Pressreleaser

Artificiell intelligens är framtiden

COSMO CONSULT AB29/09/2017

COSMO CONSULT förvärvar MAX-CON DATA SCIENCE, specialister på matematisk optimering av affärsprocesser med AI

Europas ledande Microsoft Dynamics-partner, COSMO CONSULT, har stärkt positionen inom AI-stöttade affärsprocesser genom ett förvärv av tyska MAX-CON DATA SCIENCE GmbH. Företaget är en av pionjärerna inom utvecklingen av matematiska modeller för självlärande och prediktiva affärsapplikationer som används i till exempel dynamiska prisscenarier, kundintelligens och lager- och/eller logistikoptimering. När dessa AI-lösningar kombineras med den moderna Microsoft Azure-plattformen  möjliggörs tjänster för flexibla och integrerade optimeringsfunktioner. COSMO CONSULT kommer samtidigt dra nytta av sin samlade kompetens för vidareutveckling av framtida affärslösningar med AI.

Digitaliseringen förändrar inte bara vår vardag, utan även företag. Enligt en undersökning av  IT-branschorganisationen Bitkom  ser nästan 90 procent av alla företag digital omvandling som en utvecklingspotential för sin verksamhet. Samtidigt ses ”Artificial Intelligence” (AI) som affärskritiskt . "System med artificiell intelligens hanterar redan uppdrag som sträcker sig från förvärv och konsolidering av information, till utförande av farligt, smutsigt och fysiskt krävande arbete, samt för att ge stöd till ledningsbeslut”, säger Mathias Weber, chef för IT-tjänsteavdelning på Bitkom, som också förutspår att "utbudet av tjänster som AI utför kommer att öka betydligt".

Microsoft ser också potentialen i AI-lösningar  och har gjort frågan till en viktig del i sin affärsstrategi, med målet att utveckla ERP-miljöer som genomsyras av AI. Genom att integrera MAX-CON DATA SCIENCE, en av pionjärerna av matematiska modeller och algoritmer för intelligent användning av företagsdata, har COSMO CONSULT-gruppen stärkt sitt engagemang för banbrytande AI-teknik. Den internationella gruppen av högkvalificerade matematiker, datavetare och dataanalytiker kommer, som en ny kärnenhet, att stödja COSMO CONSULTs utveckling av lösningar  och tjänster  för att optimera beslutsfattandet inom industriella, kommersiella och tjänsteinriktade företag.

”Vår styrka är att erbjuda våra kunder ett helt nytt angreppssätt på sin verksamhet” säger Ronald Abele, VD för MAX-CON DATA SCIENCE GmbH som kommer bli chef för den nya COSMO CONSULT-enheten. ”Den omedelbara fördelen med att digitalisera är just det: att använda algoritmer för att analysera befintliga data från olika källor för att stödja operativa och strategiska beslut. Optimeringspotentialen som uppstår ur datastyrda processer är enorm.” Integrationen med COSMO CONSULT innebär att datavetenskapskonceptet nu kommer att ingå i en helhetslösning som möjliggör företagsövergripande affärsprocesser, inklusive intelligent industri 4.0-scenarier . ”Kombinationen av det omfattande Microsoft Dynamics-systemet och våra systembaserade beslutsfattningsmodeller skapar ett nytt riktmärke för vidareutveckling av företagslösningar”, säger Roland Abele.

”Att använda intelligenta teknologier och verktyg kommer vara en självklarhet inom den närmsta framtiden och hjälper oss också i alla affärsprocesser”, säger Uwe Bergmann, VD för COSMO CONSULT-gruppen. ”Redan idag används avancerade AI-system inom områden som maskinintelligens, prediktivt underhåll  och affärsprognoser – och det är bara början”, fortsätter han. ”Speciellt inom området för affärssystem kommer AI- förändringarna vara så grundläggande att hela affärsmodeller, företag och till och med branscher kommer att förändras. Vi ska naturligtvis använda potentialen i denna utveckling; det är också viktigt att aktivt påverka utvecklingen och att arbeta för att alla som ska använda tekniken har nytta av den . Genom att integrera expertkompetensen hos MAX-CON DATA SCIENCE i COSMO CONSULT-gruppens lösningsportfölj och tjänster kan våra kunder, redan nu, utnyttja möjligheten att använda AI-teknik som visar vägen till framtidens intelligenta affärssystem.”

 

Om MAX-CON DATA SCIENCE

MAX-CON DATA SCIENCE  specialiserar sig på optimering av affärsbeslut genom användning av matematiska modeller. MAX-CON-algoritmer används när anställda inte längre kan hålla koll på massan av data och då det inte längre är möjligt att hantera och optimera den komplexa logiken i konventionella system. Metoder och förfaranden från områden så som datautvinning, prognostisering och optimering används. Typiska scenarier för användning av dessa algoritmer är dynamisk prissättning i butiker, on-line-handeln, predikativt underhåll och för komplexa problem inom produktionsplanering.

Dela