ERP

Är du redo för e-faktura till offentlig sektor?

COSMO CONSULT AB04/03/2019

Har du kunder i den offentliga sektorn? Då känner du säkert till de nya reglerna om e-faktura som träder i kraft 1 april 2019. I korthet innebär den nya lagen att du som leverantör inte längre kan skicka pappers- eller PDF-fakturor till den offentliga sektorn, utan måste använda e-faktura. 

COSMO CONSULT hjälper dig enkelt med att komma igång med att skicka e-faktura 

Vår lösning ger dig möjlighet att enkelt automatisera flödet av fakturor genom Microsoft Dynamics NAV eller Microsoft Dynamics 365 Business Central och skicka dem i det format som du önskar, t.ex. XML (exempelvis PEPPOL BIS Billing 3), PDF eller e-post. 

Vet du vad dina andra kunder har för önskemål, gällande format- och fakturakrav?

Givetvis fungerar vår lösning till alla dina kunder, även de utanför offentlig sektor. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med din specifika lösning för att skicka fakturor. 
 

Bakgrund

Sveriges riksdag har beslutat att alla leverantörer till offentliga verksamheter måste fakturera elektroniskt från och med 1 april 2019. Ca 200 000 företag i Sverige berörs av det nya lagkravet. Grunden till lagstiftningen är ett EU-direktiv och en målsättning om att majoriteten av all fakturering i Europa ska ske med e-faktura år 2020. 

Den nya lagen gäller alla inköp till följd av offentlig upphandling och omfattar därmed även direktupphandling. Den elektroniska fakturan (e-fakturan) som skickas måste vara i ett godkänt format i enlighet med europeisk standard. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.

Det nya lagkravet berör ej löpande avtal utan endast upphandlingar som sker efter 1 april 2019.

Mer information om det nya lagkravet hittar du på digg.se
 

Dela