Digitalisering, ERP

Effektivisera era ekonomiprocesser med ett ERP

COSMO CONSULT AB14/05/2020

Allt fler företag använder ERP-system för att göra sina processer så effektiva som möjligt. I moderna ERP-system finns lösningar för allt från lagerhantering och produkthantering till fakturering och projektledning. Ett område där ERP-system är särskilt användbara är inom ekonomi. I det här inlägget kommer vi att ta en närmare titt på hur företag kan använda smarta affärslösningar för att göra sin ekonomihantering så effektiv som möjligt. Innan vi går in på vår topp 5-lista över de främsta områden där ett modernt ERP-system kan göra ert företags finanshantering enklare, har vi här en snabb punktlista över det som ni får när ni skaffar en modern affärslösning.

  • Ekonomisk transparens. Genom att synliggöra siffrorna bakom verksamheten får ni bättre förståelse för hur er verksamhet presterar.
  • Databaserad budgetering. Via rapporter och analysverktyg får ni data som ni kan utgå ifrån när ni skapar era budgetar.
  • Ekonomisk översikt. Få full koll på företagets ekonomiska läge.
  • Minskat antal mänskliga fel. Tack vare smart automatisering blir antalet mänskliga fel färre och era anställda kan spendera sin tid på annat än tidsödande sysslor.
  • Mobilitet. Ta med era stödsystem när ni reser eller när ni arbetar hemifrån.
  • Betalningar som görs i tid och uppföljning på inbetalningar. Med hjälp av notiser för förfallodatum och andra viktiga datum missar ni aldrig en betalning.
  • Integrering. Genom komplett integrering med andra stödsystem får er ekonomiavdelning den kapacitet som den behöver för att leda verksamheten framåt.
  • Centralisering. Allt arbete sker från en och samma plattform, vilket minskar risken för krångliga integrationer och system som inte längre stöds.

1. Enklare bokföring och redovisning

Ett modernt affärssystem gör det enklare att sköta allt som har med bokföring och redovisning att göra. När allt samlas i ett och samma system blir det enklare att på ett korrekt sätt skapa och följa budget samt fördela kostnader för olika projekt. Oavsett om det handlar om betalningar till leverantörer eller utbetalning av löner, blir det lättare att sköta om det sker från ett unisont system där alla delar av organisationen är integrerad.

I moderna affärslösningar får företag tillgång till data i realtid, vilket innebär att företagets beslutsfattare får en bättre överblick över företagets finanser. Utöver rapporter i realtid finns även historiska uppgifter, en kombination som kan vara ett fantastiskt verktyg för framtida prognoser. På så sätt får ledningen ett verktyg för att fatta bättre ekonomiska beslut.

2. Smart fakturering

Att ta emot betalningar är inte alltid lika lätt som det låter. För det första kan det vara tidskrävande då alla inbetalningar kräver manuell kontroll, och vissa företag får ibland problem med dubbla inbetalningar. Med hjälp av ett starkt ERP-system får företaget de verktyg som det behöver för att kunna automatisera stora delar av dess fakturering.

När företag går över till molnbaserade ERP-system får de även ofta tillgång till en molnbaserad plattform, vilket även blir positivt för kunderna som kan betala via denna plattform. När företag automatiserar sin fakturering, och lägger upp den i molnet, spenderar de mindre tid på fakturering och kan därför fokusera på det som får verksamheten att växa.

3. Mer effektiv riskhantering

En stor del av din verksamhet har troligtvis med riskhantering att göra. För att företaget ska prestera så bra som möjligt, och för att ni ska kunna skapa prognoser för framtida resultat, krävs det att ni har kännedom om de risker som gäller för er verksamhet. När det kommer till den ekonomiska biten är riskhantering en av de viktigaste delarna.

Med hjälp av ett bra ERP-system och en bra samarbetspartner får du bra koll på din omvärld, och verktyget låter dig hålla koll på pengar som går till och från företaget. Systemet kan säkra att du har tillräckligt med likvida medel för att klara av specifikt uppsatta scenarier och låter er göra prognoser för framtida intäkter.

4. Rapporter och analys

Via ett modernt ERP-system får du tillgång till rapportgenerering och analysverktyg som kommer att bli livsviktiga för företagets framtida ekonomiska arbete. Synliggörandet av hur företaget presterar via grafer och andra visuella verktyg gör det lättare för ledningen att fatta databaserade beslut samt att skapa prognoser baserade i verkligheten. Via rapporteringsverktygen kan företag se vad intäkter kommer ifrån och, lika viktigt, var de inte kommer ifrån. I ett bra ERP-system kan du välja vilken data som ska visas och vilken som inte är relevant för det projekt du arbetar med just nu, vilket gör det lättare att göra relevanta analyser som skapar värde för företaget.

5. Automatiserade lönerapporter

Lönerapportering är en annan aspekt som det, framförallt på stora företag, måste spenderas mycket tid på. Även mindre företag ägnar mycket tid åt löneadministration, framförallt om företaget har många timanställda eller om företaget förlitar sig mycket på konsultuppdrag. Via ett modernt ERP-system kan stora delar av er lönerapportering automatiseras, vilket underlättar både för er ekonomiavdelning och den som ska få betalt.

Vägen mot underlättad ekonomi stavas ERP

I vårt inlägg har vi tagit upp de fördelar som ett ERP-system kan innebära för ekonomiavdelningen. Precis som i den övriga organisationen handlar det framförallt om effektivisering, automatisering och centralisering; ledorden mot en mer produktiv verksamhet. Hör av er till oss om ni vill veta mer om hur er verksamhet kan arbeta på ett mer effektivt sätt, och ifall ert företag är redo för en modern ERP-lösning.

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail

Dela

Kommentera