Pressreleaser

Ett förtroendeuppdrag för en långsiktig affärslösning

COSMO CONSULT AB17/01/2020

För Eksjöhus, en av Sveriges ledande hustillverkare, är långsiktighet ett ledord i allt från produktion till relationer. Eksjöhus, som ingår i den familjeägda koncernen LindholmsGruppen AB, har lyckats expandera sin verksamhet i fyra generationer. För ett par år sen funderade Eksjöhus över hur de bättre kunde digitalisera sin verksamhet vilket bland annat resulterade i att de tog beslutet att uppgradera sitt affärssystem. Att ta hjälp utifrån var en självklarhet och COSMO CONSULT kändes snabbt som rätt partner.

 

Microsoft Dynamics 365 Business Central – en lösning för framtiden

Efter en inledande genomgång av företagets framtida behov sattes målsättningarna för vägen framåt. ”Vi ville ha ett nytt mer effektivt arbetsflöde, men vår gamla plattform var inte rätt lösning för att bygga vidare framåt.” säger Daniel Erkenborn, som är v.VD/ekonomichef i koncernen och projektledare för den nya affärslösningen.

Eksjöhus letade efter en partner som kunde matcha behovet med rätt lösning och även någon som delade värdegrund samt ville jobba långsiktigt i en nära relation.

  • Genom att välja Microsoft affärssystem så får man en lösning som fungerar med hela Microsofts portfölj. Detta ger fördelar då Eksjöhus hanterar stora mängder dokumentation i ett husprojekt. Vid upphandlingen valdes Microsoft Dynamics NAV som i projektet nu uppgraderats till Dynamics 365 Business Central.
  • I COSMO CONSULTs branschlösning för tillverkande industri finns en flexibel variantkonfigurator. Den underlättar för Eksjöhus att utifrån en given mall upprätta en kundunik lösning och effektivt föra över information till ordersystemet vilket effektiviserar flödet och gör det snabbare att hantera kundbeställningar.
  • Relationen mellan Eksjöhus och COSMO CONSULT är en framgångsfaktor i samarbetet. Konsulterna som jobbar med planering och implementering har en djup kompetens och vi båda värdesätter en nära relation med öppen och rak dialog.

”COSMO CONSULT har en öppen och rak dialog som vi uppskattar. Vi har ett bra team där konsulterna har djup kompetens, ett stort intresse, är hands-on och är trevliga att arbeta med.” säger Daniel. Med andra ord så matchade både tekniken och människorna bakom affärslösningen med både behov och värderingar.

Själva implementeringen av affärslösningen delades upp i tre faser. Den första som rör inköps- och ekonomidelarna, utfördes under 2018. Just nu, i fas två pågår arbetet för fullt med att få in kundordrarna i det uppgraderade systemet. Under fas tre kommer fokus vara att koppla ihop lösningen med hur säljarna arbetar med sin försäljning och en ny kundportal.

Prioriteringen har varit en långsiktig fungerade lösning med stort användarvärde för alla som arbetar operativt inom koncernen. ”Det här är ett stort och komplext projekt som måste hanteras en sak i taget, därför ser vi samarbetet med COSMO CONSULT som ett långsiktigt förtroendeuppdrag.”

Planerna sträcker sig däremot längre än så. Eksjöhus och koncernen växer ständigt och har köpt upp andra verksamheter för att kunna ge sina kunder ännu bättre boendelösningar. ”Vi har som avsikt att starta upp ett enhetligt systemstöd som fungerar både med Eksjöhus och våra nya bolag, men som ändå går att anpassa för varje typ av verksamhet” säger Daniel Erkenborn. Både Eksjöhus och COSMO CONSULT värdesätter långsiktiga relationer. Detta göra att man kontinuerligt kan utveckla lösningen i takt med koncernens behov och nya tekniska möjligheter.

Arbetet tillsammans med COSMO CONSULT leder till en uppgraderad affärslösning men även till ett långsiktigt samarbete med en flexibel partner som har möjlighet att anpassa planen efter Eksjöhus aktuella behov.

 

 

Dela