och visat dem vägen till framgång”, säger Cecilia Flombaum, Microsoft Business Applications Ecosystem Lead.

Expertis inom digital transformation blir allt viktigare

Som världens största programvaruleverantör utvecklar Microsoft marknadsledande lösningar för nästan alla områden. De senaste åren har en omfattande digital plattform och en modern infrastruktur för molntjänster etablerats, som både stora och små företag kan dra nytta av. Idag kan du utveckla innovativa produkter baserade på framtidsorienterade teknologier utan att behöva ta alltför mycket hänsyn till prestanda och dataskydd. Kraven på de partners om ingår i Inner Circle har därmed också förändrats. ”Idag handlar det inte bara om att vara väl rustad för att hantera individuella områden. Det är betydligt viktigare att leda företag in i den digitala framtiden och att göra dem till den digitala transformationens vinnare”, säger COSMO CONSULT:s CEO Uwe Bergmann.

Digital transformation handlar först och främst om människor

COSMO CONSULT har gång på gång visat att de kan göra just det, och det är anledningen till att de även under 2021 kommer att vara en del av den exklusiva cirkeln med Microsofts viktigaste strategipartners, liksom de har varit under de åtta föregående åren. ”Vi är stolta över att vara tillbaka! Utmärkelsen är en bekräftelse på den nära relation vi har med våra kunder och det förtroende den innefattar. Det bekräftar att vår inställning att sätta människorna i centrum av allt vi gör är den rätta” sa Uwe Bergmann. Innovativa idéer och koncept från områden som intelligent ERP (iERP), CMR, datanalys och moderna arbetssätt är lika mycket en del av COSMO CONSULT:s repertoar som deras omfattande portfölj med branschlösningar och anpassade lösningar. När företaget såg vilka utmaningar som den digitala transformationen medförde så utvecklade man, till exempel, avancerade assistanssystem som Digital Consultant – interaktiva chatbots som stödjer och hjälper användare – och intelligenta migrationsstrategier för överföring till molnet. ”COSMO CONSULT designar hållbara lösningar som hjälper företag att nå konkurrenskraftiga fördelar. Genom att arbeta som ett team skapar vi produkter och tjänster tillsammans med våra kunder som uppfyller alla affärsmässiga krav, samtidigt som vi tillser att det finns en hög nivå av kundnöjdhet. Tack vare sitt nära samarbete med Microsoft så har COSMO CONSULT också djupgående kunskap om Microsofts plattform, vilket gör att COSMO CONSULT har möjlighet att utveckla innovativa lösningar och tjänster som har ett högt värde för användarna”, säger Flombaum.

Digital transformation måste ses som en helhet

COSMO CONSULT har genom sina egna erfarenheter inom digital transformation lärt sig att förlita sig på ett helhetstänkande när det gäller inte bara tekniska aspekter utan också konsultation, inom till exempel områden som förändringshantering och affärsutveckling. ”En bra partner för digital transformation bör vara en expert inom flera fält än bara teknologi”, säger Uwe Bergmann. ”Det som företag framför allt vill ha på sin väg mot digital transformation är säkerhet, och kompetent, förstående support som hjälper dem på den vägen. Att vi återigen bjuds in till Inner Circle visar att Microsoft har samma synsätt som vi”, lade han till. Framsteg inom digitala teknologier förändrar hur människor arbetar, hur de fattar beslut och hur de ser på sin utveckling. Det förändrar utformningen och designen av företagsapplikationer. ”Moderna, digitala lösningar fokuserar på människor och stödjer dem inom särskilda områden som kreativitet och samarbete”, säger Bergmann. Idag är det särskilt viktigt att erbjuda intelligenta helhetsplattformar för digital transformation i syfte att minska bördan av rutinuppgifter för de anställda och ge dem större frihet.

Även kunder drar fördel av Inner Circle

Medlemskap i Microsofts Inner Circle stärker COSMO CONSULT:s band till de högsta beslutsfattarna på Microsoft. Det innebär till exempel möjligheter att utbyta idéer om strategier och att nätverka med höga chefer på Microsoft och andra partners på Inner Circle Summit i mars 2022, och på virtuella möten i juli 2021 och juni 2022. Det gör det också möjligt att påverka den strategiska riktningen och den framtida utvecklingen av Microsoft Dynamics-lösningar så att ännu större hänsyn tas till praktisk projekterfarenhet och aktuella kundbehov. Dessutom innebär det att programvaru- och konsultbolaget har enklare åtkomst till tekniska innovationer, vilket medför att kunderna kan dra fördel av konkurrenskraftiga fördelar i ett tidigare skede.

Dela