COSMO Text Module

COSMO Text Module är en avancerad texthantering för Dynamics 365 Business Central.

COSMO Text Module är en avancerad texthantering som går långt utöver funktionerna i de standardtextmoduler som finns i Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Text Module

  • minskar den arbetsinsats som krävs för att ta hänsyn till kund-, leverantörs- eller artikelrelaterade texter i externa och interna rapporter,

  • gör det möjligt att utforma texter i dokumentkommunikation med kunder och leverantörer på ett tilltalande sätt och

  • gör det lättare för anställda att ta hänsyn till kund-, leverantörs- eller artikelspecifika features med hjälp av popup-fönster under dokumentbehandlingen.

Med hjälp av COSMO Text Module kan du ...

  • lägga till texter på många ställen (objekt) i Dynamics 365 Business Central,
  • formatera textrader eller använda rich text editor,
  • skriva ut textmoduler i dokument och rapporter,
  • centralt styra utskriften av enskilda textrader beroende på dokumenttyp eller
  • styra texter som popup-meddelanden för att ge användarna situationsspecifik information.

Textmoduler är block av textrader för specifika språk, en specifik tidsperiod eller en specifik position (t.ex. rubrik eller sidfot). Varje rad kan ha sina egna markeringar (t.ex. kursiv, fet, understruken) och sin egen färg. Utskriftskontrollen anger om textraden skrivs ut på förkonfigurerade rapporter eller om den endast visas som en popup-funktion på särskilda rapporter (t.ex. försäljnings- eller inköpsdokument). Särskilda textbehållare är särskilt viktiga i kommunikationen med kunder och leverantörer. Här måste artiklar beskrivas i detalj eller beställningsvillkor definieras exakt. Exakt detta garanteras av standardiserade texter som kan lagras för alla dokumenttyper via COSMO Text Module-applikationen.

Läs mer och ladda ner en kostnadsfri utvärderingsversion på AppSource.

Vill du veta mer om COSMO Text Module? Hör av dig till mig:

Markus Engman
General Manager Sweden