Pressreleaser

Kibion väljer Microsoft Dynamics NAV som en molntjänst från COSMO CONSULT

COSMO CONSULT Sverige06/07/2016

Kibion är ett innovativt diagnostikföretag och en världsledande leverantör av snabba och pålitliga utandningstest och analysinstrument för detektion av magsårsbakterien Helicobacter pylori.

Kibion grundades 2005, som ett dotterbolag till svenska läkemedelsföretaget Orexo AB, för att kunna fokusera på nya metoder och analyssystem för diagnostik av magsårsbakterien.       

Kibion förvärvades 2015 av en grupp svenska investerare. Kibion levererar idag testsystem och högkvalitativa instrument till institutioner, sjukhus och laboratorier i mer än 50 länder runt om i världen.

Kibion har sin bas i Uppsala. Regionen är ett centrum för landets bioteknik och life science-industri. Uppsala har mer än 50 bioteknikföretag, två internationellt erkända universitet, ett stor universitetssjukhus och här finns även det svenska Läkemedelsverket.


Då Kibion blev eget bolag utanför Orexo behövde de ett integrerat och modernt affärssystem, flexibelt nog för framtida tillväxt och expansioner. Kibion utvärderade olika alternativ och fann att en molnlösning av Microsoft Dynamics NAV var det mest effektiva och snabbaste sättet att få ett nytt affärsstöd. Projektet har genomförts enligt COSMO CONSULTs Expressmetodik och har sedan första kontakt till Go-live gjorts på under 3 månader.

”Kibion är snabbfotat samt snabbväxande företag och deras  krav på tidplan var oerhört utmanande. Att det sedan infriades på tid och budget beroende på ett mycket  bra samarbete i projektet mellan Kibion och oss vilket är oerhört roligt meddelar Johan Krantz – Advisory Sales på Cosmo Consult.” 

COSMO CONSULT har med 650 medarbetare i Europa specialiserat sig på implementering och systemadministration av bransch- och affärslösningar baserade på den senaste programvarutekniken från Microsoft. Vi skapar branschorienterade helhetslösningar för tillverknings-tjänste- och handelsföretag.

Dela