Produkter

cc|scout: Kontextbaserad hjälp för affärsapplikationer, ny lösning från COSMO CONSULT

COSMO CONSULT11/01/2017

COSMO CONSULT, Europas största Microsoft Dynamics partner, introducerar cc|scout, en ny lösning som erbjuder hjälpsimuleringar och steg-för-steg-instruktioner i nästan alla Windows- eller webbaserade affärsapplikationer, vilket ger användare okomplicerat och kontextbaserat stöd i den dagliga användningen av deras affärssystem. Med hjälp av lösningen kan man spela in arbetsflöden med en knapptryckning, redigera dem i Microsoft Word, och göra dem automatiskt tillgängliga i respektive program i alla önskade format och på upp till 19 språk.

Idag har digital informationsteknik etablerat sig i alla delar av verksamheten. En viktig faktor som dock ofta försummas är de människor som arbetar med programmen. För att en företagslösning ska kunna utveckla sin fulla potential, måste användarna vara optimalt utbildade i den. Utöver detta, uppstår i vardagen ständigt nya frågor och detaljkunskaper i användningen av nya verktyg glöms ofta bort eftersom man inte behärskar de nya processerna. Om användarna måste söka efter lösningar på sina problem i omfattande dokumentation, på nätet eller via en helpdesk, kan det kännas mycket tidskrävande. Detta har en negativ inverkan på både effektiviteten och den personliga motivationen, speciellt i den viktiga inledningsfasen.

Med cc|scout erbjuder COSMO CONSULT ett verktyg  som ger exakt den hjälp som du behöver, när du behöver det, direkt via ERP-applikationer såsom Microsoft Dynamics NAV  och alla våra industri- och tilläggslösningar. Vare sig det är i form av en kort steg-för-steg guide, en ljud- eller videosimulering, en detaljerad processbeskrivning finns alla svar bara två klick bort. Det är lika enkelt att skapa dessa hjälplinjer som det är att få tillgång till dem: I systemet ingår även en kraftfull skärmbildsmotor som låter dig skapa Microsoft Word-skärmdumpar och instruktioner för de aktiviteter som sker live på skärmen.

Förutom verktyg för att skapa och skicka ut hjälpinnehåll, erbjuder cc|scout även olika funktioner för att effektivt låta dig hantera dokument för att möta kraven i ditt individuella arbetsflöde, såsom feedback, godkännande, uppföljning och rapportering. Med cc|scout kan du även hantera dokumentation som redan finns och göra det tillgängligt på ett kontextberoende sätt, precis som med alla andra hjälpdokument. Utöver detta erbjuder COSMO CONSULT ytterligare tjänster, till exempelstöd att skapa individuellt hjälpinnehåll eller att fullt ut förbereda den dokumentation du behöver, inklusive hosting.

"Med cc|scout kan våra kunder minska den tid som krävs för att skapa hjälpdokumentation med upp till 90 procent", förklarar Gerrit Schiller, VD för COSMO CONSULT i Sverige. "Även utbildningskostnader och helpdesk-bördan kommer att minska avsevärt, ibland halveras." Utöver dessa imponerande effektivitetsvinster, skapar cc|scout, enligt Gerrit Schiller, även andra värden: "Lösningen förenklar vardagsanvändningen av programverktyg, arbetet blir lättare att utföra och användartillfredsställelsen blir högre i sin helhet - detta är en stor vinst för den allmänna arbetsmiljön samt produktiviteten i hela företaget".

Dela