Digitalisering, ERP

Så får du en smart projekthantering med COSMO Project

Gustav Ängermark02/09/2021

Utifrån vår gedigna kunskap och erfarenhet av tillverkningsbranschen har vi på COSMO CONSULT utvecklat unika branschlösningar specifikt för tillverkande företag. En av de här branschanpassade lösningarna är inriktad mot Projektorienterad tillverkning. Det är en tilläggslösning för affärssystemet som stöttar projektorienterade produktionsföretag och projekttjänsteleverantörer. Här ska vi kika närmare på hur verktyget COSMO Project kan ge en smartare projekthantering som leder till bättre leveranser och högre kundnöjdhet.  

Vem har nytta av COSMO Project?

COSMO CONSULT har utvecklat branschlösningar för bland annat diskret tillverkning och processtillverkning. Lösningen för projektorienterad tillverkning, där branschlösningen COSMO Project ingår, är riktad främst mot företag som jobbar med:

 • Projektbaserad produktion där det finns mycket kundunikt i projektet som behöver hanteras, till exempel kundorderstyrd produktion som pågår under längre tid och som kräver projektledning och resursallokering
 • Tjänsteleveranser, till exempel för att planera arbete ute på fältet. Det typ av arbete som kräver resursplanering, tidsrapportering och uppföljning, hålla koll på kostnader och arbeta mot både fast och löpande pris etc.
 • Avancerad order med en komplex orderbild där produkter och tjänster blandas. Den typ av tillverkning där det går att få ett effektivare flöde med hjälp av mallar.

Den här typen av verksamheter kan få alla de funktioner som krävs för att hantera komplexa order när de använder COSMO Project. Alla processer körs som integrerade delar i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Från projekthantering och -planering till projektkontroll och uppföljning. Inklusive förkalkylering, anbuds- och orderhantering, personal- och resursplanering, tidsrapportering, inköp, fakturering m.m. Det gör att det går lätt att styra och övervaka projekten i projektorienterad tillverkning.

 

Hur COSMO Project ger en smartare projekthantering

Många som jobbar inom projektorienterad tillverkning jobbar med någon form av grafiskt projektplaneringsverktyg, till exempel Microsoft Project. I COSMOs lösning integreras Microsoft Project med affärssystemet där all information finns. Det ger stöd för hela projektet, från början till slut. Allting som rör projektet - kundkontakt, ta fram kalkyl och offert, planera projektet, fördela resurser, följa upp m.m. - finns samlat på ett gemensamt ställe.

Det här leder bland annat till att:

 • Alla som är involverade i ett projekt, oavsett avdelning eller plats, får tillgång till den senaste informationen när de behöver den. Alla som ansvarar för varje projektfas hålls uppdaterade om projektstatus, framsteg och potentiella risker. Det leder till noggrant planerade projekt som genomförs punktligt och kostnadseffektivt.
 • Projektledningen får bästa möjliga stöd från de tidiga planeringsstadierna tack vare projektmallar, omfattande kopieringsfunktioner och en intuitiv drift som gör det snabbt och enkelt att skapa överskådliga projektstrukturer.
 • Komplexa projekt med avancerade flöden blir lättare att planera samt får en högre transparens och flexibilitet.
 • Genom att ha full kontroll över all relevant data blir det enklare att kunna kombinera tid, resurser och kvalitet enligt kundernas behov. Det blir lättare att skapa rätt förutsättningar för varje projekt.
 • Optimerade processer, fler funktioner, bättre översikt och kontroll samt förbättrad användarvänlighet skapar mervärde i projektet. Det blir lättare att satsa på kvalitet och att leverera i rätt tid, vilket leder till bättre leverans och högre kundnöjdhet.

Så här jobbar du i COSMO Project

Som stöd i din projektplanering har du förkonfigurerade projektmallar, många alternativ för planering av serviceprojekt, flera kopieringsfunktioner och ett lättanvänt gränssnitt som gör det enkelt att lägga in all data som behövs för projektet. Den integrerade projektstrukturen i flera nivåer i COSMO Project ger dig en fullständig överblick över de tjänster som behövs, arbetsordrar, material- och resekostnader, andra kostnader m.m.

I COSMO Project hittar du även:

 • Funktioner för kontroll av serviceprojekt och resurser och övervakning av projektets framsteg och utveckling
 • En beräkningsbar projektplan där den flexibla projektberäkningen har en integrerad offertfunktion
 • Detaljerad planering och schemaläggning
 • Stöd för ett flertal redovisningsmetoder
 • Sömlös integrering med Microsoft Dynamics 365 Business Central samt med Microsoft Project och Microsoft Office

Om du vill få en mer detaljerad bild av hur det är att planera ett projekt i COSMO Project kan du titta på vårt webinar om effektiv projekthantering i Business Central. Där visar och berättar Per Bay som är produktansvarig på COSMO CONSULT hur du kan strukturera och budgetera dina projekt i säljfasen och hur du sedan planerar genomförandet med resursallokering. Per går också igenom hur det går till med anskaffning av material och resurser via inköp, produktion, lagerplock och tidsredovisning, samt hur PIA beräkning och statuskontroll ger dig insikt i hur projekten framskrider.

Här kan du se webinariet (längd 26 minuter)

COSMO Project – en del av COSMO Advanced Manufacturing Pack

Våra branschlösningar för tillverkande företag levereras som appar. Du kan hitta dem i Microsoft App Source, där du laddar ned dem ungefär som du laddar hem en app till mobilen. COSMO Project ingår i vår tilläggslösning COSMO Advanced Manufacturing Pack. Det är en speciellt branschanpassad lösning som vi har utvecklat utifrån våra branschkunskaper och vår erfarenhet av att arbeta med kunder inom branschen. Lösningen kompletterar kärnfunktionerna Business Central för att bättre stödja kraven för projekttillverkning, diskret tillverkning och processtillverkning. Bland annat genom ett unikt, integrerat informationssystem för konsekvent och transparent hantering av all affärsdata, flexibla kostnads- och prisberäkningar, dynamiska materialförslag, en optimerad produktionsplanering och inte minst en smartare projekthantering.

Vill du veta mer om hur du kan använda våra lösningar för en projektplanering som får såväl dina kunder och medarbetare som dina resultat att dra på smilbanden? Hör av dig till oss på COSMO CONSULT så berättar vi mer!

 

Vill du veta mer? Hör av dig till mig:

Gustav Ängermark
Senior Sales Consultant - Manufacturing

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail

Dela