Pressreleaser, Utmärkelser

COSMO CONSULT uppmärksammas av Microsoft

COSMO CONSULT07/11/2014

En del i vår enkla mission är att vara ” A Great Place to Work & A Great Partner to Work With”. Därför tycker vi det är väldigt uppmuntrande när vår viktigaste leverantör, Microsoft, uppmärksammar vår passion och beslutsamhet att vara ledande i det vi gör. 

  • Under året har de gett oss flera utmärkelser som vi ser som ett tecken på att vår strävan leder oss åt rätt håll:
  • Under Microsoft Partner Day 2014 valdes COSMO CONSULT i Sverige in i Presidents Club 2014.
  • Under samma dag utsågs Johan Krantz till årets Microsoft Dynamics säljare med följande motivering: ”Genom hög energi, stor passion och driv har han tagit några extraordinära NAV affärer och visat att NAV är att räkna med som affärssystem för större medelstora företag.”
  • Microsoft har även gett oss utmärkelsen Partner med flest certifieringar i Dynamics NAV! 
  • Ett annat sätt Microsoft uppmärksammar vårt kunnande är att Per Bay, vår produktchef, har ombetts att vara föredragande på Microsoft Tech Days. 

Detta tycker vi är riktigt roligt och det är någonting vi är väldigt stolta över!

Läs mer om Microsoft Tech Days här!

Dela