Blogg, Industri 4.0 & IoT, Digitalisering, ERP

4+1 missuppfattningar om Microsoft Dynamics partnerbyten

Gustav Ängermark17/08/2023

Varje år träffar vi många företag som vill ta sin Dynamics NAV- eller Dynamics 365 Business Central-support till nästa nivå. För att göra detta letar de efter en ny partner där de kan få snabbare support med större kapacitet och expertis.

Dessa önskemål välkomnas av COSMO CONSULT-teamet, och redan en betydande del av vår nuvarande kundbas består av företag som tidigare har implementerat Microsoft Dynamics ERP-system med en annan partner.

Men under våra dialoger stöter vi också på ett antal missuppfattningar som har bildats kring byte av supportpartner och som beskriver det som mycket mer besvärligt än vad det faktiskt är.

I den här artikeln har vi samlat dessa missuppfattningar och besvarat dem på samma gång!

Missuppfattning #1: Om du byter Microsoft-supportpartner kommer din nya partner inte att kunna komma åt dina tidigare utvecklade anpassningar

Det är inte sant! Vi kommer att få tillgång till förbättringar!

När ett företag byter supportpartner finns det ofta en rädsla för att den nya Microsoft-partnern inte kommer att kunna hantera den utveckladede anpassningen av systemet.

COSMO CONSULT genomför en systemutvärdering innan ett partnerbyte genomförs, där våra konsulter och utvecklingsspecialister undersöker lösningen och bildar sig en uppfattning om förbättringarna. Detta arbete underlättas avsevärt om kunden har dokumentation över de förbättringar som gjorts i deras system, men det är möjligt att bedöma systemet utan dessa.

Det är ytterst sällsynt att vi stöter på kod som är otolkbar eller otillgänglig. När vi stöter på sådana fall beror det oftast på oetiska metoder hos en partner, men detta är oftast enstaka fall.

Oavsett vilken situation vi stöter på försöker vi alltid hitta en lösning och hjälpa till. Vi har arbetat med Microsoft Dynamics-system i mer än 20 år, vi har sett mycket och vi har framgångsrikt löst många förfrågningar och frågor.

Missuppfattning #2: Om du byter supportpartner för Dynamics kommer din nya partner inte att förstå hur ditt system fungerar och det kommer att skada din verksamhet

Inte helt sant, men låt oss titta närmare på varför:

Om din nuvarande partner fortfarande arbetar med det ursprungliga team som installerade din lösning, kan de faktiskt ha mer information om din lösning och därför kunna tillhandahålla en hög servicenivå för ditt system.

Det faktum att du letar efter en ny partner tyder dock på att du inte har fått rätt driftstöd eller utvecklingstjänster, och chansen är stor att det ursprungliga teamet som kunde arbeta med dig på den nivån inte längre finns kvar.

Därför är detta argument endast giltigt om det ursprungliga teamet finns kvar och är aktivt involverat i att hjälpa er verksamhet.

Vi anser att alla partnerbyten är beroende av rätt förberedelser och metodik. Ett bra Dynamics NAV/Business Central-specialistteam kan granska koden och utvecklarens dokumentation för att förstå hur den fungerar rent tekniskt.

Men är det verkligen tillräckligt? Vi tror inte det, och när vi tar oss an en kund ber vi därför användarna att guida oss genom alla viktiga processer, i praktiken deras "dag till dag". Det ger oss en mycket mer exakt bild av hur verksamheten fungerar, vilka de kritiska områdena är och hur vi kan stödja den på lång sikt.

Blev du nyfiken och vill veta mer om ett möjligt partnerbyta? Hör av dig till oss! 

KONTAKTA OSS

Missuppfattning #3: Om du byter till Microsoft Dynamics kan du inte göra det förrän ditt årliga Microsoft Enhancement-avtal löper ut

Det stämmer inte! Du kan när som helst överföra dina licenser och därmed ditt Microsoft Enhancement-avtal till en annan partner!

Det är värt att kontrollera att ditt avtal med din befintliga partner inte anger om Microsoft Enhancement är en del av avtalet, men det är inte så viktigt eftersom du kan överföra så länge du har betalat, eller om du förnyar, kan du överföra och betala efteråt!

Missuppfattning #4: Om du byter partner kan du inte längre använda din unika ISV*.

Det stämmer inte! Det finns ett sätt att fortsätta använda ISV-lösningar!

*ISV: Men låt oss först titta på vad en ISV-lösning är i Dynamics ekosystem: akronymen står för Independent Software Vendors, vilket kan beskrivas som oberoende programvaruleverantörer som tillhandahåller ytterligare branschspecifika funktioner som inte är tillgängliga i standardversionen av systemet.

Modifieringar och ändringar av ditt system kan delas in i två områden:

  • För det första modifieringar av standardversionen som görs specifikt för ditt system. Du kan fortsätta att använda dessa ändringar oberoende av din partner. Detta förklarades i den första punkten.
  • Eller så kan du använda ytterligare ISV-produkter, vilket är en tredjepartsapplikation som integreras med Dynamics 365 Business Central och utökar dess funktionalitet. ISV-lösningar är utformade för att tillgodose specifika branschkrav. Du kan också fortsätta att använda den: betala helt enkelt underhållsavgiften (BREP) till den nya partnern, som kommer att vidarebefordra den till ISV.
  • Den sista kategorin är ISV-koden, som skrivs som en branschspecifik lösning av din befintliga partner i den kontrollerade ISV-domänen i din licens. Du kan fortsätta att använda den här programvaran (om inte ditt avtal uttryckligen utesluter detta efter att du bytt partner), men du kan fortfarande behöva betala din nuvarande partner för underhålls- eller prenumerationskostnader.

Det är viktigt att notera att denna typ av ISV-produkt som skrivs av en återförsäljare är det mest sannolika området där byte kan vara svårare, men vi har lång erfarenhet av att hantera denna omständighet.

Sammantaget kräver en lyckad migrering av en ISV-lösning noggrann planering, samarbete och expertis från alla inblandade parter för att säkerställa en smidig integration och fortsatt stöd för ISV-lösningen i det nya systemet.

En missuppfattning till: om du ger en annan Microsoft Dynamics-partner tillgång till FOB*-filen, kommer de att ha tillgång till alla dina affärsdata

Det stämmer inte! FOB-filen innehåller inte affärsdata!

*FOB: Men vad är en FOB-fil? FOB-filer är så kallade object container-filer i de tidigare Microsoft Dynamics NAV (Navision) affärssystemen, som innehåller källkoden för individuella anpassningar.

Du kan be din nuvarande Dynamics-partner om FOB-filerna, eftersom de inte innehåller någon affärsinformation, men de kan hjälpa oss att få en tydligare bild av de anpassade förbättringarna i ditt system.

Om du funderar på att byta Microsoft Dynamics-partner har du kommit helt rätt! Låt oss inleda ett samtal och se om vi kan hjälpa dig! Dra nytta av vår supporttjänst för ditt befintliga Dynamics 365-system! Vår support är tillgänglig för Business Central och Microsoft Dynamics NAV (Navision).

Kontakta oss här!

 

Vill du veta mer, hör av dig till mig:

Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden

Dela