Blogg, Digitalisering, ERP

Generativ AI driver framåt ERP-transformationsprocessen i molnet genom användning av Microsoft Dynamics 365.

Gustav Ängermark09/10/2023
La IA generativa impulsa la transformación ERP en la nube con Microsoft Dynamics 365

Artificiell intelligens (AI) revolutionerar hur ERP-system (Enterprise Resource Planning) fungerar i molnet. I synnerhet Dynamics, ett av de ledande ERP-systemen, ligger i framkant av denna spännande omvandling, som ökar företagens produktivitet och genererar betydande ekonomiska effekt.

Den revolutionerande potentialen hos generativ AI i Microsoft Dynamics 365 

Generativ AI har tagit ERP till en helt ny nivå genom att föra in förmågan att skapa nytt och värdefullt innehåll. Dynamics, med sin omfattande kapacitet och träningsdata har blivit ett kraftfullt verktyg som kan lära sig mönster och egenskaper för att skapa enhetliga och relevanta affärslösningar. 

Ökat ekonomiskt värde

Med hjälp av generativ AI har Dynamics och andra molnbaserade ERP-systemförmågan att kraftigt höja värdet av den globala ekonomin med belopp som mäts i biljoner SEK. Enligt McKinsey Research förväntas denna teknologi kunna bidra med en imponerande årlig ekonomisk nytta som spänner mellan 2,6 biljoner och 4,4 biljoner SEK genom olika tillämpningar och specifika användningsscenarier.

Omvandling av affärsprocesser 

Generativ AI i Dynamics har en betydande påverkan på centrala områden som kundhantering, marknadsföring, försäljning och programvaruutveckling. Med en mängd olika affärsfunktioner som Dynamics omfattar, kan generativ AI hantera specifika utmaningar såsom att förbättra kundinteraktionen, skapa kreativt marknadsföringsinnehåll, stärka försäljningsstrategier och öka effektiviteten inom mjukvaruutveckling, bland andra avgörande uppgifter.

Upptäck framtidens ERP i molnet med generativ AI 

KONTAKTA OSS ​​​​​​​

Ett skifte i ERP-industrin 

ERP-branschen, och särskilt Dynamics, är en av de branscher som gynnas mest av den här tekniken. Med generativ AI har sektorer som bank, högteknologi och biovetenskap potential att uppleva en betydande ökning av de årliga intäkterna. 

Ökad produktivitet för de anställda 

Introduktionen av generativ AI i Dynamics omformar arbetssättet. Upp till 70% av de nuvarande uppgifterna hos medarbetarna kan automatiseras, och detta accelererar omstruktureringen av arbetskraften. Enligt prognoser för år 2045 beräknas ungefär hälften av alla arbetsuppgifter kunna automatiseras, med potential att öka produktiviteten med 0,1% till 0,6% per år fram till 2040.

Strategiska investeringar för framgång 

För att uppnå den fulla potentialen hos generativ AI i Dynamics är det avgörande att investera på kompetensutveckling och stödja arbetstagare i denna övergång. Att ta sig an de utmaningar som är förknippade med att implementera denna teknik är avgörande för att uppnå en hållbar och inkluderande affärsvärld. 

Slutsatser 

Med Dynamics och ledande Generativ AI vid rodret öppnar molnlösningar för företag upp en värld av möjligheter och omvandlar hur organisationer hanterar sina resurser och tar strategiska beslut.

 

Dela

Contact us
Author:
Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden