Pressreleaser

COSMO CONSULT har nytt uppdrag inom Össur Nordic AB

COSMO CONSULT AB18/12/2017

Össur, grundat 1971, har sin kompetens inom utveckling, produktion och försäljning av ortopediska hjälpmedel och lösningar. Sedan introduktionen på den isländska aktiemarknaden 1999, har företaget expanderat kraftigt. Mycket tack vare strategiska företagsförvärv och betydande investeringar i utveckling och forskning. Össur är sedan 2009 också listat på NASDAQ OMX Copenhagen.

Idag sysselsätter Össur cirka 3200 anställda på över 20 olika platser i världen, med största kontor i Amerika, Europa, Asien, Australien och huvudkontoret på Island.
Den första ICEROSS-hylsan lanserades 1986 av Össurs grundare, Össur Kristinsson, som själv är ortopedingenjör och protesanvändare.  Sedan dess har de lagt till ett stort antal produkter i sin portfölj, däribland Unloader One®, mot knäartros och unika SYMBIONIC® LEG, världens första bioniska ben. Idag kan Össur stoltsera med drygt 1000 patent med produktnamn så som CTi®, Rebound®, Miami®, Innovator®, Unloader®, Iceross®, Flex-Foot® and Total Knee®, som alla bidrar till att öka brukarens möjlighet till rörelse och livskvalité, "ett liv utan begränsningar".

Össur äger ett antal företag i Sverige, Norge och Finland och sysselsätter i dagsläget omkring 450 personer i dessa länder.

COSMO CONSULT har påbörjat ett arbete med att titta över inköpsflöden och rutiner inom Össur och utveckling av Össurs Dynamics NAV-Plattform. Arbetet startade under hösten och pågår nu in på 2018, för vidare utveckling av flöden och utveckling så Össur kan dra maximal nytta av sitt Dynamics NAV.

”Vi tycker det är mycket kul att arbeta med en ny kund inom området medicinsk utrustning och att vi kan dra nytta av våra erfarenheter från andra kunder inom samma bransch” Össur har höga krav och vill mycket, vilket stimulerar oss att hitta bästa nyttjande av Dynamics NAV för Össur.” –Johan Krantz – Försäljningschef COSMO CONSULT.
 

Dela