Power Automate

Ta hand om det som är viktigt. Automatisera resten.

Effektivisera återkommande uppgifter och pappersfria processer med Microsoft Power Automate – så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Omvandla inaktuellt till automatiserat

Automatisera snabbt och säkert

Se till att alla kan skapa automatiska processer med flöden i Power Automate. Använd dra-och-släpp-verktyg utan kod och hundratals förbyggda anslutningsprogram som enkelt automatiserar repetitiva, monotona uppgifter.

Öka effektiviteten

Registrera och visualisera dina processer från början till slut med Process Advisor, du får guidade rekommendationer för att skapa flöden och djupare insikter så du inte behöver gissa vad som ska automatiseras.

Bättre arbetsflöden med AI

Gör din automatisering ännu smartare med AI Builder. Bearbeta formulär snabbt med hjälp av dokumentautomatisering, bearbeta godkännanden, identifiera bilder och text eller skapa med inbyggda modeller.

Vill du veta mer? Hör av dig till mig:

Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden