Digitalisering, ERP

De senaste trenderna inom produktutveckling och PLM

COSMO CONSULT AB19/08/2021

Utvecklingen inom tillverkningsindustrin går just nu i en rasande fart. Den digitala omvandling som till stor del driver industri 4.0 tar tillvara på kraften i bland annat automatisering, sammankopplade system och AI för att skapa nya möjligheter inom produktion och produktutveckling. Nu tar nästa våg av teknisk utveckling fart på riktigt och den handlar mycket om att designa digitalt.

Vi ska kika på de stora trenderna just nu när det kommer till produktutveckling, design och PLM (Product Lifecycle Management). Det finns mycket att vinna på att designa virtuellt och ta hjälp av AI.

Simulering blir allt viktigare för tillverkningsindustrin

Det intressanta med den tekniska utvecklingen är hur fort någonting kan gå från att vara en lyxig nyhet till att bli ett nödvändigt verktyg. Inom tillverkningsindustrin är det här i synnerhet sant när det kommer till digitala 3D-modeller. Simulering har på kort tid blivit det främsta sättet att effektivisera produktutvecklingen och hålla sig relevant inom sitt område.

Att jobba med digitala modeller i en virtuell miljö har flera fördelar:

 • Det är tids- och kostnadseffektivt. Simulering ger en snabbare utvecklingsprocess där det går att se resultat i ett tidigare skede. Steget från koncept till en testad produkt av hög kvalitet redo för produktion blir mycket kortare.
 • Det driver innovation. Att resultaten blir tillgängliga tidigt i processen vid simulering gör att det går att utforska och testa fler idéer. Ofta med bättre resultat. Det blir dessutom lättare att omarbeta en design i en virtuell miljö jämfört med en fysisk produktutveckling.
 • När designers kan testa och avancera modeller i en simulering frigör det analytikerna som kan lägga sin tid på mer värdeskapande uppgifter
 • I dessa pandemitider när kompetenta utvecklare behöver jobba på distans blir det virtuella produktlaboratoriet avgörande för en effektiv utvecklingsprocess

Generativ design via molnet

En annan trend som just nu är mycket het inom produktutveckling är generativ design. Det innebär att produktutvecklaren samdesignar tillsammans med artificiell intelligens. Kombination av mänsklig kreativitet och erfarenhet och dataintelligens ger en mycket snabbare process med oändliga möjligheter. I korthet bygger generativ design på att produktutvecklaren matar in förutsättningarna för produkten i programmet, till exempel vad den ska ha för egenskaper, vilket material den ska tillverkas av, vikt, hållbarhet, begränsningar, belastningar och kostnad. Utifrån de här parametrarna som regelverk tar sedan AI-programmet fram en stor mängd varianter och beräknar vilka av dem som bäst uppfyller de angivna kriterierna.

Att generativ design kommer så stort just nu beror på att molnet ger processen den kraft den behöver. En lokal dator klarar inte av alla de algoritmer och beräkningar den artificiella intelligensen utför, men med molnets kapacitet kan programmet ta fram, optimera och utvärdera tusentals alternativ på den tid en produktutvecklare bara klarar av några enstaka. Det här för med sig en rad med fördelar:

 • Det sparar oerhört mycket tid. Den artificiella intelligensen i generativ design tar fram lämpliga alternativ på en bråkdel av den tid en människa skulle behöva lägga ned. Processen blir väldigt effektiv.
 • Produkten optimeras. Programmet kan ta bort så mycket material som möjligt samtidigt som egenskaperna och styrkan i produkten bibehålls. Det leder till en bättre kvalitativ design med en effektiv materialanvändning som sänker tillverkningskostnaden.
 • AI-teknologin i systemet lär sig hela tiden av processerna och blir snabbare på att ta fram lösningar och alternativ
 • Produktutvecklarna lär sig mer och får fler erfarenheter. Det går att bygga upp en expertis som är lätt att dela med andra konstruktörer.
 • Att snabbt kunna se flera produktalternativ driver utvecklingen av nya produkter

MBD – modellbaserad design och utveckling

Nästa stora trend inom produktutveckling är MBD – Model-based definition. Det vill säga en digital produktdefinition som använder 3D-modeller i stället för traditionella 2D-ritningar. MBD utgår i regel från 3D CAD-programvara för att definiera specifikationer för komponenter och produkter. 3D-modellerna har inte bara information om själva produktdesignen utan även om till exempel form- och lägestolerans (GD&T), komponentmaterial och konstruktionskonfigurationer.

Att utgå från 3D-modeller i stället för skriven dokumentation blir allt viktigare inom svensk industri. Det finns flera orsaker varför den här trenden (fast vi bör snarare kalla det för ett paradigmskifte eftersom det handlar om att gå över till ett helt nytt sätt att konstruera och tillverka) växer så snabbt:

 • Det leder till stora besparingar inom produktdesign. Både i tid och pengar. Produktutvecklingen strömlinjeformas i den ritningsfria processen och blir mycket mer effektiv.
 • En digital modell kan användas av hela företaget. Med MBD finns all information om produkten i modellen. Att utgå från en gemensam informationskälla förbättrar kommunikationen inom företaget och minskar fel och misstag orsakade av mänskliga faktorn. När alla från sälj till design och produktion utgår från samma information leder det till ett effektivare arbetsflöde med högre kvalitet.
 • Digitala 3D-modeller ger effekter över hela produktlivscykeln. Prototypen blir ett konstruktionsunderlag, men fungerar också som en informationsbärare för service, marknadsföring, framtida utveckling, kunskapsöverföring etc.
 • I dag kan modern tillverkningsteknik fungera direkt med 3D-modeller. Det minimerar fel i tillverkningsprocessen och ger en högre kvalitet med mindre spill.
 • Inte minst är MBD en viktig del av den digitala transformationen inom tillverkningsindustrin. Det är inte bara ett nytt verktyg, utan även ett medel för att börja tänka och arbeta på ett nytt sätt. Ett sätt som leder till högre effektivitet, bättre kvalitet och mer innovation.

Utgå från rätt system för att kunna ta tillvara på den nya tekniken

I grund och botten handlar alla de här trenderna om digital transformation. Tillverkningsindustrin håller på att ta ett stort steg mot att digitalisera verksamheten och omfamna nya och smartare sätt att producera. I det här steget är det viktigt att ha ett bra system i botten som samordnar och effektiviserar den nya processen.

Affärssystemet har från första början varit ett verktyg för att automatisera och effektivisera. Med de nya digitala möjligheterna och kraften i molnet är det nu den perfekta grunden för en lyckad digitalisering. Dessutom har vi på COSMO utvecklat branschanpassade lösningar just för tillverkningsindustrin som ger mer kontroll och fler möjligheter i den här övergången. Bland annat COSMO PDM som kopplar ihop mot CAD och ger en effektiv produktdatahantering.

Oavsett om du arbetar med kundorderstyrd eller projektorienterad tillverkning har vi anpassade branschlösningar som stödjer dina processpecifika krav och låter dig anamma nya sätt att tillverka på ett så enkelt och smart sätt som möjligt. Vill du veta mer om det här så ta bara kontakt med oss så berättar vi mer om alla nya möjligheter.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail

Dela