Digitalisering, ERP

Optimera din inköpsplanering med algoritmer

COSMO CONSULT20/05/2021

Inköparna är verksamhetens bortglömda hjältar. De ser inte bara till att köpa rätt varor till rätt pris och med rätt leveranstid. De håller reda på verksamhetens behov, hittar de bästa leverantörerna, ser till att det finns en säker försörjning och håller materialkostnaderna nere. Det är inköparna som ser till att alla har det som de behöver för att kunna göra sitt jobb. Och det med rätt marginaler. När inköparna är i sitt esse bidrar de till effektivitet och konkurrenskraft för hela verksamheten.

Inköparnas viktigaste verktyg för det här är en bra inköpsplanering som sparar både tid och pengar. Affärssystemet underlättar och effektiviserar den här planeringen. Men nu har affärssystemet blivit ännu smartare. Med algoritmer går det att optimera inköpsplaneringen ännu bättre. Så här fungerar det.

Förenkla dina inköp med affärssystemet

ERP-lösningar låter olika verksamheter i olika branscher jobba mer effektivt genom att samla och automatisera affärsprocesser. Oavsett om det handlar om ekonomi, projekt, tillverkning eller tjänster så går det att jobba smartare och roligare med affärssystemet som stöd.

När det kommer till hur affärssystemet kan effektivisera inköpen finns det flera vägar. En av dem är EDI (Electronic Data Interchange). Det är en direkt länk mellan ditt ERP-system och dina leverantörer som ger dig en samordnad och effektiv kommunikation med dina partners. Ordrar skickas elektroniskt till din leverantör via systemet. Då får veta vad som finns och när du kan få det. Det underlättar både inköpen och inköpsplaneringen.

Ett annat sätt affärssystemet underlättar inköpsplaneringen på är genom att ge dig koll. Att planera utifrån uppskattningar är svårt. Framför allt om din verksamhet håller på med anpassad tillverkning där kunderna kommer med unika beställningar och förväntningar. Det är svårt att ha kontroll över logistikkedjan när förutsättningarna ändras. En ERP-lösning ger dig bättre översikt och samlar alla flöden på en och samma plats. Istället för att beställningar och ordrar ligger utspridda på flera olika ställen samordnas informationen. Det gör det lättare för inköparna att planera.

Microsofts lösningar för inköp

Microsofts affärslösningar har förmågan att hjälpa inköparna med priser, förfrågningar, inköpsordrar m.m. genom automatiserade processoperationer. I modulen för inköp finns det verktyg för behovsbaserad inköpsplanering, strukturerade leverantörsdatabaser, inköpsbudget, automatiska inköpsförslag och mycket mer.

Inköpsmodulen är även helt integrerad med Microsoft Dynamics ekonomifunktioner. Det gör att så fort någon lägger in en transaktion så bokar systemet automatiskt alla nödvändiga efterföljande poster kopplade inköp, leverantörsskulder och momskonton. Det blir inte bara enklare för inköparna, utan för alla i verksamheten.

Intelligenta affärssystem optimerar din verksamhet och din inköpsplanering

Det kanske verkar som om affärssystemet redan är rustat för en effektiv inköpsplanering, men utvecklingen rusar framåt, och med den kommer nya möjligheter. Ett av de senaste utvecklingsstegen inom ERP är algoritmer som gör affärssystemet ännu smartare.

I motsats till kod så kan algoritmer analysera data och lära sig av den. Det kan användas till att få in underlag för bättre beslut, förutse affärsmöjligheter, bedöma risker, räkna ut och minska produktionskostnader, analysera och effektivisera lager och transporter m.m. I korthet är algoritmer smarta verktyg för att övervaka mönster och ta fram bra underlag till strategiska beslut.

På COSMO CONSULT utvecklar vi intelligenta affärssystem som hjälper våra kunder att bättre planera och styra sina affärsprocesser. Vårt modulkoncept bygger på oberoende proaktiva assistenter. Varje proaktiv assistent bygger på en matematisk modell som formaliserar planeringsvariabler, underliggande förhållanden och optimala kriterier. Det låter assistenterna bearbeta data och insikter för att ta fram optimala åtgärdsförslag, till exempel kan data i ditt affärssystem, som lager, leverantörer eller artiklar, användas som input i den här processen. Det leder till riktade och insiktsfulla prognoser.

Proaktiva assistenter är kraftfulla tillägg till ditt ERP-system. De hjälper dig att nå definierade mål, som till exempel högre servicenivåer eller effektivare produktion, genom kontinuerliga förslag.

Intelligent inköpsplanering

Det här intelligenta sättet att använda och analysera data är naturligtvis mycket användbart när det kommer till inköpsplanering. Algoritmerna kan se mönster kring förbrukning och prisbilder vid olika situationer. Sedan kan du använda de mönstren till att ge förslag på vilka inköp som behövs vid vilket tillfälle för att säkra materialförsörjningen på ett kostnadseffektivt sätt.

Proaktiva assistenter har förmågan att tillhandahålla beprövade operativa beslut för erfarna anställda. Det kombinerar kraften och intelligensen i affärssystemet med erfarenheten och kompetensen hos inköparna. Det här är medarbetare som har byggt upp sina planeringsprocesser och sin instinkt utifrån år av erfarenhet. Intelligensen i affärssystemet kompletterar den erfarenheten genom att leta mönster i datan och dra träffsäkra slutsatser utifrån dem. På så sätt kombineras det bästa av teknik och mänsklig kompetens för att optimera inköpsplaneringen.

Artificiell intelligens, maskininlärning och smarta algoritmer handlar aldrig om att ersätta mänsklig kompetens och erfarenhet, det rör sig om just assistenter. Riktigt snabba och kraftfulla assistenter som kan processa stora mängder data snabbt för att hitta värdefulla insikter. De ger medarbetarna ett träffsäkert underlag som kan göra deras planeringsarbete enklare och bättre. Det är så här den tekniska utvecklingen hjälper till att göra människors arbete lättare – genom att ta över det tradiga och hitta det viktiga så att det blir mer utrymme för mänsklig kompetens och erfarenhet.

COSMO CONSULTs intelligenta affärssystem

Som Microsoft-partner har vi den teknik som krävs för att implementera intelligenta ERP-system. Vi har också den kompetens som krävs för att utveckla matematiska modeller, algoritmer och maskininlärningsmetoder. Vi har ett tvärvetenskapligt arbetssätt där ett erfaret team av matematiker och fysiker arbetar nära ERP-utvecklare och affärskonsulter för att integrera de matematiska modellerna i affärssystemet.

Vill du veta mer om hur algoritmer och intelligenta affärssystem kan optimera din inköpsplanering och andra processer? Fråga oss på COSMO CONSULT. Vårt jobb är att nyttja den senaste tekniken för att underlätta ditt arbete.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail

Dela