SureStep – en beprövad projektmetod

COSMO CONSULT använder väl beprövade metoder, verktyg och tekniker för projektgenomförande och projektledning, vilket borgar för en bra planering och hög kvalitet i genomförandet av projektet. Vi anpassar dessa metoder och modeller för varje specifik kund och deras behov.

Microsoft Dynamics SureStep

COSMO CONSULT tillämpar den av Microsoft utvecklade implementeringsmetoden SureStep vid implementering av Microsoft Dynamics. SureStep erbjuder en metodik kombinerad med projektledningsverktyg och ”best practice” samt användarvänliga verktyg som möjliggör implementering, migrering, konfigurering och uppgradering av Microsoft Dynamics.

SureStep är utvecklad för att driva produktiviteten genom att erbjuda ett konsekvent angreppssätt med standardiserade verktyg och mallar, vilket borgar för att projekten blir effektivt levererade, säkerställer affärsnyttan, minimerar riskerna för verksamheten och ökar kundnöjdheten.

     

SureStep i praktiken

Vår idé om projektgenomförande är inte bara att driftsätta ett nytt system utan handlar kanske främst om kunskapsöverföring. I alla delmoment jobbar COSMO CONSULTs konsulter sida vid sida med era nyckelanvändare för att dela med sig av den kunskap som krävs för att ni i slutänden ska bli nöjda med ert nya affärssystem. Målsättningen med metoden är att ni skall kunna förvalta och utveckla ert affärssystem utan att i varje ögonblick vara beroende av konsulthjälp.

Med SureStep som bas söker vi förädla och förenkla det praktiska genomförandet med målsättningen att tydliggöra förväntningar och öka kvaliteten i vårt gemensamma projektarbete.

SureStep processteg:

Mer information inom detta ämne finner du här:

Rådgivningsfilosofi

COSMO CONSULT är en av de ledande leverantörerna av affärskonsulterings-strategier för Microsoft Dynamics, världen över. Vi förstår de många och varierade relationer och besittningar som existerar mellan organisation, processer och IT-funktioner - även i...

För våra kunder finns följande fördelar med SureStep-metoden:

  • Metoden skapar kontroll som leder både till effektivitet och projektframgångar
  • Metoden skapar nära samarbete – en grund för kommunikation och avstämning i ett pågående projekt
  • Metoden ger fullständig, samverkande och enhetlig dokumentation av processen
  • Metoden är skalbar till alla företagsstorlekar
  • Metoden kan anpassas efter varje projekttyp (lokalt eller globalt, centraliserat eller decentraliserat

Dela

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Mariedalsgatan 5
503 38 Borås
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Universitetsallén 32
852 34 Sundsvall
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail