Utveckling

Importmoms 2015

COSMO CONSULT02/12/2014

Enklare hantering

– Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala den till Tullverket.

Gäller för varor som förtullas från och med 1 jan 2015

– Observera: inga övergångsregler!

För momsregistrerade företag i importdeklarationen till Tullverket:

  • Inte deklarera importmoms
  • Deklarera ett monetärt tullvärde I momsdeklarationen till Skatteverket:
  • Deklarera importmomsen i nya fält. Företag som inte är momsregistrerade Deklarerar importmoms i importdeklarationen som tidigare

Tullverket fattar tulltaxeringsbeslut och ansvarar för att kontrollera att uppgifterna om tullvärde, klassificering med mera är korrekta.

Skatteverket hanterar redovisningen och betalningen av importmomsen

 

  • Ett tullvärde i svenska kronor fastställt enligt tullagstiftningen.
  • Behövs av företaget för att kunna räkna ut beskattningsgrund för importmoms.
  • Tullvärdet fastställs av Tullverket och kommer att meddelas på tullräkningen eller i ett meddelande om fastställda värden och avgifter via tjänst på tullverket.se.

Avsnitt H och I Momsdeklarationen

 –Ruta 50 Beskattnings- underlaget

–Ruta 60 Utgående moms 25%

–Ruta 61 Utgående moms 12%

–Ruta 62 Utgående moms  6%

–Momsen ingår även i summan i ruta 48

Underlaget för tullvärdet kommer att finnas på tullräkningen.

Utifrån underlaget ska du sedan räkna ut beskattningsunderlaget för moms.

Du redovisar själv importmomsen i momsdeklarationen.

Det datum då tullräkningen är utställd bestämmer när du ska redovisa importmomsen.

Detta krävs i inställningar i NAV

-Ny moms rörelsebokföringsmall som heter Tull som kombineras med 25% omvänd moms i momsbokföringsinställningarna

-I momsrapporten skapar ni rader för avsnitt H med tullvärde på rad 50 och avsnitt I utgående moms i rad på rad 60,61 och 62 beroende på momssats. I exemplet ovan är det rad 50 0ch 60.

På avsnitt F kompletterar ni med ingående moms på rad 48.

-Bokning av tullvärde. Valfritt konto då det fungerar för att fånga in tullvärdet men inte generera ett saldo i huvudboken. 

Dela