Digitalisering, ERP

Vad stora bolag har att vinna på integration mellan CAD och ERP

COSMO CONSULT11/05/2021

Det blir allt fler datorstödda processer inom tillverkningsindustrin. Ska det gå att möta kundernas unika krav, de snabba svängningarna på marknaden och ständigt förändrade behov behövs smarta verktyg. Bland de viktigaste verktygen för en smartare tillverkning är CAD och CAM. De senaste trenderna inom datorstödd konstruktion och tillverkning öppnar upp för många fantastiska möjligheter. Men det riktigt stora steget mot en effektiv och agil produktion sker när CAD-lösningen kopplas ihop med kraften i affärssystemet.

Här är orsakerna till varför stora bolag har allt att vinna på att integrera CAD och ERP.

Moderna CAD/CAM-lösningar ger en smartare och effektivare produktion

I dag har de flesta stora tillverkare någon form av system för CAD (datorstödd konstruktion) och CAM (datorstödd tillverkning). Inte minst för att CAD är en viktig del av digital tillverkning. Men även för att CAD ökar effektiviteten hos de som ansvarar för konstruktionen, bland annat genom att:

  • Göra komplex design enkel och överskådlig
  • Minska tiden och kostnaderna för design, tillverkning och drift, till exempel genom möjligheten att spara och återanvända designelement
  • Förenkla testningen och verifieringen av designen, bland annat genom verklighetstrogen simulering
  • Förbättra kvaliteten och göra det enklare att förfina och modifiera resultaten
  • Skapa databaser som effektiviserar massproduktion

Potentialen med AI och ML i CAD

Det här är vinster som tillverkande företag redan är vana vid genom att använda CAD i sin produktion. Men utvecklingen står som sagt allt annat än still. Det händer väldigt mycket på CAD/CAM-fronten just nu. En starkt växande trend är maskininlärning (ML). En smart och modern CAD-lösning med ML kan effektivisera processerna med att testa och förbättra, bland annat genom att köra massor av simuleringar som visar på var det går att göra förbättringar. Det går också att skapa nya processer för till exempel behovsplanering och prognoser.

Maskininlärning och AI leder också till att det går snabbt att identifiera mönster, till exempel att lära sig användarprocesser så att det går att förutsäga nästa steg och därmed hjälpa användarna att använda programvaran mer effektivt. Att kunna bearbeta och analysera stora datamängder gör det också lättare att ta fram nya strategier och produktvarianter. De tillverkande bolag som satsar på den här tekniken räknar med en förbättrad produktivitet på minst tio procent.

Nya CAD-löningar är också rustade för att möta nya behov på marknaden, som exempelvis tjänstifiering av produkter. Med AI och andra nya tekniker blir det lättare att ge kunderna vad de vill ha, samtidigt som det går att vara mer proaktiv i sin egen tillverkning.

Problemet med fristående CAD/CAM-lösningar

Smart tillverkning handlar inte bara om de senaste lösningarna. De olika systemen behöver kunna samarbeta effektivt också. När en produkt har tillverkats i CAD behöver materiallistan (BoM) gå vidare till tillverkningen så att de kan beställa det material som behövs och sedan tillverka produkten. Är inte företagets system ihopkopplade sker det här manuellt. Det finns flera problem med det:

  • Det är ett drygt och tidsödande extraarbete. Att låta någon som har kompetens inom design använda sin dyrbara tid till att mata in data är ett slöseri med talang och tid.
  • Manuella processer dras oundvikligen med fel och misstag. Felaktiga data kan leda till att fel material beställs, eller beställs i fel kvantiteter. Det kan leda till förseningar, missnöjda kunder, mer tidsslöseri och överfyllda lagerhyllor.

Att inte integrera CAD med verksamhetens övriga system, som affärssystemet, är ett slöseri med kapaciteten i alla system, samt ett slöseri med tid och kompetens.

Fördelarna för stora bolag att integrera CAD med ERP

Affärssystem har sin stora styrka i att de samlar och effektiviserar verksamhetens processer. Att integrera CAD med ERP låter stora bolag automatisera hela tillverkningsprocessen från utveckling till produktion. När BoM och annan data skickas automatiskt till tillverkningen kan designavdelningen göra vad de är bäst på. Den tid de tjänar kan de istället använda till att förfina och utveckla produkterna. Det blir färre fel när data hanteras automatiskt. Vilket leder till att verksamheten får en smidigare och mer lönsam produktion. Samtidigt blir kunderna nöjdare när de får precis vad de har beställt och i tid.

Men vinsterna med att integrera ERP och CAD slutar inte där.

Anpassad tillverkning blir allt vanligare inom produktionsbranschen. Det innebär att varje beställning är ett helt nytt projekt. Det kan hända mycket på vägen från design till tillverkning. Nya insikter kan tillkomma och kundens behov kan ändras mitt i tillverkningsprocessen. Med separata system kan det här leda till sega procedurer när ändringar ska skickas fram och tillbaka. När CAD-programvaran är integrerad med ERP-lösningen blir hela förändringsprocessen mycket enklare. Det går att gå till CAD för att göra de önskade ändringarna. Tack vare integrationen med ERP sker sedan uppdateringarna automatiskt. Från tillverkningsprocess till det finansiella. När systemen samverkar ger det flexibiliteten att göra snabba designändringar under produktionen.

Det blir även lättare att förbättra produkterna. I dag kräver till exempel somliga originaltillverkare inom fordonsindustrin att tillverkarna gör löpande förbättringar utifrån sin expertkunskap. Det här blir en snabb och dynamisk process när ERP och CAD samverkar.

Som vi nämnde tidigare blir det också lättare för stora tillverkare att få ut möjligheterna ur ny CAD-teknik som AI och maskininlärning. Något som ger tillverkande bolag högre kvalitet på sina produkter, kortare ledtider, färre driftstopp, smidigare supply chain-processer m.m. Kort sagt, en möjlighet att ligga steget före i tillverkningsracet.

Smidig CAD-anslutning med COSMOs egna lösning

Ett av de områden vi på COSMO CONSULT kan mycket väl är just tillverkning. Vi förstår processerna, utmaningarna och inte minst möjligheterna. Vi vet hur viktigt det är med korrekt data hela vägen från design till tillverkning.

Vi har insett hur viktigt det är att bolagets affärssystem går att ansluta fullt ut till vanliga CAD-, PDM- och PLM-system. I vår egen lösning cc|produktdatahantering finns CAD-anslutning som tillval. Den omfattar anslutning till över 20 CAD-, PLM- och PDM-system. CAD-anslutningen anpassas individuellt till varje företags behov och krav. Det gör så att all data alltid är uppdaterad och identisk i ERP- och CAD-systemet. Även processerna mellan CAD- och ERP-systemen anpassas efter verksamheten för att ge en så effektiv produktion som möjligt.

Det är när nya smarta lösningar samverkar på det här sättet som det verkligen går att ta stora kliv framåt. Integration mellan CAD och ERP är ett av de viktigaste verktygen för stora bolag inom tillverkningsindustrin. Vi hjälper gärna till med att använda dem maximalt. Hör av dig så berättar vi me

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail

Dela