Blogg, Industri 4.0 & IoT, Digitalisering, ERP

Skapa en effektiv produktionsplanering med rätt verktyg

Gustav Ängermark17/11/2021

Produktionsplaneringen är avgörande för en effektiv produktion där kunderna blir nöjda samtidigt som du kan hålla produktionskostnaderna och ledtiderna nere. Det är också en process som blir alltmer komplex när agil och kundorderstyrd tillverkning för med sig fler faktorer att ta med i planeringen och produktionen blir svårare att förutsäga.

När det blir fler bollar att hålla i luften (och du inte riktigt vet var vissa av dem kommer att landa) behöver du bättre verktyg för din produktionsplanering. Så här kan du använda dem för att planera din tillverkning på ett smartare och mer effektivt sätt.

Vad behöver din produktionsplanering?

I grund och botten är en produktionsplan väldigt enkel. Den talar om vad som ska tillverkas under en viss period. Du lägger in dina resurser och din kapacitet (material, maskiner, personal, externa resurser etc.) för att få en översikt och för att kunna skapa en balans mellan det du tillverkar och det kunderna vill ha. Produktionsplaneringen ger dig kontroll över tillverkningsprocessen och din kapacitet.

För att göra en detaljerad produktionsplan behöver du strukturera upp produktionen så att ni vet vilka material- och kapacitetsbehoven är och för att kunna leverera det kunderna vill ha, när de ska ha det. Du behöver också planera in när och i vilken ordning produkterna ska tillverkas. För att kunna skapa en produktionsplan som ger dig framförhållning, trygghet och beredskap behöver du kunna svara på några frågor:

  • Hur snabbt går det att tillverka det kunderna vill ha, och vilka resurser behövs för det?
  • Vilka kapacitetsbegränsningar har vi, och hur tacklar vi dem om efterfrågan svänger? Kan vi lösa det med till exempel övertid, buffertar (lagerhålla produkter) eller anlita legotillverkare?
  • Vad gör vi när någonting går snett, till exempel om en maskin går sönder eller om personal blir sjuk?
  • Hur planerar vi för plötsliga förändringar, till exempel om en viktig kund kommer med en oväntad bråttom-order? Går det att utföra utan att det stör övrig tillverkning? Hur prioriterar vi?
  • Vilken strategi är den bästa för att möta oväntade händelser, begränsningar m.m.? Hur balanserar vi kostnader, eventuella försäljningsförluster, andra ordrar, missnöjda kunder etc.?

Ju fler frågor ni behöver svara på när ni gör er produktionsplanering, desto mer komplex och tidsödande blir processen. Blir det riktigt komplicerat kan planeringen bli en försening i sig. Traditionellt sett har produktionsplaneringen gjorts i Excel, eller på planeringstavlor fysiskt på väggen, men hur gör ni när planeringen behöver ta hänsyn till så många olika faktorer att den metoden blir allt för långsam och otydlig?

Verktygen som effektiviserar och optimerar din produktionsplanering

Nu när digitaliseringen automatiserar alla slags affärsprocesser och förenklar och effektiviserar bransch efter bransch går faktiskt tillverkningsindustrin i täten. Nya krav på bland annat kundorderstyrd och projektbaserad tillverkning kräver nya lösningar, och i det här fallet ligger tekniken många gånger steget före.

Just det här är någonting som vi på COSMO CONSULT känner till väl. Vi har en lång erfarenhet av att samarbeta med tillverkande företag, något som har gett oss en djup insikt i vilka behov och utmaningar branschen står inför. Vi har bland annat tagit fram och paketerat branschorienterade helhetslösningar för tillverkande företag baserade på Microsofts Dynamics affärssystem.

Till att börja med har moderna affärssystem som Dynamics 365 grundförutsättningarna för att samla in och hantera information för en smartare produktionsplanering. När all data finns i systemet får ni en översikt över vad som behövs i produktionen. Det blir enklare att kontrollera scheman, resurser, personal och kapacitet. Det blir lättare att kommunicera mellan alla parter och få information i realtid om behov, förändringar, problem m.m. Det går snabbare att styra om resurser när det behövs. På det stora hela blir det enklare att snabbt få en balans mellan kapacitet och produktionsbehov i produktionsplaneringen, men det är faktiskt bara början.

De branschunika lösningar vi har tagit fram innehåller anpassade verktyg speciellt för tillverkningsbranschen, till exempel just för produktions- och kapacitetsplanering. Det underlättar för dig att omfördela resurser och ta fram en ny planering om förutsättningarna ändras. Du behöver inte längre sudda ut ditt schema eller skapa ett nytt Exceldokument, utan kan uppdatera din produktionsplan och se hur förändringarna påverkar all annan tillverkning. Ni får en full översikt av produktionen och inte minst mer kontroll över den.

Business Central har även en produktionsmodul som kan beräkna och optimera tillverkningskapaciteten. Det gör produktionsplaneringen mycket mer effektivt och det blir lättare att bemöta efterfrågan från kunderna. Det blir också lättare att hålla lagret på en optimal nivå genom att låta systemet beräkna lagernivåer, ledtider och beställningspunkter automatiskt. Planeringssystemet går att använda till att se hur efterfrågan ser ut och det kan även föreslå en balanserad plan. Lösningen kan även tackla förseningar. Om produktionstiden för det material som krävs blir längre än uppskattat beräknas förseningen baserat på produktionstiden. Den informationen sprids sedan genom alla nivåer av strukturlistorna. Det gör att du får full koll i realtid och kan hålla kunden uppdaterad om eventuella förändringar, leveranstid etc.

Förutse efterfrågan med hjälp av AI

Möjligheterna slutar inte med produktionsmodulen eller med våra branschlösningar. Ett av de tillägg till Dynamics 365 som verkligen kan förenkla produktionsplaneringen är artificiell intelligens och maskininlärning. Som det ser ut nu kan AI optimera produktionsplaneringen på minst två sätt:

  • Genom att förutsäga efterfrågan utifrån tidigare data och mönster så att det går att se till att rätt resurser är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Genom att planera produktionen i realtid utifrån prediktiv dataanalys kan tillverkande företag förbättra sina leveranser och automatisera optimera sina lager för en högre planeringsflexibilitet.
  • Använda sig av förebyggande underhåll där sensorer, data och AI förutsäger problem med utrustningen så att det går att förebygga problemen innan de inträffar, något som kraftigt minskar driftavbrotten och förbättrar utrustningens effektivitet. Inte minst underlättar det produktionsplaneringen när de oförutsedda avbrotten minskar.

Vad är rätt verktyg för din produktion?

I dag blir alltmer tillverkning specifik och unik. Vilka verktyg som kan göra just din produktionsplanering smartare och enklare beror på dina förutsättningar och behov. En sak är däremot ganska så säker, vi har en välfylld verktygslåda med branschanpassade lösningar som hjälper din verksamhet att flyta på smidigare så att du kan ligga steget före på din marknad.

Prata gärna med oss så berättar vi mer om hur du kan göra din tillverkning och produktionsplanering smartare.

Vill du veta mer om effektiv produktionsplanering, vänligen kontakta:

Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden

Dela