Digitalisering, ERP

Bara Excel som gäller, eller?

Mari Forsberg13/12/2022

Avdelningsövergripande, integrerad kostnadsberäkning (”simultan kostnadsberäkning”) har alltid varit ett problem inom maskin- och anläggningskonstruktion. Hos VDMA (det tyska förbundet för verkstadsindustrin,) har arbetsgrupper där företag utbyter idéer om kostnadsberäkning blivit ett permanent inslag. Hur har detta problem kunnat existera så länge och varför återkommer det ständigt på dagordningen?

Maskin- och anläggningskonstruktion är en speciell utmaning...

… eftersom du normalt har att göra med en uppsjö av produktvarianter och en hög andel artiklar är specialutvecklade för en viss beställning. Detta gör naturligtvis kostnadsberäkning mer komplicerat och tidskrävande. Det finns inga fasta produktstrukturer som gör det möjligt för oss att uppskatta kostnaderna för en beställning eller ett projekt baserat på fördefinierade stycklistor och arbetsplaner.

Dessutom skiljer sig ofta uppdelningen av försäljningskostnaderna från uppdelningen av stycklistan som kommer senare – inom försäljning arbetar man ofta med uppskattningar. Slutligen, som om detta inte vore tillräckligt, förändras också produkterna konstant mellan offert, beställning, konstruktionsfas och produktionsfas. Naturligtvis måste detta också återspeglas i kostnadsberäkningen för att säkerställa tillförlitlig kostnadskontroll.

Figure1: Costing in discrete manufacture
Figure1: Costing in discrete manufacture

”Det är lugnt, vi har Excel för det!”

Eftersom många affärssystem är dåligt utrustade för att hantera denna typ av preliminär kostnad, tar man hjälp av andra verktyg. Valet landar ofta på Microsoft Excel. Problemet med det? Det enda som kommer in i affärssystemet är beställningsvärdet. Affärssystemet kommer därmed inte att kunna svara på viktiga frågor som:

  • Var försäljningsberäkningen fel eller var beställningshanteringen för komplicerad?
  • Vad är den nuvarande förutsebara vinstmarginalen?

Kostnadsberäkning är en balansakt

Företag inom maskin- och anläggningsbyggnad har mycket komplexa kostnadsberäkningsbehov. Nyckelordet här är: flexibilitet. Ett modernt system för simultan kostnadsberäkning måste balansera mellan försäljning och produktutveckling på ena sidan och teknik, varuhantering och produktion på den andra.

När en produkt slutligen har levererats och installerats hos kunden måste all tillhörande kostnadsberäkningsdata skickas till kostnadsredovisningsavdelningen. Dessa data måste dessutom inkludera service- och garantikostnader för att man ska få med hela produktens livscykel.

Slutsats

Hur kan man urskilja bra branschlösning för maskin- och anläggningskonstruktion? Enkelt – genom dess simultana kostnadsberäkningsförmåga! Den måste erbjuda flexibla kalkylblad för kostnadsberäkning som kan kombineras med lika flexibla försäljnings-, beställnings- och konstruktionsstycklistor från produktion och kostnadsredovisning. Detta är avgörande för att din programvara ska kunna göra exakta preliminära kostnadsberäkningar. Det är avgörande för att få tillförlitlig information om budgetavvikelser. Och det är det enda sättet som din projektledare kan vidta åtgärder i tid för att slutföra alla beställningar med vinst.

Hur hanterar ditt företag simultan kostnadsberäkning?

Om du ska vara ärlig... Förlitar du dig fortfarande på Excel?

Vill du veta mer, hör av dig till mig:

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail

Dela