Digitalisering

Alla pratar om GDPR

COSMO CONSULT AB14/02/2018

GPDR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj 2018. Här är några råd för att skapa struktur i ert förberedelsearbete.

  • Inventera vilka personuppgifter företaget behandlar idag och säkerställ att det finns en laglig grund för all behandling av personuppgifter, t.ex. vad gäller kundregister och särskilda behandlingar (exempelvis marknadsföring).
  • Skapa ordning och reda kring personuppgifter. Enligt GDPR krävs att ni upprättar en registerförteckning över alla lagringsytor av personuppgifter.
  • Upprätta en process för hur ni behandlar uppgifter, raderar eller gör personuppgifter anonyma som inte längre får behandlas. 
  • Gå igenom vilka av era leverantörer, samarbetspartners och liknande som behandlar personuppgifter för er räkning (personuppgiftsbiträden) och ta fram ett avtal, s.k. biträdesavtal med dem.
  • Kontakta en jurist och upprätta juridiska dokument som skall finnas på plats, t.ex. information till registrerade och biträdesavtal med era leverantörer eller om dessa på något sätt får tillgång till företagets personuppgifter.
  • Vissa företag behöver utse ett dataskyddsombud, en fysisk person med ansvar för att reglerna följs. Kontrollera om ni omfattas av det kravet och utse i sådant fall någon internt eller externt.
  • Inventera alla era IT-system och säkerställ att de uppfyller kraven i GDPR.

Som Microsoft-partner följer vi även hur Microsoft hanterar GDPR-frågan kring sina tjänster och produkter. Läs gärna mer här: www.Microsoft.com/GDPR

Microsoft har även utformat en liten självtest bestående av 26 frågor, som är en bra börja för att få lite struktur och tips kring GDPR. Testa gärna:  https://www.gdprbenchmark.com/

 

Vill ni ha hjälp?

Gällande NAV, så tar vi gärna en dialog om vi kan bistå er i arbetet att i NAV identifiera var och hur ni lagrar personuppgifter, mm. När vi har identifierat var och hur ni lagrar personuppgifter tar vi fram ett lösningsförslag på hur ni ska bli redo för GDPR i ert affärssystem! 

Kontakta Emil Laine hos oss för att boka in hjälp med detta från COSMO CONSULT:  Emil.Laineno spam@no spamcosmoconsult.com 

Dela