Data och analyser, CRM, Industri 4.0 & IoT, Digitalisering, ERP, Produkter

Digitaliseringen börjar i ditt huvud – intervju med Uwe Bergmann, CEO på COSMO CONSULT Group

manage-it03/06/2019

Beroende på vem du frågar om var IT-branschen är på väg under 2019, så får du nog olika svar. Det finns dock människor som tack vare många års erfarenhet av och kompetens inom IT har en nästan visionär syn på framtiden. Uwe Bergmann, CEO för COSMO CONSULT Group, är en av dem.

Uwe, innebär det nya året även nya trender? 

Nej, jag tror snarare att mottot lyder "nytt år, nya prioriteringar" än helt nya trender. Trender som digitalisering och digital omvandling, de gäller dock även framöver. Det finns företag som har kommit längre medan andra fortfarande är lite avvaktande. År 2019 handlar det om att omsätta dessa områden i praktiken. Det handlar också om att fatta beslut om hur vi som företag ska hantera dessa områden. Går jag främst i ledet, eller väntar jag lite och ser vad som kanske blir relevant och hoppar på tåget senare? Och så finns det en och annan som hoppas att det inte blir något av förändringen. För dem blir det lite jobbigare. 

Redan idag skiljer vi mellan digital omvandling och digitalisering. Men digitalisering kan väl inte vara en ny trend?

Det stämmer, digitaliseringen är ett verktyg för den digitala omvandlingen. Idag söker man mer intensivt efter analoga processer som man kan digitalisera, utan att samtidigt koppla öronmärkta processoptimeringar till detta. Till den digitala omvandlingen hör att ta en titt på själva processerna och fundera på var och hur man ska använda den nya tekniken för att tänka över sina handlingar, sitt företag, sina strukturer, sina processer och sin affärsmodell. 

En ytterligare komponent är ämnet kultur. Med det menar jag hur man skaffar sig ett digitalt tankesätt och hanterar den nya tekniken, hur man främjar samarbete eller hur man utnyttjar kunskapsutbytet med den teknik som finns redan idag. Även ämnet agilitet kräver ett digitalt tankesätt: Hur blir jag bättre på att reagera snabbare på nya trender? Om jag köper en programvara idag är och förblir den så gammal som den är idag. I molnet däremot uppdateras den löpande till senaste versionen. Om förändringarna går väldigt snabbt måste jag fråga mig själv om det räcker att uppdatera vartannat eller vart tredje år, eller om det är bättre att hålla sig uppdaterad löpande. För i slutändan är det bara en som vinner i affärer, nämligen den som får ordern.

Read more about Artificial Intelligence

Det finns alltså egentligen bara en väg att gå?

Tja, om man tänker på artificiell intelligens eller intelligenta tjänster, som ju bara – åtminstone i stor utsträckning – kommer att vara tillgängliga i molnet, måste man ställa sig frågan om man vill använda dessa tjänster för att hålla sig i framkant. Den digitala omvandlingen kommer visserligen att ta lite tid både strategiskt, tekniskt och kulturellt, men ju senare man börjar, desto svårare blir det, eftersom de andra redan har sprungit om dig, och du kan då bara försöka hänga med. 

Som jag ser det, är det farligaste faktiskt om man tänker att allt säkert snart har gått över. Jag tror att framför allt en fråga är viktig idag: Hur känner jag mig ansvarig för mitt företag och hur leder jag det in i den nya eran? Därför gör vi redan idag det abstrakta begreppet AI förståeligt för våra kunder och omvandlar det till konkret nytta. Tillsammans med våra kunder och Fraunhofer-institutet i Tyskland, utvecklar vi praktiska scenarier på ämnet IoT. 

Finns det redan färdiga lösningar?

Det finns det, och vi har redan nu uppnått gigantiska kostnadsbesparingar. Jag tänker framför allt på vår Shutdown Management, där digitaliseringen har en stor genomslagskraft som skapar ett helt nytt mervärde. Dessutom vidareutvecklar vi löpande vårt intelligenta ERP-system. Det tar inte bara ett oförändrat tillstånd och räknar igenom det, utan räknar om det i varje enskild situation och beräknar alltid det optimala utifrån aktuella data och erfarenhetsvärden. Stel, klassisk programmering kan däremot alltid bara utgå från ett visst grundtillstånd.

Vad är då de tyska företagens problem? Allt fler använder visserligen molntjänster, men det räcker väl inte på långa vägar?

Jag tror att mycket handlar om förtroende. Att man litar på teknik som t.ex. självlärande system. Sen handlar det om förtroendet för molnet. Jag läste precis en artikel från Microsoft som handlade om att de hade utsetts till världens mest förtroendeingivande företag, vilket är en enorm tillgång. Intressant är också att en stor internationell fordonskoncern har sagt att de ställer om till molnet eftersom det skulle vara mycket osäkrare att ta hand om allt själva. Det är verkligen ett budskap. Motsatsen till vad man tidigare har tänkt. 

Vi kan till och med prata om ämnen som kultur, eftersom vi själva är vår bästa kund. Sedan ett och ett halvt år genomför COSMO CONSULT ett stort internt omvandlingsprojekt som vi investerar mycket tid i. Det är inte bara teknik utan handlar minst lika mycket om tankesätt och kultur. En sådan omvandling går inte av sig själv. Vi vill vara pionjärer för att å ena sidan vara med själva från början, men också för att samla erfarenheter för våra kunder. 

Hur förmedlar ni er kunskap och erfarenhet till era kunder?

Vårt verksamhetsmotto lyder ungefär så här: Vi vill hjälpa våra kunder att bli den digitala omvandlingens vinnare. För att lyckas med detta måste vi förvandla den högteknologiska, till viss del abstrakta tanken till verklig nytta. Alla talar om artificiell intelligens men menar då saker som röst- och ansiktsigenkänning, dessa typiska kognitiva tjänster, men begreppet innebär mycket mer än så. Vi har därför ställt samman ett team inom digital affärsrådgivning som ska hjälpa våra kunder att betrakta ämnet mer helhetsmässigt. Vi gör ju inte bara ERP utan erbjuder en komplett uppsättning av tjänster inom molnet, datatjänster, artificiell intelligens, IoT, moderna arbetsplatser, samarbeten samt de klassiska områdena ERP, CRM och liknande. Och allt toppat med tillhörande appar för olika branscher. Jag tror att det gör oss kompetenta att stötta kunderna fullt ut i den digitala omvandlingen.

Du pratade tidigare om kultur, innebär det att den digitala omvandlingen även omfattar ett nytt sätt att tänka – en personlig omvandling?

Ja, jag är helt övertygad om att även en personlig omvandling ingår. Digitaliseringen börjar i dina tankar och ditt huvud, vilket för ett företag innebär i företagsledningen. Det är inget som jag bara kan delegera till min CDO, CIO eller IT-chef. En digital omvandling omfattar hela företaget. Och i mitten av detta företag står en CEO, VD eller en styrelse beroende på hur bolaget är organiserat.

Då handlar det också om att bryta traditioner och klippa gamla band? Kan du ge något exempel på detta?

Här finns det ett brett spektrum. Vissa produkter som jag traditionellt har erbjudit kanske inte längre passar in i sortimentet. Eller så drar jag mig ur vissa områden för att investera mer i andra. Självdisruption är ett annat sånt modeord. Jag skulle kunna utveckla en egen konkurrerande produkt, till exempel en digital motsvarighet till mina befintliga produkter, och på så sätt skapa konkurrens till mig själv innan någon annan gör det. Jag har sagt det tidigare: i Silicon Valley och här i Berlin, i Stockholm och i London sitter en massa välutbildade unga människor som alla söker efter en affärsidé och som bara väntar på att få digitalisera din affärsmodell och fördriva dig från marknaden. Det är deras grej.

Jobbar COSMO CONSULT överhuvudtaget med ERP och liknande längre?

Självklart är komponenten ERP vår verksamhets kärna, men vi ser den på ett annat sätt idag. Vi ser ERP mer som en helhet, vi säger inte längre att det är kärnan utan vi säger – Gartner till exempel kallar det postmodern ERP – att allt som utgör kundens verksamhet i slutändan är ERP och består av olika komponenter: av komponenter för dataanalys, av kundengagemang, alltså CRM, och sedan finns dessutom kärnområdet med den klassiskt strukturerade datan som tillverkning och det område genom vilket alla finansiella flöden går, alltså det som revisorn kollar på. Dessutom finns områdena moderna arbetsplatser, samarbete, kunskapsutbyte eller sociala nätverk. Inte sociala medier – det skulle vara ett eget ämne – utan digitala nätverk inom företaget som jag kan utöka med kunder och samarbetspartners för att utbyta information och kunskap eller kommentera saker. Det är idag helt enkelt "state of the art". Jag kallar denna helhetsansats för "plattforms-ERP". För många är det redan helt normalt medan det för andra fortfarande är helt abstrakt och absurt. Inom det området finns ett stort behov av rådgivning.

Som IT-partner behöver dagens företag alltså någon som förstår sig på både tekniken och samtidigt företagsstrategi, -ekonomi, -politik och -kultur?

Ja, absolut. Och framför allt någon som förstår människor. Självklart kan kunden förvänta sig omfattande teknisk kunskap av oss som teknikföretag och som ledande inom detta segment. Men vår tyngdpunkt ligger faktiskt i att vi får med oss människor. Vårt motto "Business software for people" är vår ledstjärna. För oss är det viktigt att utnyttja vissa mänskliga grundkompetenser på rätt sätt, till exempel att kunna sporra eller väcka människors nyfikenhet. Nyfikenhet är grunden till all innovation. Att skapa och jobba med dessa saker gör det lättare för människor att göra sitt jobb eftersom de helt enkelt blir mer avslappade.  

Vad har du för råd att ge företag inför 2019?

När man talar om omvandling, nya idéer och nya tankesätt ser man det som en helhet. Jag skulle därför först fundera på var jag egentligen befinner mig och sedan fatta beslut om vilken väg jag ska gå. Och sedan: Changing thinking before changing things.

För detta erbjuder COSMO CONSULT ett digitaliseringstest?

Ja, det används för att fastställa ett företags digitala status. Vi erbjuder även tjänsten digital ambition med vilken man kan definiera vad man vill uppnå med digitaliseringen, och dessutom en färdplan för att nå målen. Allt detta gör det lättare att fatta rätt beslut. Att börja tänka på ett nytt sätt, både personligt och på företaget, är nämligen ingen enkel match. Och då måste man börja med de som är öppna och som man kan inspirera. Inte försöka övertyga de som är motvilliga, utan börja med dem som är öppna för förändring. Den energi som då skapas drar med sig de andra. Det är mycket lättare. Då skapas en kultur, ett nytt flöde, och plötsligt blir det på något sätt intressant för alla. 

Uwe, tack för detta intressanta samtal.

 

Intervjun har publicerats i manage-it magazine (Tyskland).

Dela