Digitalisering, ERP

Legotillverkning – tipsen för smartare produktion

COSMO CONSULT04/05/2021

Legotillverkning har länge varit väldigt viktig inom många industrier. När nu utvecklingen går mot en agilare produktion med mindre volymer av anpassade unika beställningar kommer legotillverkningen att ha ännu mer betydelse. Att ha flera parter involverade i en agil produktionskedja ställer dock höga krav på effektiva processer och god kommunikation.

Vi ska titta närmare på hur digitaliseringen och moderna affärssystem kan ge dig en smartare produktion vid legotillverkning. 

Hur ser framtidens legotillverkning ut?

Ofta när vi pratar om framtiden handlar det egentligen om nuet. Utvecklingen går så snabbt nu, både vad det gäller teknik och nya marknadskrav, att de prognoser vi tar del av till morgonkaffet har blivit verklighet till eftermiddagsfikat. Det här gäller inte minst när det kommer till produktion, det är ett område där det sker mycket nu.

Hur påverkar de förändringarna legotillverkningen i produktionskedjan? Enligt olika analyser och prognoser (från bland annat R&D World och EP&T) sker det här inom legotillverkningen just nu.:

  • Ständigt förändrade kundkrav kräver mer specialkunskaper och en snabb och smidig respons. Legotillverkning kommer att bli en allt mer väsentlig del av produktionen för att möta de kraven.
  • Kvalitetsutmaningarna blir större när produktmixen ständigt förändras. Legotillverkarna behöver förstå affärskraven, resurserna och sin kapacitet för att hänga med.
  • Det behövs mer transparens och tydligare kommunikation mellan legotillverkarna och deras kunder. Dels för att underleverantörerna utmanas av kortare ledtider, dels för att de behöver leverera mervärde åt sina kunder, inte bara produkter.
  • Det ställs större krav på flexibilitet och anpassning. Det här gäller för hela produktionskedjan. Alla parter behöver snabbt kunna förstå varandras behov för att kunna anpassa sig efter dem.
  • Kvalitetssäkringsfrågor som transparens, spårbarhet och märkning blir viktigare. I många fall standard.
  • Verktyg för en snabbare, smartare och effektivare produktion blir allt mer a

God kommunikation för framgångsrik produktion

Om du anlitar legotillverkare i din produktion så vet du redan hur viktigt det är att hitta bra samarbetspartners. Framför allt behöver ni ha en bra kommunikation. Ni behöver förstå varandra och kunna förmedla alla detaljer så att slutproduktionen blir rätt. Kvalitetsmålen måste nås och tidsramarna måste hållas när produktionen blir allt snabbare och mer föränderlig.

Dina underentreprenörer har stor kunskap om sina specifika områden. Ger du dem rätt förutsättningar och korrekt information kan de hjälpa dig att få en snabbare och smartare produktion med hög kvalitet. Det är här digitaliseringen och moderna ERP-lösningar kommer in i bilden.

Hur affärssystemet kan effektivisera legotillverkningen

Vad vi har kommit fram till hittills är att dagens produktion är i ständig förändring. Produktionskedjan behöver vara agil för att ständig kunna anpassa sig efter nya unika krav. Det gör kommunikationen med legotillverkaren ännu mer avgörande eftersom specifikationer behöver skickas snabbt och korrekt, och eventuella frågetecken måste kunna rätas ut snabbt.

Som experter på just system som hanterar data på ett snabbt, korrekt och transparent sätt förstår vi hur viktigt det är med rätt lösningar inom produktion. Därför har vi tagit fram exklusiva branschlösningar för produktion till affärssystemet Microsoft Dynamics. Det handlar om certifierade lösningar för bland annat kundorderstyrd tillverkning, projektorienterad tillverkning och processindustrin.

De här branschlösningarna effektiviserar produktionen på många sätt, bland annat hanterar de samtliga processer för produktionsplanering och produktionsstyrning. Det ger dig full kontroll över anskaffning och kvalitetskontroll samt en optimal kapacitets- och sekvensplanering. Du kan se vem som har levererat vad för typ av material och var i produktionen det har använts, via integrerad batch-spårning. Det här är specialanpassade ERP-lösningar som ger dig full visibilitet över din produktionskedja. Självklart blir det även lättare att jobba med legotillverkare.

Hur produktionsmodulen ger dig en smartare legotillverkning

Med de här branschlösningarna för du stöd för dina produktstrukturer, operationsföljder, produktionsordrar samt för din material- och kapacitetsplanering. Du får även stöd för legotillverkning där en produktionsorder förmedlas till dina underleverantörer.

Lösningen ger dig flera verktyg som hjälper dig att hantera legotillverkning i en agilare produktion, till exempel:

  • En funktion för att upprätta en produktionsgrupp som är associerad med en underleverantör: produktionsgrupp för legotillverkning. Här kan du ange en produktionsgrupp för legotillverkning i en operationsföljd. Det låter dig hantera legoaktiviteten på ett smidigt sätt. Du kan även ange kostnaden för operationen på operationsföljdsnivå eller på produktionsgruppsnivå.
  • Produktionsgrupperna kan kostnadsbaseras på enheter eller tid. Det är en funktion som låter dig ange om kostnaderna som är associerade med produktionsgruppen är baserade på produktionstiden eller fast kostnad per enhet. Traditionellt har legotillverkare använt fast kostnad per enhet men med agil produktion kan produktionstid bli allt vanligare.
  • Funktionen för legotillverkningskalkylark låter dig söka efter de produktionsorder som innehåller material som är klart att skickas till en underleverantör. Du kan även skapa och bokföra inköpsordrar för legotillverkningsoperationer från verksamhetsföljder för produktionsorder. Inköpsorderkostnader bokförs automatiskt i produktionsordern under bokföringen av inköpsordern. Det här ger dig mycket snabbare och mer effektiva processer.
  • Agil tillverkning innebär ofta att leverantören av legotillverkningen har olika taxor för olika processer. Det kan bli en dryg uppgift om du måste ange informationen på nytt på varje inköpsorder. Lösningen låter dig ange en specifik styckkostnad, så att du kan lägga upp en kostnad på varje verksamhetsföljdsrad och spara tid.

Vägen till en bättre legotillverkning

Affärssystem har sin styrka i att de låter oss bli mer flexibla samtidigt som de ger oss mer kontroll över våra processer. Det här har aldrig varit viktigare än i dag när snabba förändringar ställer nya och höga krav på en snabb och agil produktion. Vi har använt våra breda branschkunskaper och expertis inom ERP-lösningar för att göra det enklare för dig som nu behöver möta de här kraven. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur du kan få en smartare produktion och legotillverkning.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail

Dela