Blogg, Digitalisering, ERP

Så lyckas du med er digitala transformation

Mari Forsberg22/06/2022

Digitalisering är ordet på allas läppar men än så länge är det långt ifrån alla företag som har tagit den digitala transformationen fullt ut. I undersökningar från Harvard Business School Global Research Centers säger 97 % av alla VD:s att företag inte kan förbli konkurrenskraftiga såvida de inte ger sig in i en digital transformation. Samtidigt är det bara 60 % av de som svarade vars organisation har hållit på med sin digitalisering i mer än ett år. Kanske beror det på en osäkerhet kring hur den här resan egentligen går till och vad som är målet med den.

I dag kan vi se att digitaliseringen ger effekt. Statistik visar bland annat att digital transformation och fokus på kundupplevelse kan generera en 20-30% ökning av kundnöjdheten och ekonomiska vinster på 20-50%, samt att digitalt mogna företag är 23 % mer lönsamma än de mindre mogna. Om du vill ta er digitala transformation hela vägen och bli ett av de här lönsamma företagen har vi samlat några goda råd som gör resan smidigare och inriktad mot rätt mål.

1. Låt digitaliseringen bli en del av er vision och era mål

Till att börja med så behöver er digitala transformation bli en del av er affärsstrategi. Det handlar om mer än bara ny teknik som kan hjälpa er att göra saker mer effektivt. Digitalisering handlar om ett nytt sätt att arbeta som öppnar upp för nya möjligheter. Därför bör den ses som så mycket mer än bara en teknikinvestering. Digitaliseringen är en avgörande del av er vision och era mål för framtiden.

Utgå från er vision och era mål. Granska nuläget. Vad har ni i dag som ni kan använda, och vad saknar ni för att kunna gå vidare med er digitalisering? Finns rätt personer på rätt plats för att kunna utföra den här förändringen? Ta fram en plan för vart ni ska någonstans och vad ni behöver för att ta er dit.

Tänk också långsiktigt när ni väljer en lösning för er digitalisering. Det här är en långsiktig process och ni behöver ett affärssystem som kan växa och utvecklas när ni gör det. Tekniken får inte bli en bromskloss utan ska alltid kunna följa med i er förändring. Prioritera flexibilitet och skalbarhet.

2. Involvera alla

Ett lyckat förändringsarbete bygger på att alla förstår vad det innebär och vad det för med sig för värde. De som kommer att arbeta i de digitala lösningarna behöver förstå varför det här steget är så viktigt för verksamheten. På vilka sätt som deras jobb kan bli enklare. När den digitala transformationen sker som en positiv förändring kommer den också att omfamnas av de som arbetar i den. Inte minst kan de komma med viktig feedback som leder till en mer framgångsrik transformation.

Forma gärna en projektgrupp där alla delar av verksamheten finns representerade. Det underlättar kommunikationen och flödet av idéer. Det är även bra om det finns personer som kan fungerar som en länk mellan den nya tekniken och affärsverksamheten. Någon som kan översätta de möjligheter tekniken för med sig till praktiska arbetsmetoder och affärsstrategier.

3. Ta det steg för steg

Tänk långsiktigt när ni tar fram er plan för den digitala transformationen. Försök inte genomföra alla förändringar på en gång. Dela upp digitaliseringen i flera mindre projekt och börja där det är enkelt att genomföra och lyckas. Utgå från beprövade lösningar som verkligen fungerar och ger effekt. Lägg en grund som ni sen kan gå vidare från. När transformationen går lätt från början ökar intresset och engagemanget för den. Det blir också lättare att lära sig på vägen när inte allt sker på en gång.

4. Uppdatera inte bara tekniken – uppdatera era arbetssätt

Att utveckla verksamheten med hjälp av ny teknik handlar inte bara om att kunna utföra gamla arbetsuppgifter på ett mer effektivt sätt, det går minst lika mycket ut på att få möjligheter att arbeta på nya smartare sätt.

Utbilda personalen och stärk deras kompetens så att de verkligen kan se vilka möjligheter och nya resurser affärssystemet för med sig. När medarbetarna får en grundläggande förståelse för vad den digitala tekniken faktiskt kan utföra kan de också se nya sätt att arbeta med den. En digital kompetens i organisationen göder kreativitet och innovationsförmåga. När personalen förstår vilken kraft de har i systemet kan de också använda den fullt ut.

5. Ta hjälp av en partner

Du kommer att behöva en partner under din digitala transformation. Naturligtvis för att implementera den tekniken som behövs för er digitalisering. Men en bra konsult kan så mycket mer än att bara hjälpa er att hitta rätt teknisk lösning och se till att den verkligen fungerar som ni vill. Det är även en partner som kan ge goda råd om hur ni får ut alla möjligheter ur er digitala lösning. De konsulter som arbetar på COSMO CONSULT har breda erfarenheter av många olika branscher inom tillverkning. De vet vilka utmaningar och behov du och din verksamhet står inför, och hur tekniken kan användas på bästa sätt för att möta dem. När du och din systempartner skapar en långsiktig relation tillsammans kan er partner förstå er verksamhet och rekommendera lösningar och funktioner som gör ert arbete lättare. Ni blir uppdaterade, utbildade och får hjälp med att se hur ni kan arbeta på nya och bättre sätt.

En partner hjälper dig också att hitta rätt system som enkelt kan kopplas på och byggas ihop med er verksamhet. Kanske vill ni komma i gång så snabbt som möjligt. Då är våra färdigpaketerade verksamhetslösningar en bra start eftersom de ger dig affärssystemets kraft och funktioner men på ett enklare sätt. En paketlösning ger dig de grundläggande ekonomiska funktionerna, de grundinställningar och mallar som du behöver, samt hjälp för att snabbt kunna komma i gång med din digitalisering. Affärssystemet i molnet är dessutom skalbart och kan växa med din verksamhet. Det gör din digitala transformation både enklare och snabbare att komma i gång med.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att bli mer digital och få högre lönsamhet, hör av dig till oss så hjälper vi dig på din resa.

Hör av dig till mig så berättar jag mer!

Mari Forsberg
Senior Sales Consultant - Finance, Trade & Service

Dela