Digitalisering, ERP

Öka effektiviteten med molndrift

COSMO CONSULT10/06/2021

Du som har ett tillverkningsföretag kan öka din effektivitet genom att lägga dina affärsprocesser i molnet. Med molndrift får du möjlighet att vara mer flexibel och snabbt kunna möta nya behov från dina kunder. Du får smidigare tillverkningsprocesser som låter dig ta fram produkterna snabbare än någonsin och med färre problem. Det blir lättare för alla i din verksamhet att ta del av färsk och korrekt information. Det gör att hela kedjan från säljare till tillverkning kan jobba mer insiktsfullt och effektivt.

Vi ska titta närmare på varför affärssystemet i molnet kan erbjuda så många nya möjligheter och effektiviseringsvinster för dig som arbetar med tillverkning.

Molnet låter dig arbeta mer effektivt

Molndrift innebär att affärssystemets funktioner och data ligger på servrar utanför din verksamhet (i molnet). Systemet går att komma åt när som helst från vilken enhet som helst via ett webbgränssnitt. Det ger dig som användare den fulla kraften i en modern ERP-lösning, fast på ett smidigare sätt. Oavsett vilken typ av bransch du är verksam inom så ger ett molnbaserat affärssystem dig:

  • Tillgänglighet. När data och funktioner ligger i molnet kan användarna komma åt dem var de än befinner sig. Oavsett om det rör sig om en säljare ute på fältet eller någon som sköter maskinerna på golvet. Kommunikationen mellan alla delar i verksamheten blir snabbare och mer korrekt. Något som ger alla möjlighet att göra sitt jobb mer effektivt.
  • Resurseffektivitet. En molnbaserad lösning kräver inga avancerade installationsprocesser. Det behövs ingen särskild hårdvara, och det går att komma igång snabbt. Eftersom molnlösningar i regel kommer som ett SaaS-abonnemang behövs heller inga tunga investeringar som binder upp kapital.
  • Flexibilitet. Molndrift ger dig skalbara lösningar. Du kan snabbt lägga till nya funktioner, mer kapacitet och fler användare när du behöver det. Det är en framtidssäker lösning som växer med dig. Du har alltid möjlighet att få tillgång till de verktyg som låter dig arbeta mer effektivt.
  • Trygghet. Molnbaserade lösningar sköts av leverantören. Uppgraderingar, uppdateringar, datasäkerhet och backup sker automatiskt utan att du behöver tänka på det. Du arbetar alltid med den nyaste och säkraste versionen.

Det här är vinster som alla verksamheter kan dra nytta av. För dig som jobbar med tillverkning finns det dessutom fler specifika lösningar som låter dig möta nya krav och tillverka mer effektivt. Vi ska kika på hur ett molnbaserat affärssystem hjälper dig att hantera de utmaningar som kommer med Industri 4.0 och därmed få en ännu mer effektiv tillverkning.

Bättre mobilitet och samverkan

När data och funktioner blir lättillgängliga via molnet kan alla i ditt företag dela data mer effektivt och förbättra samarbetet mellan de olika delarna av produktionskedjan. När alla era processer går att komma åt via vilken uppkopplad enhet som helst blir aktuell data tillgänglig var medarbetarna än befinner sig. Att kunna använda mobil teknik nere på golvet gör produktionsflödet mer effektivt samtidigt som all information alltid är relevant och aktuell. Alla ändringar som görs i tillverkningsprocessen når direkt ut till alla som har tillgång till systemet.

Den här tillgängligheten som möjliggörs av molnet ger er inte bara en bättre intern kommunikation. Det blir dessutom enklare att bjuda in leverantörer, partners, legotillverkare m.m. Kommunikationen går snabbare och blir mer korrekt. Alla vet vad som gäller och har tillgång till samma data, oavsett var de befinner sig. Den här tillgången till realtidsinsikter gör det möjligt för människor att fatta smartare beslut snabbare.

Det låter dessutom din verksamhet växa i sin takt. Tack vare molnet kan du skala upp din verksamhet (även globalt) för att möta nya affärsbehov.

Enklare att jobba med agil, anpassad och projektinriktad produktion

Den nya generationens tillverkning går mot att bli mer anpassad och unik. Kunderna vill ha anpassade produkter och möjlighet att påverka resultatet. Det innebär att varje order blir en ny och unik produktion där allt behöver göras på nytt. Det kräver att alla som är inblandade i produktionen (inklusive partners och kunder) snabbt kan gå in och se och ändra i processerna.

Affärssystemet har sin stora styrka i att det effektivt samlar och samordnar alla processer i ett system. Är systemet molnbaserat är det enkelt att komma åt processerna var användaren än befinner sig. Det skapar just den översikt och transparens som det nya sättet att tillverka kräver. Du och alla andra som behöver det kan snabbt och enkelt styra processer som förkalkylering, orderhantering, personal- och resursplanering, fakturering och inköp. Molnlösningen samlar alla uppgifter och aktiviteter så att alla kan samverka effektivt och använda resurserna optimalt.

Effektiv produktionsövervakning

I en molnbaserad lösning som är branschinriktad mot just tillverkning kan funktionen för produktionsövervakning kontrollera om materialet för schemalagda produktionsordrar finns tillgängligt när det behövs. Baserat på den dynamiska huvudplanen uppdateras informationen om materialtillgänglighet, och det blir enklare att hantera både faktiska och planerade ordrar. Det ger en effektiv produktion som håller leveranslöftena till kunderna. Det blir också enklare för de som utför själva tillverkningen att rapportera in det som är utfört så att produktionskedjan flyter på snabbare.

Smarta verktyg för smartare tillverkning

I den nya moderna tillverkningen behövs nya verktyg för att effektivisera hela produktionskedjan. Det måste vara enkelt och smidigt att kunna gå in och ändra i produktionsprocesserna och se vad som är möjligt att åstadkomma. En molnbaserad lösning har den fördelen att det går snabbt att lägga till nya funktioner som effektiviserar tillverkningen. Några exempel på den här typen av verktyg är bland annat:

  • Produktkonfigurator. Den ger dig och dina kunder en snabb översikt över alla komponenter i en produkt så att du enklare kan göra ändringar i den. Ni kan direkt se hur en anpassad produkt ser ut och vad den kostar att tillverka. Du kan ge dina kunder snabba och korrekta offerter och leveransbesked. Du får också bättre insikt i din produktion så att du kan spara resurser och få en bättre tillverkningskapacitet.
  • CAD-anslutning. Datorstödd konstruktion och design är en viktig del av modern tillverkning. Har du en CAD-lösning som ligger separat från ditt affärssystem har du också en bromskloss i produktionskedjan. En molnlösning kan enkelt koppla ihop CAD och ERP så att tillverkningsdata förmedlas automatiskt mellan sälj, design och tillverkning. Manuellt dubbelarbete försvinner och tillverkningsprocessen blir mer effektiv.
  • Produktionsrapportering. Det ger dig en faktabaserad grund för att optimera din produktionskedja. Du får full koll på förbrukning, utflöde, tidrapportering, svinn med mera, så att du kan effektivisera din produktion och kapa onödiga kostnader.

Den här typen av funktioner och verktyg är enkla att koppla på ett befintligt system som är molnbaserat. Du kan börja använda dem så snart du verkligen behöver dem.

Intelligent tillverkning

Att affärssystemet gör det smidigare att hantera data är ingen nyhet, men det händer mycket på ERP-fronten. Bland de nya funktioner som är på gång att bli riktigt stora inom tillverkning hittar vi intelligenta lösningar som AI, maskininlärning och digitala simuleringsmodeller.

Maskininlärning och AI använder stora datamängder för att identifiera mönster, ta fram prognoser och formulera strategier. Både mycket snabbare och mer träffsäkert än vad människor kan göra. Det gör inte bara så att det går att effektivisera processer, det går även att skapa helt nya för till exempel behovsplanering, försörjningskedjor och tester. Med digitala simuleringsmodeller går det snabbt att utveckla, testa och validera nya produktidéer så att tiden från idé till lanserad produkt minskar avsevärt.

Ett molnbaserat system är alltid redo för att börja använda de här intelligenta lösningarna, och de kommande som vi inte ännu vet om. Molnet gör det enkelt att ta steget in i framtiden.

Microsofts molnlösningar

Molnet låter dig få en kraftfullare tillverkning, och med Microsofts molnlösningar kan du få en effektiv och pålitlig mondrift av ditt ERP-system. Det låter dig få en konkurrenskraftig tillverkning som låter din verksamhet växa och ta de smartaste stegen in i framtiden. Det är enklare än vad det låter och vi berättar gärna mer om molnets möjligheter. Hör gärna av dig!

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail

Dela