Utmärkelser

Microsoft Dynamics Inner Circle 2018: COSMO CONSULT är återigen en av världens viktigaste digitaliseringspartner

COSMO CONSULT AB21/08/2018

Vid partnerkonferensen Inspire i Las Vegas meddelade Microsoft att COSMO CONSULT Group, en av världens ledande Microsoft Dynamics partners och leverantör av avancerade digitala lösningar för företag, återigen ingår i den prestigefyllda "Inner Circle for Microsoft Dynamics". En gång per år sätts den inre cirkeln samman och består av Microsofts mest framgångsrika ERP-partner världen över. Den representerar således de bästa företagen i hela Microsoft Dynamics nätverk.

Topprocenten av alla leverantörer

Det är hårda krav som ställs för att komma med i kretsen med Microsoft Dynamics viktigaste partners. Förutom bevis på kompetens inom standardprodukter och modern digital plattformsteknik och affärsmässig stabilitet med resultat över genomsnittet, är det kunderna som står i fokus: Bara de som får högsta betyg i praktisk användning, är en kandidat till den inre cirkeln. COSMO CONSULT uppfyller – som man redan gjort fem gånger under de senaste åren – också 2018 alla krav och tillhör alltså officiellt topprocenten av Microsofts strategiskt viktigaste partners.

En partner för den digitala tidsåldern

Förutom kundnöjdhet är teknisk innovation och förmåga att bli den som leder den digital förändringen avgörande för valet. Klassiska system som ERP, CRM och Business Intelligence liksom ett omfattande utbud med bransch- och speciallösningar är som vanligt en del av kärnverksamheten hos COSMO CONSULT Men digitala framsteg förändrar hur människor arbetar, något som också påverkar hur företagstillämpningarna ser ut. "Moderna digitala lösningar fokuserar på människor, vad som inspirerar dem och hur de samspelar med andra människor“, säger Uwe Bergmann, VD för COSMO CONSULT-gruppen. "Det handlar om att skapa företagsövergripande plattformar som gör att de anställda slipper rutinuppgifter och istället ger dem en arbetsmiljö där de kan vara professionella, kreativa och framför allt ha kul på jobbet."

Kunderna tjänar på det – direkt

"Jag vill tacka COSMO CONSULT för de extraordinära framgångarna när det gäller att främja vår gemensamma verksamhet och för det överträffade kundengagemanget", säger Cecilia Flombaum, chef för Microsofts globala Business Partner Program. Också kunderna tjänar på medlemskapet i Inner Circle: Panelen gör det möjligt med exempelvis regelbundna utbyten med viktiga beslutsfattare från Microsoft. På så sätt har COSMO CONSULT direkt inverkan på utvecklingen och den strategiska riktningen av Microsofts Dynamics-lösningar, och de gemensamma kundernas praktiska krav ingår i Microsofts produktstrategi. I gengäld får COSMO CONSULT tillgång till Microsofts tekniska innovationer och kan på ett tidigt stadium säkra konkurrensfördelar för sina kunder.  

Starka tillsammans

"Det goda samarbetet med Microsoft är en central faktor för våra digitala ambitioner och vår vision om det fortsatta samarbetet", tillägger Uwe Bergmann. "Microsoft är själv en pionjär inom modern teknik, som artificiell intelligens , och inom Industry 4.0 erbjuder man ett etablerat och heltäckande lösningsekosystem. Det faktum att vi ännu en gång har valts ut av Microsoft att ingå i elitkretsen av världens viktigaste partner visar att detta goda samarbete inte bara står för ekonomisk stabilitet och förtroende utan också för att två starka teknikpartner kan göra mycket för sina gemensamma kunder när de drar i samma riktning."

Om du vill veta mer om de lösningar och tjänster som COSMO CONSULT erbjuder och om Inner Circle för Microsoft Dynamics-partners, är det bara att ringa oss eller skicka e-post – vi ser fram emot att höra från dig.

Are you aware of the digital status quo of your company? Or what the digital benchmark in your specific industry is? How do you increase efficiency through digitization? Find the answers to those questions using COSMO CONSULT’s diagnostics tool. We help you identify your company’s digital potential!

Dela