Blogg, Customer Success Management, Digitalisering

Din digitala roadmap - hur du kan forma din framtid med COSMO Catalyst

Gustav Ängermark21/03/2023

Digitalisera vs. Transformera

Den digitala transformationen påverkar alla företag i dag, men hur gör man för att transformera sitt eget företag på rätt sätt?  

Tyvärr finns det inget standardsvar på den frågan, eftersom digitaliseringen är lika personlig för företagen som deras egen företagsidentitet. Men om du står inför utmaningen att förbereda dig för framtiden och att leverera samma kvalitet, eller bättre på dina tjänster och produkter till morgondagens kunder, uppstår oundvikligen frågan om "hur då?".  

På vilket sätt tar jag mig an denna korta men samtidigt stora, omfattande fråga? Hur kan jag undvika att förlora helheten ur sikte? Hur lyckas vi med vår digitala transformation?  

I den här bloggen förklarar jag för dig steg för steg hur du kan komma fram till en digital roadmap och på så sätt uppnå lyckad transformation i ditt eget företag. 

Dina framtidsfrågor - känner du till dem?

Först och främst måste du fråga dig själv vad du egentligen måste göra för att vara attraktiv för dina kunder även i framtiden. Du har kanske redan svaret på den frågan. Men ofta är det tyvärr inte ett enkelt svar, utan ett antal saker som måste göras, en rad olika avdelningar som måste samarbeta.  

Ganska snabbt blir frågan överväldigande. 

COSMO CONSULT kan hjälpa dig att göra just det. Med beprövade metoder har vi möjlighet att hjälpa dig att definiera dina framtida initiativ. Avsätt en dag i en envisioning workshop så vet vi var vi ska starta och arbetet med din digitala roadmap kan börja.  

Den här processen ger en bättre förståelse för företagets mål och utmaningar. Tillsammans skapar vi sedan en roadmap som stöder företaget i att nå sina mål. Roadmapen undersöker de strategiska, tekniska och kulturella aspekterna av företagets digitala transformation och ger företaget en plan för att påbörja sin digitala resa. Den täcker alla de steg som måste tas för att uppnå en framgångsrik digital transformation, inklusive att välja och implementera rätt teknik, stärka våra anställa och utbilda rätt personal samt att utveckla en innovationskultur. 

Från digital katalysator till digital roadmap - COSMO CATALYST

Vår COSMO CATALYST är en metod som hjälper dig att belysa dina fokusområden på ett holistiskt sätt. Där fokus för workshopen är ditt engagemang för att lösa problemet.  

Under en intensiv period arbetar vi aktivt med ditt team om hur ett, eller flera av era problem kan lösas och vilken aspekt av transformationen som är nödvändig för att förankra lösningen i ditt företag. Det finns inget värre än att försöka lösa ett problem med programvara utan att ha vägt upp dimensionerna "nytta" och "acceptans" ordentligt. För utan acceptans ger den bästa programvaran ingen nytta och ditt problem förblir ett problem i en ny programvara. 

Tanken med CATALYST är att samarbeta kreativt för att lösa ett problem och ta fram prototyper som kan ge mervärde. Prototypen är din lösning på ett problem och vi använder denna värdefulla input för att ge problemet en teknisk motsvarighet.  

Alla problem, idéer och utmaningar kan behandlas i en CATALYST-cykel. De resulterande prototyperna representerar sedan kollektivt den "stora bilden" av din digitala transformation och ja, vi har nästan en färdig roadmap där, eller hur?  

Det som fortfarande saknas är att sätta alla föreslagna lösningar i en prioriterad ordning och att arbeta konsekvent med dem. 

Genomförandet av den digitala roadmappen

COSMO CONSULT hjälper också till med genomförandet av roadmapen. Vi erbjuder exempelvis stöd för  

  • implementeringen av tekniken,  

  • anställning och utbildning av personal,  

  • utveckling och implementering av processer och  

  • införandet av en innovationskultur.  

Vi hjälper också till med att följa upp företagets framsteg för att säkerställa att målen för den digitala transformationen uppnås.   

På så sätt kan företagen se till att de uppnår en framgångsrik digital transformation. Företagets digitala roadmap hjälper till att starta och följa den digitala resan, medan COSMO CONSULT stöder genomförandet av strategin.  

Det är viktigt att vi inte bara visar på potentialer, utan att de också är genomförbara. Därför är det inte bara COSMO “CONSULT” utan också COSMO “IMPLEMENT”! 

Hör av dig till mig, om du vill veta mer:

Dela