Industri 4.0 & IoT, Digitalisering, ERP

Skräddarsy dina affärslösningar med appar

Markus Engman06/10/2021

Ett av de uttryck som skulle kunna användas för att sammanfatta vår samtid är ”There’s an app for that”. Vad vi än har för behov, oavsett om det rör sig om att köpa nya skor eller att ansöka om ett banklån, så finns det en app vi kan ladda ned och lösa det med. Nu är det inte bara via våra personliga enheter som vi kan göra livet enklare med appar. Applikationsutveckling är ett område som växer snabbt när det handlar om affärslösningar. Inte minst för att snabbt kunna möta digitaliseringens nya krav och behov. Det beräknas att en majoritet av all applikationsutveckling kommer att ske på automationsstödda plattformar inom bara några år. Apputvecklingen är på gång att bli en stor del av framtidens IT. 

Det här berör naturligtvis även affärssystemen. I dag handlar ERP (Enterprise Resource Planning) mycket om att utgå från en stabil bas och sedan använda skräddarsydda tilläggsfunktioner som är anpassade efter varje verksamhet. Ofta i form av olika appar. På det sättet går det att skapa en ERP-lösning som verkligen är utformad efter företagets unika behov och mål. Men när det nu handlar om appar. Vilket är det bästa: att utveckla dem själv eller att låta någon annan göra det? Vi ska titta närmare på hur det går att skräddarsy affärslösningar med hjälp av appar och hur det görs bäst. 

ERP för alla behov – en bra bas med anpassade tillägg

Vi går mot att bli allt mer specialiserade. Att hitta sin nisch och fokusera på sina unika förutsättningar och styrkor är ett framgångsrikt sätt att ta plats på marknaden. En specialiserad verksamhet behöver specialiserade verktyg. Det här är något som karaktäriserar dagens moderna affärssystem. Du skaffar en stabil grund. En ERP-lösning som innehåller den bas som varje företag behöver: Ekonomihantering, inköp, försäljning, marknadsföring, lagerhantering och logistik, tillverkning och produktionsplanering, service etc. Sedan går det att bygga på den basen med skräddarsydda tilläggslösningar som möter just ditt företags unika behov. 

Säg till exempel att du tillverkar kontorsstolar. Dina kunder vill allt mer påverka det de köper av dig, de vill exempelvis själva kunna välja färg, material etc. Då kan du möta det behovet genom att komplettera din ERP-lösning med en tilläggsfunktion, till exempel en produktkonfigurator som direkt visar vilka alternativ som är möjliga att tillverka, vad de kommer att kosta, vilka material och processer som behövs. Genom att skräddarsy ditt affärssystem på det här sättet kan du möta dina kunders behov på ett smidigt sätt samtidigt som du får en mer effektiv tillverkning. I regel går det att anpassa systemet på det här sättet bara genom att lägga till en app med den funktion du behöver. 

Bygga apparna själv eller låta någon annan göra det?

I dag behöver du inte en programmerare för att skapa en app. Begreppet ”citizen developers” handlar om att demokratisera apputvecklingen genom att ge lekmän enkla verktyg för att skapa sina egna appar. Plattformar och verktyg som Mendix och Microsoft PowerApps låter användarna skapa appar utifrån sina egna behov. Utan att ens behöva kunna kod. 

Det finns självklart fördelar med det här. Du som användare kan skräddarsy appen efter din verksamhets unika behov. Det går fort eftersom du inte behöver anlita någon för att ta fram appen. Men det finns också nackdelar med den egna apputvecklingen, till exempel: 

  • Bristande kvalitet. Som amatör är det lätt att bara fokusera på att ett behov ska lösas. Hur vägen dit ser ut är inte så intressant eller kanske för komplicerad. Vad alla professionella apputvecklare vet är att det finns många fallgropar under utvecklingsprocessen som kan orsaka problem senare när appen väl används.  

  • Undermålig användarvänlighet. Att inte ha kunskaperna i hur en app verkligen fungerar gör att det lätt slinker med buggar och problem som gör att appen inte blir så enkel att använda. Det som var tänkt att bli en lösning på ett problem orsakar i sin tur nya problem. 
     

  • Skugg-IT. Att blanda en professionellt skapad IT-infrastruktur med hemmabyggda lösningar kommer förr eller senare att skapa huvudvärk. Både för användarna och för IT-personalen som behöver städa upp röran. 
     

  • Säkerhet. IT handlar inte bara om att ta fram en teknisk lösning på ett problem. Det handlar minst lika mycket om datasäkerhet, att följa lagar och regler om hantering av personuppgifter m.m. Att skapa en app utan förkunskaper kan sluta i överträdelser eller att av misstag skapa en lättöppnad bakdörr för dataintrång. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns tillfällen då det är en snabb och bra lösning att bygga sin egen app - till exempel när ni är en mindre samordnad organisation där alla är insatta i vad som sker och varför. Inte minst behöver ni se den egna apputvecklingen som en strategi och sätta er in i allt vad det innebär. Är det egna appbyggandet en “quick fix” på ett problem? Då är risken stor att det slutar i fler problem senare. 

Be om den skräddarsydda lösning du behöver

Så, innebär det här att valet står mellan ett riskfyllt eget appbygge eller att nöja sig med utbudet i en app-store? Nej, absolut inte. Att skapa en skräddarsydd ERP-lösning handlar om ett långsiktigt projekt du gör tillsammans med en konsult som förstår din bransch och dina unika behov. Det handlar om att ni tillsammans tar fram en lösning som verkligen passar just din verksamhet. En del av det samarbetet är att identifiera vad ni verkligen behöver, sedan kan ni be leverantören om den applikation som löser era speciella behov. Då får ni en professionellt framtagen app som är testad, säker och som löser problem utan att skapa nya. Det är så du verkligen får en skräddarsydd lösning där du själv bestämmer funktionerna. 

Microsoft Dynamics 365 Business Central har utformats just för små och medelstora företag med branschspecifika krav. Det ger dig alla viktiga funktioner för ett effektivt stöd av en mängd affärsprocesser. Sen kan vi både erbjuda och ta fram unika tilläggslösningar som passar just din bransch och dina behov. Snabbt, tryggt och smidigt. Förresten, så finns det olika typer av appar till Business Central. De 1700 från Microsoft godkända appar i Appsource är antligen partnerutvecklade eller kundunika appar, eller egenutvecklade Power Apps. Cosmo Consults appar hittar du här.  

Involvera kunderna

De moderna PLM-lösningarna tar produktcykeln ett steg längre. De involverar dessutom kunderna. Slutkunden har visserligen varit med på det sätt att produktinformationen i PLM har hjälpt till att ge en bättre service och ett mer effektivt kundbemötande. Nästa steg är att involvera kunderna även i design- och produktionsprocessen. Det gör att snabbt går att få in nya trender och kundernas önskemål i designprocessen. Med en tätare kundrelation på köpet. Något som ger en stor konkurrensfördel på dagens marknad med tanke på att tillverkning går mot att bli allt mer kundanpassad. 

Det här tar PLM mot att bli mer än bara ett värdefullt verktyg för design, kommunikation och effektivitet. Det blir en kanal för att både kunna förstå och kunna påverka den verklighet som väntar runt hörnet. Det är inte bara ett hjälpmedel för produktdesign, det är ett nytt sätt att tänka som fokuserar på det som användaren verkligen behöver. Det är där den verkliga nyttan av PLM finns. 

Har du frågor om eller funderingar över våra digitala lösningar, vänligen kontakta:

Markus Engman
General Manager Sweden

Dela